Dobrodošli na Biševo!

Dnevnik

Borba za nastavak neprofitnog rada Udruge i umjetničke rezidencije Biševo

20-01-2022

1. Uvod

Ljetos tijekom trajanja rezidencija posjetili su nas turistički inspektori. Upitali su nekoliko naših rezidenata plaćaju li smještaj u poslovnom prostoru udruge i koriste li neki drugi oblik ugostiteljske djelatnosti, poput pripreme i usluživanja hrane. Naši volonteri su to jasno i glasno porekli.

Inspektori (njih troje) su navratili čak pet puta kako bi pokušali dokazati da se u rezidenciji odvija neprijavljena ugostiteljska djelatnost. Iako za te navode nisu pronašli dokaza, svejedno su podigli prekršajnu prijavu protiv Udruge za obavljanje neregistrirane ugostiteljske djelatnosti, te izdali dva rješenja: prvo u kojem se Udruzi zabranjuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti i drugo u kojem Udruga mora registrirati gospodarsku djelatnost i izaći iz neprofitne sfere. Protiv navedenih rješenja Udruga je podigla upravnu tužbu.

Polaznici rezidencije znaju da se od njih nije tražio novac za smještaj ili pripremu hrane. Isto tako, polaznici su bili svjesni da je projekt volonterske prirode te da svojim radom doprinose održavanju prostorija rezidencije i radu Udruge.

Inzistiramo na naprofitnom karakteru ovog jedinstvenog projekta koji se neprekidno održava već šest godina za redom. Zbog dva nespretno napisana zakona zapeo je za oko turističkoj inspekciji (primjer: volonteri se smatraju turistima; udruga mora biti u vlasništvu objekta za smještaj sudionika umjetničkog programa).

Do siječnja 2022. godine smo na otoku Biševu na međunarodnim volonterskim projektima ugostili 92 volontera koji su donirali 2760 radnih sati za opće dobro (više o volonterskom programu).

Nadamo se uskoro uspješno okončati ovaj nesporazum te nastaviti djelovati u smjeru promocije kulture, umjetnosti, znanosti, zaštite i razvoja okoliša.

Turistička inspkecija nastavlja i dalje dolaziti na Biševo u prostorije Udruge. U ljeto 2022. bili su nam u posjetu početkom rujna.

Ako nas želite podržati i pomoći da što prije opet osposobimo djelovanje udruge i našeg volontersko - kulturnog projekta te da se možemo bezbrižno okupljati i djelovati u našoj rezidenciji na Biševu, donirajte udruzi simboličnih 50kn za troškove pravnih postupaka. Na taj način možemo pokazati državnim službama da podupiremo male, posebne i vrijedne kulturne projekte koji su potpuni unikat u našoj zajednici te da možemo naći način da znanost i umjetnost ostanu izvan okvira komercijalnih djelatnosti.

Ukoliko vas zanima više o tužbi i postupku, dokumenti su priloženi pa se možete informirati. Ako imate neki dobar savjet ili ste imali sličan slučaj slobodno nam se javite i sugerirajte.

Hvala svima i vidimo se uskoro opet na Biševu. :)

PRIMATELJ:
Udruga Biševo, Porat 13, 21485 Komiža
OIB: 59433942901

Broj računa primatelja (IBAN):
HR2623400091111064242

BIC (SWIFT CODE) {za devizne uplate iz inozemstva}:
PBZGHR2X2. Rješenja, prijave i odgovori na tužbe državnog inspektorata

2.1. Rješenje turističkog inspektora

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT 
Područni ured Split

Služba za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu 
Split, Mike Tripala 6

KLASA: UP/1- 334-09/21-02/432
URBROJ: 443-02-03-07/21-1 
Split, 16. kolovoza 2021. godine

Viši turistički inspektor Državnog inspektorata. Područnog ureda Split. Službe za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu, na temelju članka 16. i članka 70. stavak 1. Zakona o državnom inspektoratu („Narodne novine", br. 115/18) i članka 8. Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti („Narodne novine", broj 61/11 i 66/19), u postupku nadzora nad poslovanjem Udruge za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa SPASIMO BIŠOVO, sa sjedištem u Porat 13, Komiža, OIB:59433942901, provedenom u objektu, na adresi Porat 13, Komiža, a u predmetu kontrole obavljanja ugostiteljske djelatnosti koja nije upisana u sudski ili drugi odgovarajući registar, po službenoj dužnosti, donosi

RJEŠENJE

1. Zabranjuje se Udruzi za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa SPASIMO BIŠOVO, sa sjedištem u Porat 13, Komiža, OIB:59433942901. daljnje obavljanje neregistrirane ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje usluga smještaja u objektu, građevini na adresi Porat 13. Komiža, ( tri dvokrevetne sobe), dok ne otkloni utvrđene nedostatke, odnosno istu ne upiše u sudski ili odgovarajući registar, a najkraće na rok od 30 dana od dana izdavanja usmenog rješenja, odnosno najkraće do 11. rujna 2021. godine.

2. Žalba na rješenje ne odgađa izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Viši turistički inspektor Državnog inspektorata, Službe turističke inspekcije. Područnog ureda Split, u postupku inspekcijskog nadzora obavljenog dana 27. srpnja 2021. godine i 12. kolovoza 2021. godine nad poslovanjem Udruge za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa SPASIMO BIŠOVO. sa sjedištem u Porat 13, Komiža, OIB:59433942901, provedenom u objektu, na adresi Porat 13, Komiža, otok Biševo, u predmetu kontrole obavljanja ugostiteljske djelatnosti koja nije upisana u sudski ili drugi odgovarajući registar, inspekcijskim nadzorom, zapisnički je utvrdio sljedeće:

na navedenoj lokaciji nalazi se građevina, u naravi kuća koja se sastoji od prizemlja, kata i okućnice. Dolaskom na navedenu lokaciju inspektor je zatekao šest osoba i to:

...

Na ulazu u zemljište - okućnicu istaknut je natpis BIŠEVO ISLAND ARTIST RESIDENCY.

Na traženje da se gore navedeni očituju po pitanju uvjeta i načina prijavljivanja smještaja Stjepan Tafra izjavio je da on predsjednik Udruge za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa SPASIMO BIŠOVO, čiji su ciljevi prikladna valorizacija sveobuhvatne baštine pučinskog otoka Biševa te upravljanje kulturno povijesnim i prirodnim resursima otoka kroz primjenu strategije održivog razvoja, a sa sjedištem u Porat 13, Komiža, te da prostorije udruge koriste za prehranu i smještaj članovi udruge i to kao volonteri i donatori.

Dio kuće koristi se za smještaj i sastoji se od tri dvokrevetne sobe, jednog zahoda dok se veća prostorija u prizemlju koristi kao kuhinja i dnevni boravak, isto je fotografirano i priloženo uz zapisnik.

U poslovnim prostorijama udruge nije zatečena dokumentacija o registraciji udruge, te dokaz da je udruga ispunila uvjete propisane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Predsjednik udruge Stjepan Tafra izjavio je da nemaju kod sebe poslovnu dokumentaciju po pitanju udruge.

Dana 12. 08. 2021. godine u poslovnim prostorijama udruge u na otoku Biševo, Porat 13, Komiža, dolaskom na navedenu lokaciju inspektor jc zatekao osim Stjepana Tafre, predsjednika udruge, sljedeće osobe i to:

...

Na upit inspektora o statusu gore navedenih osoba koje su zatečene na smještaju, Stjepan Tafra izjavio je da su sa svima sklopljeni ugovori o donaciji, ugovori o volontiranju i izjave o odricanju od odgovornosti.

Predsjednik Udruge elektronskom poštom je dana 28. 07. 2021. godine dostavio dopis sljedećeg sadržaja:

"Šaljem u privitku Statut udruge, te ovjereni izvadak iz Registra udruga i zapisnik s izvanredne skupštine Udruge na kojoj je usvojen plan i program za tekuću godinu, te su imenovani članovi novog Upravnog odbora.

