Dobrodošli na Biševo!

Podržite nas

Paypal
Internet bankarstvo

Uplatom donacije u korist projekta Biševo Island Artist Residency podupirete programe koje udruga provodi sa svojim partnerima.

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj – Biševo

Rad udruge usmjeren je na partnerstva s ostalim udrugama i društvima sa područja umjetnosti, kulture, ekologije, biologije i astronomije. Rad udruge podijeljen je na aktivističke djelatnosti vezane uz očuvanje okoliša i kulture otoka te aktivnosti rezidencije. Udruga teži da se sve aktivnosti međusobno nadograđuju i komplementiraju te šire brigu i ljubav prema otoku Biševu.

Cilj Udruge je izgradnja prostora za ostvarivanje kolaboracija i inicijativa koje su komplementarne. Rezidencija je također centar istraživanja, stvaranja i eksperimentalnost sa težnjom prema “cross-sector” kolaboracijama.

IBAN: HR2623400091111064242 / OIB: 59433942901 / bisevo.hr