Dobrodošli na Biševo!

Rezidencije → ZipArh – udruga za popularizaciju arheologije

28-05-2021 — 11-06-2021 // Popunjeno

Od 28.5 kreće projekt pod nazivom "Arheološki terenski pregled otoka Biševa" kojemu je cilj pregledati otok koristeći se arheološkom metodologijom ekstenzivnog terenskog pregleda kako bi se pronašli i dokumentirali do sada nepoznati tragovi ljudskog boravka na Biševu kroz prošlost ili kako bi se zabilježilo postojeće stanje već otkrivenih arheoloških lokaliteta. Konačni cilj ovoga projekta je izraditi arheološku kartu Biševa koja će proširiti dosadašnje znanje o otoku, potaknuti buduća arheološka istraživanja i druge slične projekte znanstvenog ili popularno-znanstvenog značaja te potencijalno povećati turističku ponudu otoka. Projekt će se odvijati u organizaciji studenata Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s udrugom ZipArh i udrugom Spasimo Biševo.


Medijske datoteke