Također šaljem motivacijska pisma, životopise, ugovore o donaciji, ugovore o volontiranju i izjave o odricanju odgovornosti za sudionike projekta koji su bili prisutni tijekom vašeg inspekcijskog nadzora.

Prilažem i program ovogodišnjeg Biševskog ljeta — BILjET 2021 i Ugovor o korištenju kuće i zemljišta".

Također elektronskom poštom dana 28.07. 2021. godine dostavljen je dopis kojim udruga traži mišljenje Ministarstva kulture u kojem je navedeno između ostalog da:

"Udruga Biševo trenutno je u inspekcijskom nadzoru od strane turističke inspekcije, te nam je potrebno mišljenje ministarstva kulture u pogledu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20) članka 6, stavka I, točka 10. koji glasi:

"Pružanje usluga prehrane, pića i smještaja na koje se ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona ( 1 ) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na:

10. organiziranje smještaja za sudionike domaćih ili međunarodnih umjetničkih programa koji u vlastitim objektima organiziraju ustanove kulture, udruge i druge organizacije u kulturi, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za kulturu."

O Udruzi Biševo

Udruga Biševo je nevladino i neprofitno udruženje stanovnika i zaljubljenika u otok nastalo kao reakcija na devastaciju otoka s ciljem očuvanja kulturne, povijesne i prirodne baštine te poticanja održivog razvoja ovog pučinskog bisera...

Izvršen je uvid i u privitku zapisnika je Ispis iz registra udruga, gdje je pod registarskim brojem 17004472, upisana Udruga za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa SPASIMO BIŠOVO, sa sjedištem u Porat 13, Komiža, OIB:59433942901. Osobe ovlaštene za zastupanje:

Navedene djelatnosti udruge:

6.1.1.    Zaštita i očuvanje materijalnih kulturnih dobara

6.1.    Kulturna baština 6.1.3. Arheološka (kopnena i podvodna) djelatnost

6.1.    Kulturna baština 6.1.5. Muzejska djelatnost

6.1.    Kulturna baština 6.1.6. Zaštita kulturnih krajolika

6.1.    Kulturna baština 6.1.7. Zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara

6.3.    Vizualne umjetnosti 6.3.1. Likovne umjetnosti

6.3.    Vizualne umjetnosti 6.3.2. Dizajn i arhitektura

6.3.    Vizualne umjetnosti 6.3.5. Likovni amaterizam 8.99.99. OSTALE KULTURNE DJELATNOSTI

9.1.    Odgoj i obrazovanje 9.1.1. Razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja

9.1.    Odgoj i obrazovanje 9.1.3. Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje

9.1.    Odgoj i obrazovanje 9.1.9. Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode

10.1.    Razvoj ruralnih područja 10.1.1. Edukacija za održivi razvoj ruralnih područja

10.1.    Razvoj ruralnih područja 10.1.2. Planiranje razvoja ruralnih područja

10.2.    Razvoj urbanih područja 10.2.1. Edukacija za održivi razvoj urbanih područja

10.2.    Razvoj urbanih područja 10.2.3. Planiranje razvoja urbanih područja

15.1.    Očuvanje prirode 15.1.1. Očuvanje posebno vrijednih prirodnih područja i drugih prostora

15.1.    Očuvanje prirode 15.1.2. Očuvanje prirodne baštine

15.2.    Zaštita okoliša 15.2.2. Zaštita voda i mora

Udruga nije registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti.

Izvršen je uvid u Ugovor o donaciji sklopljen s ...

Na Internet stranicama udruge naveden je Program robinzonskih rezidencija za umjetnike na otoku Biševu, gdje je kod često postavljenih pitanja navodi

„Rezidencije su primarno namijenjene grupama umjetnika (maksimalno šest, optimalno troje). Na raspolaganju imamo tri sobe s tri bračna kreveta dimenzija 180x200, 140x200 i 140x190. Posjedujemo i jedan zračni madrac dimenzija 130x190.

Nažalost ne možemo garantirati mjesto u samoj kući (osim ako nije unaprijed dogovoreno), ali uvijek postoji mogućnost kampiranja ili hammocka u vrtu.

TROŠKOVI

Jesu li pokriveni troškovi puta. hrane i smještaja?

Rezidencije su privatne i još uvijek nažalost nemamo podršku strukovnih organizacija i države. Putne troškove i troškove hrane snose rezidentni (ako nije najavljeno drugačije). Smještaj je besplatan. Od rezidenata se očekuje preporučena dnevna donacija od 50 - 1OOkn za participiranje u troškovima održavanja kuće".

Na upit dali je za organiziranje smještaja za sudionike domaćih ili međunarodnih umjetničkih programa koji u vlastitim objektima organizira udruga pribavila prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za kulturu, Stjepan Tafra izjavio je da su zahtjev za dobivanje pozitivnog mišljenja od Ministarstva kulture zatražili i daje postupak u tijeku.

Odredbom članka 6. stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti propisano je da radnje pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka te pružanja usluga smještaja, ako se obavljanje tih radnji ili usluga vrši u uvjetima i na način koji upućuju na obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a osoba koja ih obavlja ne može dokazati zakonitost svoga poslovanja, smatra se obavljanjem neregistrirane ugostiteljske djelatnosti.

Temeljem gore navedenog, plaćanjem donacija od strane osoba na smještaju a u svrhu participacije troškova održavanja kuće, utvrđuje se. temeljem ocjene svakog dokaza u cjelokupnom postupku da udruga obavlja ugostiteljsku djelatnost, odnosno pruža ugostiteljske usluge smještaja u građevini na adresi Porat 13, na otoku Biševo, a sastoji se od tri dvokrevetne sobe, bez rješenja o upisu u propisani registar tj. bez daje ista registrirana kod nadležnog tijela.

Pozvan da se očituje o utvrđenom činjeničnom stanju, a nakon upoznavanja s pravom iz članka 158. stavka 6. Prekršajnog zakona („Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18) o pravu na branitelja po svom izboru koji može biti nazočan ispitivanju stranke, te također, u smislu odredbe članka 171. stavka 2. Prekršajnog zakona upozorenja da nije dužna iznijeti svoju obranu niti odgovarati na pitanja, što će se unijeti u zapisnik, a posebice na okolnost utvrđenog obavljanja ugostiteljske djelatnosti koju nije registrirao kod nadležnog tijela, a u objektu na adresi Porat 13, na otoku Biševo , predsjednik udruge Stjepan Tafra je izjavio:

"Ugostiteljsku djelatnost ne obavljamo, a o svemu ću se pismeno očitovati putem elektronske pošte."

Zbog utvrđenog obavljanja ugostiteljske djelatnosti u prostoru Porat 13, Komiža, na otoku Biševo, a koja nije upisana u sudski ili drugi odgovarajući registar, viši turistički inspektor je dana 12. kolovoza 2021. godine u sklopu zapisnika o inspekcijskom nadzoru izrekao usmeno rješenje kojim je zabranio se Udruzi za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa SPASIMO BIŠOVO, sa sjedištem u Porat 13, Komiža, OIB:59433942901, daljnje obavljanje neregistrirane ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje usluga smještaja u objektu, građevini na adresi Porat 13, Komiža, ( tri dvokrevetne sobe), dok ne otkloni utvrđene nedostatke, odnosno istu ne upiše u sudski ili odgovarajući registar, a najkraće na rok od 30 dana od dana izdavanja usmenog rješenja, odnosno najkraće do 11. rujna 2021. godine.

Istim rješenjem je utvrđeno da će se izvršiti na drugi pogodan način, odnosno prisilnim putem izricanjem novčanih kazni sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine” broj 47/09).

Uzimajući u obzir utvrđeno činjenično stanje i primjenu pozitivnih propisa kojima se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti koja je registrirana kod nadležnog tijela, inspektor nije mogao uvažiti izjavio stranke jer ista nije od odlučujućeg značaja za rješavanje u ovoj upravnoj stvari.

