Dobrodošli na Biševo!

Vodič po otoku Biševu

Crkva i samostan sv. Silvestra

Autor: mons. Andrija Vojko Mardešić Zidovi sa hidrauličnom žbukom do apside u crkvi sv. Silvestra ukazuju da je tu bila antička cisterna (nepublicirano). Južno od crkve otkriveni su grobovi u amforama, a zapadno se nailazi na veću koncentraciju kasnoantičke keramike. Moguće je stoga da je i ovdje, kao i na otoku Svecu, bila bizantska utvrda iz Justinijanova vremena. (B. Kirigin) Godine...

BIŠEVO – (MODRA) ŠPILJA. KOMIŽA Prilog istraživanju kontinuiteta i etničko-kulturnih simbioza na istočnoj jadranskoj obali

Autor: Mate SUIĆ, Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku broj 86, 1993., str. 119-124. Predlažu se nove etimologije za imena mjesta (otoka) Biševo (talijanski Busi) i za mjesto Komiža na otoku Visu. I ovdje je hrvatski jezik iskazao svoju konzervativnost i sačuvao stariji oblik, kao i u mnogim drugim toponimima na istočnom jadranskom prostoru. Rješavanje problema antičkoga greciteta na hrvatskom...

Benediktinci u viškom arhipelagu

Autor: don Ivan Ostojić Biševski je samostan od svojega prvoga početka bio benediktinski1. Zadužbinu je osnovao 1050. godine Ivan, sin Gaudija Grlića (Cherlicco) splitski svećenik i monah. On je naime o svom trošku sagradio i posvetio crkvu Sv. Silvestra Pape na otoku Biševu (in insula .... Buci ili Uuci) te je u prisutnosti neretvanskoga vladara ili zapovjednika neretvanskoga brodovlja Berigoja...

Arheologija otoka Visa, Biševa, Sveca i Palagruže

Autor: Branko Kirigin, 1.5.1993. Arheološki muzej U ovom radu, prvom takve vrste za otok Vis, dan je pregled arheoloških i hidroarheoloških istraživanja otoka, njegova arhipelaga (Biševo, Svetac i Palagruža) te issejskih helenističkih naseobina u Lumbardi na Korčuli, Trogiru, Stobreču i Solinu, počevši od 15. stoljeća pa do 1992. godine. Prikazani su postignuti rezultati i problemi koji još nisu riješeni. U...

Razlog preseljenja benediktinaca s Biševa u Komižu

Autor: Vinko Udiljak, Hrvatska zora : glasilo Ogranka Matice hrvatske Vis (1330-6006) 75 (2017); 26-28 Srednjovjekovne prilike obilježile su borbe za prijestolja, turbulencije ratnih spletaka, ali i pojedino blagostanje u našim zemljama. Srednjovjekovna politika upravo formiranih država uvijek je bila usko vezana uz političko-povijesne, ali i vjerske prilike koje su svojom turbulencijom izazivale nagle promjene. Otočki arhipelag Visa, naseljen još...

Polis Issa

Autor: Veljko Barbieri, Latina et Graeca, Vol. 1 No. 38, 1991. I. STELA HELENSKE DEMOKRACIJE Martvilo je dolina na zapadu grada Visa koja se blago spušta prema moru, uz ostatke starog grada. Stanovnici otoka tako su je vijekovima nazivali, jer je po predanju ona nekoć bila puna tajanstvenih grobova. No tek negdje iz XV.st., kada je Cyriacus Anconitanus posjetio Vis, datiraju...

Palagruža od 12. do 20. stoljeća

Autor: Joško Kovačić, Prilozi povijesti otoka Hvara, Vol. X No. 1, 1997. U prikazu se prema oskudnim, uglavnom objavljenim vrelima iznosi povijest ovog najudaljenijeg hrvatskog otočja usred Jadrana od 1177. g. do naših dana.* Teško da je ikoji lokalitet - ne samo u hrvatskim zemljama nego i drugdje - ušao u pisanu povijest na "slavniji" način od Palagruže, zemljovidno neznatnog...

Pomozite podržati budućnost umjetničkih rezidencija na otoku Biševu »

x