Naime, odredbom članka 5. stavak 1. podstavak 1. Zakona o zabrani i sprječavanju neregistrirane djelatnosti („Narodne novine", broj 61/11 i 66/19) određeno je da se u smislu ovoga Zakona obavljanjem neregistrirane djelatnosti smatraju sljedeće aktivnosti (između ostalih):

- kad pravna osoba obavlja djelatnost koja nije upisana u sudski ili drugi odgovarajući registar. Člankom 8. Zakona o zabrani i sprječavanju neregistrirane djelatnosti propisano je da inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Zakona obavljanu inspektori Državnog inspektorata u skladu s ovlastima određenim posebnim zakonom.

Člankom 4. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine", br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20) određeno je daje ugostiteljska djelatnost u smislu ovog Zakona priprema hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.

Člankom 5. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, određeno je da ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici koji ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje te djelatnosti (u daljnjem tekstu: ugostitelj).

Člankom 5. stavkom 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti propisano je da ugostiteljsku djelatnost, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom za ugostitelja, mogu obavljati i: 

 • javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima
 • zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i zdravstveni radnici, sukladno posebnim propisima kojima je regulirana zdravstvena zaštita Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
 • ugostiteljske obrazovne ustanove te učenički i studentski centri, u svojim poslovnim prostorijama i prostorima
 • Hrvatski ferijalni i hostelski savez, u objektima omladinskog turizma (hostel) za svoje članove i članove međunarodnih udruga omladinskog turizma kojih je savez član
 • Hrvatski planinarski savez i njegove članice u svojim planinarskim objektima prvenstveno za svoje članove i članove međunarodnih udruga planinara kojih je savez član
 • lovačke i ribičke udruge, u svojim klupskim prostorijama i prostorima, za svoje članove i druge registrirane lovce, odnosno ribolovce
 • ustanove koje obavljaju kazališnu djelatnost u svojim poslovnim prostorijama i prostorima, u svrhu pripreme i usluživanja napitaka, pića, slastica i slično, za potrebe svojih posjetitelja
 • amaterske sportske udruge za svoje potrebe u svojim poslovnim prostorijama i prostorima pružatelji usluga socijalne skrbi u svojim poslovnim prostorijama i prostorima u svrhu pripreme i usluživanja napitaka, pića, slastica i slično, za potrebe svojih korisnika
 • muzeji i galerije koje obavljaju muzejsku djelatnost, u svojim poslovnim prostorijama i prostorima, za posjetitelje muzeja, odnosno galerije.

Člankom 6. stavkom 1. točkom 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, propisano je da se odredbe ovog Zakona ne primjenjuju na organiziranje smještaja za sudionike domaćih ili međunarodnih umjetničkih programa koji u vlastitim objektima organiziraju ustanove kulture, udruge i druge organizacije u kulturi, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za kulturu.

Člankom 6. stavkom 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti propisano je da radnje pripremanja i usluživanja jela. pića i napitaka te pružanja usluga smještaja, ako se obavljanje tih radnji ili usluga vrši u uvjetima i na način koji upućuju na obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a osoba koja ih obavlja ne može dokazati zakonitost svoga poslovanja, smatra se obavljanjem neregistrirane ugostiteljske djelatnosti.

Člankom 19. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti određeno je da ugostitelj može obavljati ugostiteljsku djelatnost ako ishodi rješenje nadležnog ureda, odnosno Ministarstva da ugostiteljski objekt ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Člankom 20. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti određeno je da nadležno upravno tijelo, na zahtjev ugostitelja, rješenjem utvrđuje jesu li ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju te utvrđuje ispunjavanje uvjeta za posebni standard i dodjelu oznake kvalitete za ugostiteljske objekte iz skupina „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj", „Restorani" i „Barovi",

a stavkom 2. da nadležno upravno tijelo, na zahtjev ugostitelja, rješenjem utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za vrstu i kategoriju ugostiteljskih objekata, osim za vrste navedene u članku 21. stavku 1. ovoga Zakona.

Člankom 9. stavak 1. podstavak 1. Zakona o zabrani i sprječavanju neregistrirane djelatnosti propisano je da u provedbi inspekcijskog nadzora iz članka & ovoga Zakona inspektor Državnog inspektorata usmenim će rješenjem u zapisniku zabraniti obavljanje neregistrirane djelatnosti ako pravna osoba obavlja djelatnost koja nije upisana u sudski i drugi odgovarajući registar.

Člankom 9. stavak 2. Zakona o zabrani i sprječavanju neregistrirane djelatnosti propisano je da rješenje iz stavka 1. ovoga članka izvršava se bez odgode, po obavljenom inspekcijskom nadzoru pečaćenjem prostorija, postrojenja, uređaja i druge opreme za rad ili namijenjene radu ili na drugi pogodan način. Zabrana obavljanja neregistrirane djelatnosti važi do otklanjanja utvrđenih nedostataka, a najkraće na rok od 30 dana od dana izdavanja usmenog rješenja.

Člankom 9. stavak 3. Zakona o zabrani i sprječavanju neregistrirane djelatnosti propisano je da rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se stranci u pisanom obliku bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od dana njegova donošenja.

Člankom 9. stavak 4. Zakona o zabrani i sprječavanju neregistrirane djelatnosti propisano je da se rješenje iz stavka 3. ovoga članka dostavlja se i Ministarstvu financija - Poreznoj upravi, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi.

Člankom 9. stavak 6. Zakona o zabrani i sprječavanju neregistrirane djelatnosti propisano je da žalba izjavljena na rješenje iz stavka 3. ovoga članka ne odgađa njegovo izvršenje.

Slijedom navedenog, a sukladno članku 9. stavak 1. podstavak 1. Zakona o zabrani i sprječavanju neregistrirane djelatnosti („Narodne novine", broj 61/11 i 66/19) riješeno je kao u izreci rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja, temeljem članka 109. Zakona o općem upravnom postupku ( „Narodne novine., broj: 47/09), te članka 9. stavka 5. i 7. Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti ("Narodne novine", broj: 61/11 i 66/19), stranka može izjaviti žalbu u roku od 15 ( petnaest ) dana od dana dostave rješenja. Sektom za drugostupanjski upravni postupak Državnog inspektorata, Šubićeva 29, Zagreb, a u vezi odredbe članka 131. stavak 2. Zakona o Državnom inspektoratu ( „Narodne novine", broj: 115/18).

Žalba se predaje Područnom uredu Državnog inspektorata (Državni inspektorat. Područni ured Split. Služba za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu, Split, Mike Tripala 6) u pisanom obliku neposredno ili putem pošte, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik, ili dostaviti elektronički na adresu putem elektroničke pošte: ([email protected]) u obliku elektroničke isprave sastavljene sukladno posebnim propisima kojima se uređuje elektronička isprava i elektronički napredni potpis .

Za žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 35,00 kuna prema Tar. br. 3. Priloga I, Tarife upravnih pristojbi, koja je sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine", broj: 8/17., 37/17., 129/17. i 18/19).

Ovo rješenje donijeto je po službenoj dužnosti, pa je prema članku 9. stavku 2. točki 60. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine", broj: 115/16) oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe.

VIŠI TURISTIČKI INSPEKTOR

Ivan Klarić, dipl. iur.

DOSTAVITI:

 1. Udruga za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa SPASIMO BIŠOVO, Porat 13, Komiža (osobno, s dostavnicom)
 2. Hrvatski zavod za zapošljavanje (mailom);
 3. Centar za socijalnu skrb (mailom);
 4. Porezna uprava (mailom);
 5. U spis-ovdje.

2.2. Zahtjev i rješenje zahtjeva za izuzećem turističkog inspektora Ivana Klarića

Biševo, 16. kolovoza 2021. godine

Poštovana/i,

Ovim bih se putem pozvao na Zakon o općem upravnom postupku, Članak 24., stavak 3, točka 4.

Naime, Udruga Biševo trenutno je pod inspekcijskim nadzorom zbog sumnje neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu.

Inspektor koji je izašao na teren, viši turistički inspektor Ivan Klarić, nudio mi je pomoć oko otvaranja robinzonskog turizma i ismijavao rad naše udruge pred prisutnim svjedocima, mahom umjetničke pozadine. Naglasio je tom prilikom slučaj kako je nekog osobi na Mljetu pomogao na sličan način, te da ta osoba sada "jako dobro radi i ima puno novaca".

Viši turistički inspektor Ivan Klarić se oglušio na moje inzistiranje kako Udrugu Biševo ne zanimaju novci, kako smo registrirana neprofitna udruga koja se želi baviti promocijom volonterstva i stvaranjem novih kulturnih sadržaja na otoku.

Iskreno, dobio sam dojam kao da viši turistički inspektor Ivan Klarić suptilno traži mito ili nekakvu protuuslugu kako bi nam pomogao "stati na noge".

Tom nam je prilikom, a bez sagledavanja svih bitnih činjenica, izdao usmeno rješenje kojim se zabranjuje našoj udruzi obavljanje ugostiteljske djelatnosti - a na moj prigovor kako udruga mora ostati neprofitna ako želi i dalje raditi s volonterima, sukladno Zakonu o volonterstvu.

Mišljenja sam kako viši turistički inspektor Ivan Klarić nije dovoljno upućen u funkcioniranje civilnog sektora, te nas uporno pokušava ukalupiti u neki od postojećih turističkih modela.

Zaključno, mišljenja smo (pri tom mislim da Upravni odbor udruge) kako je g. Ivan Klarić ciljano došao s već formiranim zaključkom da nam zabrani rad i time prekine kulturne aktivnosti koje provodi naša udruga, a bez volje da upozna širi kontekst i sazna koje projekte od važnosti za zajednicu provodimo.

Zbog navedenih razloga sam, zajedno s cijelim upravnim odborom, vidno uzrujan postupcima spomenutog inspektora, o čemu sam obavijestio našeg odvjetnika.

Ovom prilikom molim za izuzećem službene osobe zbog sumnje u nepristranost.


Temeljem članka 24., stavak 3, točka 4. Zakona o općem upravnom postupku, Udruga je zatražila izuzeće inspektora Ivana Klarića zbog sumnje u nepristranost.

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT

KLASA: 041-02/21-05/2
URBROJ: 443-01-18-21-5

Split. 31. kolovoza 2021. godine

Poštovani,

na temelju Vašeg zahtjeva za izuzećem višeg turističkog inspektora Ivana Klarića od daljnjeg vođenja inspekcijskog postupka obavljen je uvid u spis inspekcijskog nadzora Udruge za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa „Spasimo Bišovo".

Na temelju uvida u navedeni spis predmeta kao i ispitivanjem drugih okolnosti koji bi bili relevantni za donošenje odluke o izuzeću, ocijenjeno je da nema zakonskog osnova za izuzećem iz članka 24. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine" broj 149/09.).

U pogledu ostalih navoda iz Vašeg dopisa u kojem tražite izuzeće („izdao usmeno rješenje bez sagledavanja svih činjenica" itd.) upućujemo Vas da takvi razlozi nisu pravno relevantni za donošenje odluke o izuzeću, već o opravdanosti istih odlučuje drugostupanjsko tijelo Državnog inspektorata u eventualnom žalbenom postupku.

S poštovanjem,

GLAVNI DRŽAVNI INSPEKTOR

Dr. sc. Andrija Mikulić


2.3. Rješenje sektora za drugostupanjski upravni postupak državnog inspektorata

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
Središnji ured 
Sektor za drugostupanjski upravni postupak

KLASA: UP/II-334-09/21-02/13
URBROJ: 443-01-17-01-21-2 

Zagreb, 26. studenog 2021. godine

Državni inspektorat, Sektor za drugostupanjski upravni postupak, rješavajući o žalbi Udruge za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa „Spasimo Bišovo“, sa sjedištem u Poratu 13, Komiža, zastupane po opunomoćeniku mr. sc. Ivi Grga, odvjetniku iz Splita, Ivana Gundulića 26A, izjavljenoj protiv rješenja višeg turističkog inspektora Državnog inspektorata, Područnog ureda Split, Službe za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu, KLASA: UP/I-334-09/21-02/432, URBROJ: 443-02-03-07/21-1, od 16. kolovoza 2021. godine, na temelju odredbe članka 69. stavka 3. Zakona o Državnu· inspektoratu („Narodne novine", broj 115/18. i 117 21.). u predmetu zabrane obavljanja neregistrirane ugostiteljske djelatnosti, donosi:

RJEŠENJE

Odbija se žalba Udruge za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa „Spasimo Bišovo". sa sjedištem u Poratu 13, Komiža, izjavljena protiv rješenja višeg turističkog inspektora Državnog inspektorata, Područnog ureda Split, Službe za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu, KLASA: UP/I-334-09/21-02/432, URBROJ: 443-02-03-07/21-1, od 16. kolovoza 2021. godine.

Obrazloženje

Točkom 1. izreke rješenja višeg turističkog inspektora Državnog inspektorata, Područnog ureda Split, Službe za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu, KLASA: UP/I-334-09/21-02/432, URBROJ: 443-02-03-07/21-1, od 16. kolovoza 2021. godine, zabranjeno je Udruzi za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa „Spasimo Bišovo“, sa sjedištem u Poratu 13, Komiža, OIB: 59433942901, daljnje obavljanje neregistrirane ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje usluga smještaja u objektu, građevini na adresi Porat 13, Komiža (tri dvokrevetne sobe), dok ne otkloni utvrđene nedostatke, odnosno istu ne upiše u sudski ili odgovarajući registar, a najkraće na rok od 30 dana od dana izdavanja usmenog rješenja, odnosno najkraće do 11. rujna 2021. godine

Točkom 2. izreke rješenja je određeno da žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Protiv rješenja, KLASA: UP/I-334-09/21-02/432, URBROJ: 443-02-03-07/21-1, od 16. kolovoza 2021. godine (dalje u tekstu: pobijano rješenje), žalbu je izjavila Udruga za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa „Spasimo Bišovo", sa sjedištem u Poratu 13, Komiža (dalje u tekstu: žalitelj), zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, bitne povrede odredbi upravnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, posebno odredbe članka 5. stavka 2. Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, te više odredbi Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine" broj 4' 09. - dalje u tekstu: ZUP), i to načela zakonitosti iz odredbe članka 5. stavka 2. ZUP-a. te načela razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa iz odredbe članka 6. stavka 3. ZUP-a

Dalje, navodi da je nakon obavljenog inspekcijskog nadzora dana 27. srpnja i 12. kolovoza 2021. godine u sjedištu žalitelj a, elektroničke dostave dokumentacije 28. srpnja 2021. godine i informiranja o dosadašnjim aktivnostima žalitelj a doneseno usmeno rješenje u zapisnik, te pobijano rješenje kojim se zbog djelomičnog i selektivnog uzimanja u obzir od strane višeg turističkog inspektora Državnog inspektorata Područnog ureda Split, Službe za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu turističku pristojbu (dalje u tekstu: inspektor) podnesene dokumentacije žalitelja i ovlaštene osobe predsjednika žalitelja Stjepana Tafre, pogrešno utvrđuje boravak sudionika projekta žalitelja "Biševsko ljeto (Biševo Summer) 2021 - BILJET 2021. PUTNIK" od 2. srpnja do 28. kolovoza, manifestacije u okviru programa udruge Biševo Island Art Residency — BIAR. kao obavljanje neregistrirane ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje usluga smještaja u objektu građevini na adresi, Porat 13, Komiža (tri dvokrevetne sobe)", te se izriče zabrana obavljanja takve ugostiteljske djelatnosti i nalaže registracija odnosno upis iste u sudski ili odgovarajući registar.

Žalitelj ističe da se odredbom članka 45. Zakona o prekršajima utvrđuje kao osnovno načelo postupka obveza tijela koje vodi prekršajni postupak da istinito i potpuno utvrdi sve činjenice značajne za donošenje pravilne i zakonite odluke, te s jednakom pažnjom utvrdi kako činjenice koje terete okrivljenika, tako i one koje mu idu u prilog. Isto tako navodi daje u pobijanom rješenju nadležno tijelo propustilo utvrditi sve činjenice koje su odlučujuće, kao i činjenice i okolnosti koje potvrđuju izuzeće žalitelja sukladno odredbi članka 6. stavka 1. točke 4. i 10. od primjene odredbe članka 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Također, ukazuje na pogrešnu primjenu odredbe članka 5. Zakona o zabrani i sprečavanja obavijanja neregistrirane djelatnosti, jer da se zbog neprofitnog karaktera i šireg Javnog značaja programa žalitelja, o čemu jeu više navrata iznošeno u informativnim medijima, ne radi o neregistriranoj ugostiteljskoj djelatnosti radi ostvarenja novčane dobiti, već nužnom smještaju sudionika programa i članova udruga - umjetnika, znanstvenika, volontera tijekom realizacije umjetničkog programa u cilju zaštite i afirmacije prirodne i kulturne baštine otoka, zaustavljanja depopulacije otoka i negativnih učinka masovnog tržišnog turizma.

U daljnjim žalbenim navodima žalitelj ističe da projekt rezidencija ima svoju web stranicu na adresi https://bisevoislandartistresidency.org/. gdje su podatci javno i transparentno izneseni, a kao dokaze navodi uvid u medijske prikaze programa žalitelja: https://bisevoislandartistresidencv.org/,https://www.24sata.hr/news/bisevo-ima-11 -stanovnika od 20.10.2020., https://www.rtl.hr/viiesti-hr/novosti/hrvatska/3915500/nema-pitke-vode-nema-ducana-ima-ll-otocana-bisevo-ie-osamliena-hrid-na-kraiu-sviieta-i-odlicna-sansa-za-novi-zivot/? od 1. studenoga 2020. godine.

Žalitelj napominje da je u okviru registrirane djelatnosti u suradnji s domaćim i stranim udrugama i nadležnim institucijama, uključujući Ministarstvo kulture i medija, lokalnu zajednicu Grada Komiže i brojne donatore, realizirao niz projekata u okviru programa Biševo Island Art Residency - BI AR, u okviru kojeg je ostvaren i projekt udruge ZipArh iz Zagreba za obavljanje arheološkog rekognosciranja otoka Biševa od 28.svibnja do 15. lipnja 2021. kao i projekt „Biševsko ljeto 2021. PUTNIK“ od 2. srpnja do 28. kolovoza.

Osim toga, navodi da se obratio Ministarstvu kulture i medija, da je isto dostavilo očitovanje od 30. srpnja 2021. godine kojim se potvrđuje da žalitelj ne koristi vlastiti objekt za pružanje ugostiteljske djelatnosti koji bi imao uporabnu dozvolu za smještaj sudionika, te da je u skladu navedenom programu, ciljevima, sadržaju, sudionicima i dosadašnjim aktivnostima žalitelja jasno da se radi o propustu utvrđenja stvarnog činjeničnog stanja i zaštite javnog interesa kroz djelovanje civilne udruge uz navedene zakonske povrede, a što je propušteno utvrditi u pobijanom rješenju. Stoga predlaže da se uvaže podneseni dokazi i okolnosti, te da se ukine pobijano rješenje.

Žalba je neosnovana.

Iz stanja spisa predmeta proizlazi da je 27. srpnja 2021. godine u 11,00 sati inspektor obavio inspekcijski nadzor poslovanja, u poslovnim prostorijama žalitelja, (Komiža, Porat 13) u predmetu nadzora neregistrirano obavljanje ugostiteljske djelatnosti, o čemu je sastavio zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru, KLASA: 334-09/21-02/3942, URBROJ 443-02-03-07/21-2 (dalje u tekstu: Zapisnik), iz kojeg proizlazi da je utvrdio da se na lokaciji Porat 13, na otoku Biševo, Komiža, nalazi građevina, u naravi kuća koja se sastoji od prizemlja, kata i okućnice, kojom prilikom je zatekao šest osoba i to:

...

Dalje, u Zapisniku je inspektor naveo da je na ulazu u zemljište - okućnicu istaknut natpis BIŠEVO ISLAND ARTIST RESIDENCY, a po pitanju uvjeta i načina prijavljivanja smještaja Stjepan Tafra, predsjednik žalitelja (dalje u tekstu: predsjednik žalitelja) očitovao se da su ciljevi žalitelja prikladna valorizacija sveobuhvatne baštine pučinskog otoka Biševa te upravljanje kulturno povijesnim i prirodnim resursima otoka kroz primjenu strategije održivog razvoja, sa sjedištem u Porat 13, Komiža, te da prostorije žalitelja koriste za prehranu i smještaj članovi žalitelja i to kao volonteri i donatori, da se dio kuće koristi za smještaj i sastoji se od tri dvokrevetne sobe, jednog zahoda, dok se veća prostorija u prizemlju koristi kao kuhinja i dnevni boravak. Kako u poslovnim prostorijama nije zatečena dokumentacija o registraciji žalitelja, „Zapisnik“ je prekinut u 12,35 sati, te je inspektor naveo da će se nastaviti po dostavljanju poslovne dokumentacije.

Također, iz stanja spisa proizlazi da je inspekcijski nadzor nastavljen dana 12. kolovoza 2021. godine u 10,00 sati u poslovnim prostorijama žalitelja, u prisutnosti predsjednika žalitelja, te da je inspektor osim predsjednika žalitelja zatekao i sljedeće osobe:

...

Na upit inspektora "o statusu" navedenih osoba koje su zatečene na smještaju, predsjednik žalitelja je izjavio da su sa svima sklopljeni ugovori o donaciji, ugovori o volontiranju i izjave o odricanju od odgovornosti.

Nadalje, u Zapisniku je inspektor konstatirao da je predsjednik žalitelja dana 28. srpnja 2021. godine elektroničkom poštom dostavio statut žalitelja, ovjereni izvadak iz registra udruga i zapisnik s izvanredne skupštine žalitelja na kojoj je usvojen plan i program za tekuću godinu, te su imenovani članovi novog Upravnog odbora, motivacijska pisma, životopise, ugovore o donaciji, ugovore o volontiranju i izjave o odricanju odgovornosti za sudionike projekta koji su bili prisutni tijekom inspekcijskog nadzora, program ovogodišnjeg Biševskog ljeta - BILJET 2021, Ugovor o korištenju kuće i zemljišta, te dopis kojim žalitelj traži mišljenje Ministarstva kulture i medija vezano za upit žalitelja. Isto tako. iz Zapisnika proizlazi da žalitelj nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti, da je izvršen uvid u Ugovor o donaciji zaključen dana 16. srpnja 2021. godine s ... , kao i ugovor o volontiranju istih. Jednako tako, u Zapisniku je inspektor naveo da je na internet stranicama žalitelja naveden Program robinzonskih rezidencija za umjetnike na otoku Biševu. gdje se. između ostalog, navodi: „Rezidencije su primamo namijenjene grupama umjetnika (maksimalno šest optimalno troje). Na raspolaganju imamo tri sobe s tri bračna kreveta dimenzija 180 x 200, 140 x 200 i 140 x 190. Posjedujemo i jedan zračni madrac dimenzija 130 x 190. Na žalost ne možemo garantirati mjesto u samoj kući (osim ako nije unaprijed dogovoreno), ali uvijek postoji mogućnost kampiranja ili hammocka u vrtu“. U vezi troškova puta, hrane i smještaja je navedeno da su rezidencije privatne i da žalitelj nema podršku strukovnih organizacija i države, putne troškove i troškove hrane snose rezidenti (ako nije najavljeno drugačije), smještaj je besplatan, te da se od rezidenata očekuje preporučena dnevna donacija od 50-100 kuna za participiranje u troškovima održavanja kuće.

Osim toga, u Zapisniku je navedeno da je odredbom članka 6. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20. i 42/20. - dalje u tekstu: ZUD) propisano da radnje pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka te pružanja usluga smještaja, ako se obavljanje tih radnji ili usluga vrši u uvjetima i na način koji upućuju na obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a osoba koja ih obavlja ne može dokazati zakonitost svoga poslovanja, smatra se obavljanjem neregistrirane ugostiteljske djelatnosti. Iz Zapisnika proizlazi daje inspektor na temelju navedenog, plaćanjem donacija osoba na smještaju u svrhu participacije troškova održavanja kuće, utvrdio da žalitelj obavlja ugostiteljsku djelatnost odnosno pruža ugostiteljske usluge smještaja u građevini na adresi Porat 13, na otoku Biševo, koja se sastoji se od tri dvokrevetne sobe, bez rješenja o upisu u propisani registar, odnosno bez da je ista registrirana kod nadležnog tijela. Na utvrđeno činjenično stanje predsjednik žalitelja je izjavio da žalitelj ne obavlja ugostiteljsku djelatnost, te da će se o svemu očitovati putem elektroničke pošte.

Nastavno na navedeno, inspektor je na temelju odredbe članka 9. stavka 1. Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti („Narodne novine“ broj 61/11. i 66/19. - dalje u tekstu: Zakon), donio usmeno rješenje u Zapisniku, predsjednik žalitelja je nakon što mu je pročitan Zapisnik izjavio da nema primjedbi na činjenično stanje, međutim da i dalje smatra de se ne bavi ugostiteljstvom, te je odbio potpisati Zapisnik.

Kako iz stanja spisa predmeta proizlazi, dana 12. kolovoza 2021. predsjednik žalitelja je putem elektroničke pošte inspektoru dostavio Izjavu o odgovornosti, Ugovor o volontiranju i Ugovor o donaciji zaključen dana 6. kolovoza 2021. godine s ...

Inspektor je o navedenom sastavio dopunu zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru, KLASA: 334-09/21-02 3942. URBROJ 443-02-03-07/21-5.

Također, iz stanja spisa proizlazi da je inspektor, u skladu s odredbom članka 9. stavka 3. Zakona, žalitelju dana 17. kolovoza 2021. godine dostavio pisani otpravak usmjenog rješenja, ovdje pobijanog rješenja.

Odredbom članka 4. stavka 1. ZUD-a propisano je da je ugostiteljska djelatnost u smislu toga Zakona, pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja, dok je stavkom 2. istog članka ZUD-a propisano da je ugostiteljska djelatnost pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu s ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering).

Odredbom članka 5. stavka 1. ZUD-a propisano je da ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati trgovačka društva, zadruge i obrtnici koji ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje te djelatnosti (u daljnjem tekstu: ugostitelj).

Odredbom članka 5. stavak 2. ZUD-a propisano je da ugostiteljsku djelatnost, pod uvjetima propisanim tim Zakonom za ugostitelja, mogu obavljati i, između ostalog: Hrvatski ferijalni i hostelski savez u objektima omladinskog turizma (hostel) za svoje članove i članove međunarodnih udruga omladinskog turizma kojih je savez član (podstavak 5.), Hrvatski planinarski savez i njegove članice u svojim planinarskim objektima prvenstveno za svoje članove i članove međunarodnih udruga planinara kojih je savez član (podstavak 6.), lovačke i ribičke udruge, u svojim klupskim prostorijama i prostorima, za svoje članove i druge registrirane lovce, odnosno ribolovce (podstavak 7.), amaterske sportske udruge za svoje potrebe u svojim poslovnim prostorijama i prostorima (podstavak 9.).

Odredbom članka 6. stavka 1. ZUD-a propisano je da se odredbe toga Zakona ne primjenjuju, između ostalog, na organiziranje smještaja za sudionike domaćih ili međunarodnih umjetničkih programa koji u vlastitim objektima organiziraju ustanove kulture, udruge i druge organizacije u kulturi, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za kulturu (podstavak 10.)·

Odredbom članka 6. stavka 2. ZUD-a propisano je da radnje pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka te pružanja usluga smještaja, ako se obavljanje tih radnji ili usluga vrši u uvjetima i na način koji upućuju na obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a osoba koja ih obavlja ne može dokazati zakonitost svoga poslovanja, smatra se obavljanjem neregistrirane ugostiteljske djelatnosti.

Odredbom članka 7. stavka 1. ZUD-a propisano je da se ugostiteljska djelatnost obavlja u objektu namijenjenom, uređenom i opremljenom za pružanje ugostiteljskih usluga (dalje u tekstu: ugostiteljski objekt), a koji može biti u:

 • građevini, zasebnom dijelu građevine ili u više građevina (zgrada, kiosk)
 • poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost tako da je prostor namijenjen obavljanju druge djelatnosti vidljivo odvojen od dijela u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost
 • nepokretnom vozilu, priključnom vozilu, željezničkom vagonu, plutajućem objektu i plovnom objektu kojim se obavlja prijevoz putnika za vrijeme prijevoza
 • šatoru, na klupi, na kolicima i sličnim napravama, opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga.

Odredbom članka 8. stavka 1. ZUD-a propisano je da se ugostiteljski objekti s obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje se u njima pružaju razvrstavaju u skupine:

1. Hoteli, 2. Kampovi, 3. Ostali ugostiteljski objekti za smještaj. 4. Restorani. 5. Barovi. 6. Catering objekti, 7. Objekti jednostavnih usluga, dok je odredbom stavka 2. navedenog članka ZUD-a propisano da se ugostiteljski objekti iz skupina navedenih u stavku 1. ovoga dala razvrstavaju u pojedine vrste polazeći od načina usluživanja i pretežitosti usluga koje se pružaju u objektu.

Odredbom članka 8. stavka 4. ZUD-a propisano je. između ostalog, da ministar nadležan za turizam (dalje u tekstu: ministar) pravilnikom propisuje vrste ugostiteljskih objekata unutar skupina iz stavka 1. toga članka, ugostiteljske usluge koje se moraju i one koje se mogu pružati u pojedinoj vrsti ugostiteljskog objekta.

Odredbom članka 15. stavka 1. ZUD-a propisano je da za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskim objektima moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu glede uređenja i opreme ugostiteljskih objekata, usluga, kao i drugi uvjeti propisani tim Zakonom i propisima donesenim na temelju tog Zakona, dok je stavkom 2. istog članka ZUD-a propisano da ministar pravilnikom propisuje minimalne uvjete iz stavka 1. toga članka, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za zdravlje i ministra nadležnog za područje zaštite od požara, te sastav povjerenstva koje provodi očevid u ugostiteljskom objektu.

Odredbom članka 19. stavka 1. ZUD-a propisano je da ugostitelj može obavljati ugostiteljsku djelatnost ako ishodi rješenje nadležnog upravnog tijela odnosno Ministarstva turizma i sporta da ugostiteljski objekt ispunjava uvjete propisane tim Zakonom i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

Odredbom članka 20. stavka 2. ZUD-a propisano je. između ostalog, da nadležno upravno tijelo, na zahtjev ugostitelja, rješenjem utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za vrstu i kategoriju ugostiteljskih objekata.

Odredbom članka 5. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14., 70/17. i 98/19. - dalje u tekstu: ZoU) propisano je da udruga stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Odredbom članka 31. stavka 1. ZoU-a propisano je da udruga obavlja gospodarske djelatnosti ako je to propisano statutom, a sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti, dok je stavkom 2. navedenog članka ZoU-a propisano, između ostalog, da gospodarske djelatnosti udruga može obavljati pored djelatnosti kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni statutom, ali ih ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.

Odredbom članka 5. stavka 1. Zakona propisano je da se u smislu toga Zakona obavljanjem neregistrirane djelatnosti smatraju, između ostalog, sljedeće aktivnosti: kad pravna osoba obavlja djelatnost koja nije upisana u sudski registar ili drugi odgovarajući registar (podstavak 1.).

Odredbom članka 8. Zakona propisano je da inspekcijski nadzor nad provedbom toga Zakona obavljaju inspektori Državnog inspektorata u skladu s ovlastima određenim posebnim zakonom.

Odredbom članka 9. stavka 1. podstavka 1. propisano je da će u provedbi inspekcijskog nadzora nadležni inspektor usmenim rješenjem u zapisniku zabraniti obavljanje neregistrirane djelatnosti ako pravna osoba obavlja djelatnost koja nije upisana u sudski ih drugi odgovarajući registar (članak 5. stavak 1. podstavak 1.), odredbom stavka 2. navedenog članka Zakona propisano je, između ostalog, da se rješenje izvršava bez odgode, po obavljenom inspekcijskom nadzoru pečaćenjem prostorija, postrojenja, uređaja i druge opreme za rad ili namijenjene radu ili na dugi pogodan način, odredbom stavka 3. navedenog članka Zakona propisano je da se rješenje dostavlja stranci u pisanom obliku bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od dana njegova donošenja, dok je odredbom stavka 6. navedenog članka Zakona, propisano da žalba izjavljena na rješenje iz stavak 3. ovog članka ne odgađa njegovo izvršenje.

Odredbom članka 479. stavka 1. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05. do 29/18. - dalje u tekstu: ZOO) propisano je da ugovor o darovanju nastaje kad se darovatelj obveže prepustiti obdareniku bez protučinidbe stvar ili imovinsko pravo, a obdarenik to prihvati.

Predmet rješavanja ove upravne stvari bilo je utvrditi je li pobijano rješenje zakonito, odnosno je li inspektor ispravno postupio kada je žalitelju točkom 1. pobijanog rješenja zabranio obavljanje neregistrirane ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje usluga smještaja u objektu, građevini na adresi Porat 13, Komiža (tri dvokrevetne sobe), dok ne otkloni utvrđene nedostatke, odnosno istu ne upiše u sudski ili odgovarajući registar, a najkraće na rok od 30 dana od dana izdavanja usmenog rješenja, odnosno najkraće do 11. rujna 2021. godine.

Navodi žalitelja u kojima se poziva na „izuzeće“ od primjene odredbe članka 5. ZUD-a, pozivajući se na odredbu članka 6. stavka 1. točku 4. i 10. ZUD-a, nisu od utjecaja na drugačije rješavanje ove upravne stvari, jer se odredba članka 6. stavka 1. točke 4. ZUD-a odnosi na pružanje usluga prehrane („toplog obroka“) napitaka i bezalkoholnih pića, što pobijanim rješenjem nije zabranjeno, dok se odredba članka 6. stavka 1. točke 10. ZUD-a odnosi na organiziranje smještaja za sudionike domaćih ili međunarodnih umjetničkih programa koji u vlastitim objektima organiziraju ustanove kulture, udruge i druge organizacije u kulturi, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za kulturu. Naime, iz očitovanja Ministarstva kulture i medija, KLASA: 612-08/21-01/1691, URBROJ: 532-02-03-01/8-21-2, od 30. srpnja 2021. godine, a vezano za dopis žalitelja u kojem navodi daje u tijeku inspekcijski nadzor od strane turističke inspekcije te moli mišljenje u pogledu primjene članka 6. stavka 1. točke 10. ZUD-a, proizlazi da: „S obzirom na to da se Udruga za zaštitu i održivi razvoj Biševa „Spasimo Bišovo“ ne koristi vlastitim objektima za pružanje ugostiteljske djelatnosti koji bi imali uporabnu dozvolu za smještaj sudionika domaćih i međunarodnih umjetničkih programa, ovo Ministarstvo ne može dati prethodno mišljenje u smislu citiranog članka 6. stavka 1. točke 10. ZUD-a“.

Dalje, niti daljnji navodi žalitelja o pogrešnoj primjeni odredbe članka 5. Zakona, jer isti smatra da se ne radi o neregistriranoj ugostiteljskoj djelatnosti radi ostvarenja novčane dobiti, već o nužnom smještaju sudionika programa i članova udruga tijekom realizacije umjetničkog programa nisu od utjecaja na zakonitost pobijanog rješenja. Odredbom članka 6. stavka 1. ZUD-a, propisano je pružanje usluga prehrane, pića i smještaja na koje se ne primjenjuju odredbe toga Zakona, međutim žalitelj ne ostvaruje niti jedan uvjet da bi se mogla primijeniti navedena odredba.

Kako je rješavajući u žalbenom postupku, uvidom u stanje spisa utvrđeno daje žalitelj postupao prema odredbi članka 6. stavka 2. ZUD-a, odnosno da je pružao usluge smještaja, dok se obavljanje tih radnji ili usluga vršilo u uvjetima i na način koji upućuje na obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a žalitelj koji ih je obavljao nije mogao dokazati zakonitost svog poslovanja, stoga se smatra obavljanjem neregistrirane ugotiteljske djelatnosti, inspektor je pravilno i zakonito postupio kada je žalitelju pobijanim rješenjem zabranio daljnje obavljanje neregistrirane ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje usluga smještaja u objektu, građevini na adresi Porat 13, Komiža (tri dvokrevetne sobe), dok ne otkloni utvrđene nedostatke.

Također, niti navod žalitelja da je u okviru registrirane djelatnosti ostvario niz projekata nije od utjecaja na drugačije rješavanje ove upravne stvari, jer je navedene projekte ostvario u skladu sa svojim ciljevima radi kojih je i osnovan.

Uzgredno, drugostupanjsko tijelo navodi da žalitelj može samo u skladu s odredbom članka 31. stavka 1. ZoU-a obavljati gospodarske djelatnosti ako je to propisano statutom, a sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti, dok prema stavku 2. navedenog članka ZoU-a gospodarske djelatnosti žalitelj može obavljati pored djelatnosti kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni statutom, ali ih ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.

Točan je navod žalitelja daje odredbom članka 5. stavka 2. ZUP-a propisano načelo zakonitosti. Međutim, nije točan navod žalitelja da je inspektor povrijedio navedenu odredbu jer iz stanja spisa proizlazi da je postupao sukladno odredbama ZUP-a, ZUD-a i Zakona.

Isto tako, točan je navod žalitelja da odredba članka 6. stavka 3. ZUP-a propisuje da su pri vođenju postupka javnopravna tijela dužna strankama omogućiti da što lakše zaštite i ostvare svoja prava, vodeći pri tome računa da ostvarivanje njihovih prava ne bude na štetu prava trećih osoba niti u protivnosti s javnim interesom. Međutim, žaliteljevo pozivanje na navedenu odredbu nije od utjecaja na zakonitost pobijanog rješenja. Naime, iz stanja spisa predmeta proizlazi da je žalitelju, sukladno odredbi članka 30. i 52. ZUP-a, omogućeno sudjelovanje u svim fazama postupka kao i pravo na izjašnjavanje o svim činjenicama i okolnostima koje su utvrđene od strane inspektora, koja prava je žalitelj i koristio. Kako je žalitelj pružao uslugu smještaja sljedećim osobama: ... koji su platili donaciju za participiranje u troškovima održavanja kuće, dakle inspektor je pravilno postupio kada je izrekao predmetnu upravnu mjeru.

Uzgredno, Sektor za drugostupanjski upravni postupak napominje da je donacija ili darovanje davanje u novcu, stvarima ili uslugama primatelja i to bez ikakve naknade ili protučinidbe. Kako je žalitelj pružao usluge smještaja osobama koje ga daruju, što je protivno odredbi članka 479. stavku 1. ZOO-a, proizlazi da to davanje u konkretnom slučaju ima obilježje prividnog pravnog posla. Dakle, darovatelj i obdarenik moraju prihvatiti to darovanje, ali bez protučinidbe. U ovom slučaju donacija ima obilježje obavljanja neregistrirane ugostiteljske djelatnosti, što je protivno cilju i svrsi donacije, te je protivna odredbi članka 5. stavka 1. podstavka 1. Zakona. Nastavno tome. nisu točni žalbeni navodi žalitelja iz kojih proizlazi da je u postupku koji je prethodio donošenju pobijanog rješenja činjenično stanje pogrešno i nepotpuno utvrđeno.

Jednako tako, Sektor za drugostupanjski upravni postupak ističe da je svrha Zakona smanjenje obavljanja neregistriranih djelatnosti, učinkovitiji nadzor nad njima, te sankcioniranje mogućih prekršitelja, a budući da su protiv žalitelja podnijete brojne prijave građana zbog „rada na crno", kao i zbog neprijavljanja gostiju Turističkoj zajednici, neregistrirano obavljanje ugostiteljske djelatnosti predstavlja nelojalnu konkurenciju registriranim pružateljima usluga, koji imaju sve manje posla zbog plaćanja poreza, turističke pristojbe i dr., te teško konkuriraju cijenama na tržištu.

Naime, odredbom članka 4. ZUD-a pružanje usluga smještaja je definirano kao ugostiteljska djelatnost, stoga žalitelj može pružati usluge smještaja samo u skladu s odredbom članka 5. stavka 1. ZUD-a. Dakle, žalitelj može obavljati ugostiteljsku djelatnost kad otkloni utvrđene nedostatke, odnosno ako se upiše u sudski ili odgovarajući registar, te ishodi u skladu s odredbom članka 19. stavka 1. ZUD-a rješenje nadležnog upravnog tijela odnosno Ministarstva turizma i sporta, ili uz prethodno mišljenje Ministarstva kulture i medija, ako organizira smještaj u skladu sa odredbom članka 6. stavka 10. ZUD-a.

Dalje, Sektor za drugostupanjski upravni postupak navodi da je odredbom članka 29. stavka 4. ZUD-a zabranjeno kampiranje izvan kampova i prostora određenih za kampiranje izvan kampova, odredbom stavka 2. navedenog članka ZUD-a propisano je da je iznimno, za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kultuno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično, dozvoljeno organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima, dok je stavkom 3. navedenog članka ZUD-a propisano da jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i druge pravne osobe, koje upravljaju određenim područjem ovisno o svrsi kampiranja, svojim aktima određuju prostor za kampiranje izvan kampova, uvjete koje taj prostor mora ispunjavati te vrijeme trajanja takvog kampiranja. Dakle, žalitelj ne može pozivati grupe umjetnika uz mogućnost kampiranja ili hammocka u vrtu.

Kako su upravni i prekršajni postupci odvojeni i bez utjecaja jedan na drugog, a u ovom postupku se odlučuje o zakonitosti pobijanog rješenja, bez utjecaja su na zakonitost pobijanog rješenja navodi žalitelja da se odredbom članka 45. Zakona o prekršajima utvrđuje kao osnovno načelo postupka obveza tijela koje vodi prekršajni postupak da istinito i potpuno utvrdi sve činjenice značajne za donošenje pravilne i zakonite odluke, te s jednakom pažnjom utvrdi kako činjenice koje terete okrivljenika, tako i one koje mu idu u prilog.

Uzgredno, Sektor za drugostupanjski upravni postupak ukazuje daje navedeni Zakon o prekršajima prestao važiti dana 31. prosinca 2007. godine, jer je 1. siječnja 2008. godine stupio na snagu Prekršajni zakon („Narodne novine“ broj 107/07.).

Nastavno tome, Sektor za drugostupanjski upravni postupak ocjenjuje da je inspektor u ovoj upravnoj stvari točno i potpuno utvrdio činjenično stanje te na utvrđeno činjenično stanje pravilno primijenio Zakon.

Slijedom iznesenog, ostali navodi žalitelja navedeni u žalbi nisu od utjecaja na drugačije rješavanje u ovoj upravnoj stvari.

Valjalo je stoga, a sukladno članku 116. točki 1. ZUP-a. riješiti kao u izreci.

Upravna pristojba na žalbu je plaćena i poništena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upra\mi spor tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, Split, u roku 30 dana od dostave rješenja.

Tužba se predaje nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje preporučeno poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Načelnica,

Luciana Grdović, dipl. iur.


2.4. Prijava protiv Udruge općinskom prekršajnom sudu u Splitu

Predmet Pp-9597/2021, OPS ST

Zakon o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Članak: 7

Datum pokretanja postupka 06.09.2021.


2.5. Optužni prijedlog Državnog inspektorata Općinskom prekršajnom sudu u Splitu

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
Područni ured Split
Služba za ugostiteljstvo, pružanje usluga turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu

Split, Mike Tripala 6
KLASA: UP/I-334-09/21-02/432
URBROJ: 443-02-03-07/21-2

Split, 23. kolovoza 2021. godine

OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U SPLITU
STALNA SLUŽBA U VISU
Vukovarska ul. 2A, 21480, Vis

Turistički inspektor, Državnog inspektorata, Područnog ureda Split, Službe za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu, temeljem članka 72. stavak 4. Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine", br. 115/18) i članka 109. i 111. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, br. 10/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), podnosi:

OPTUŽNI PRIJEDLOG

Protiv okrivljenih:

1. Udruga za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa SPASIMO BISOVO, sa sjedištem u Porat 13, Komiža, OIB:59433942901, kao pravne osobe i

2. Stjepan Tafra, rođen ... godine, os. Iskaznica broj ... PP Vis, s prebivalištem u Komiži, ... , predsjednik udruge, kao odgovorne osobe

ŠTO JE:

inspekcijskim nadzorom obavljenim dana 27. srpnja i 12. kolovoza 2021. godine u godine nad poslovanjem Udruge za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa SPASIMO BIŠOVO, sa sjedištem u Porat 13, Komiža, OIB:59433942901, provedenom u objektu, na adresi Porat 13, Komiža, otok Biševo, utvrđeno da su okrivljeni navedenog dana obavljali neregistriranu ugostiteljsku djelatnost pružanja usluga smještaja u objektu, građevini na adresi Porat 13, Komiža, (tri dvokrevetne sobe), bez rješenja o upisu u propisani registar tj. bez da je ista djelatnost registrirana kod nadležnog tijela, dakle kao pravna osoba obavljali su ugostiteljsku djelatnost koja nije upisana u sudski ili drugi odgovarajući registar, čime je počinjen prekršaj iz čl. 5. stavak 1·. podstavak 1. Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti («Narodne novine» br.61/11 i 66/19), kažnjiv po čl. 10. stavak 1. za pravnu osobu i stavak 2. za odgovornu osobu.

Obrazloženje

Viši turistički inspektor Državnog inspektorata, Službe turističke inspekcije, Područnog ureda Split, u postupku inspekcijskog nadzora obavljenog dana 27. srpnja i 12. kolovoza 2021. godine u godine nad poslovanjem Udruge za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa SPASIMO BIŠOVO, sa sjedištem u Porat 13, Komiža, OIB:59433942901, provedenom u objektu, na adresi Porat 13, Komiža, otok Biševo u predmetu kontrole obavljanja ugostiteljske djelatnosti koja nije upisana u sudski ili drugi odgovarajući registar, inspekcijskim nadzorom, zapisnički je utvrdio sljedeće:

na navedenoj lokaciji nalazi se građevina, u naravi kuća koja se sastoji od prizemlja, kata i okućnice. Dolaskom na navedenu lokaciju dana 27. srpnja 2021. godine inspektor je zatekao šest osoba i to:

...

Na ulazu u zemljište - okućnicu istaknut je natpis BIŠEVO ISLAND ARTIST RESIDENCY. Na traženje da se gore navedeni očituju po Kitanju uvjeta i načina prijavljivanja smještaja Stjepan Tafra izjavio je da on predsjednik Udruge za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa SPASIMO BIŠOVO, čiji su ciljevi prikladna valorizacija sveobuhvatne baštine pučinskog otoka Biševa te upravljanje kulturno povijesnim i prirodnim resursima otoka kroz primjenu strategije održivog razvoja, a sa sjedištem u Porat 13, Komiža, te da prostorije udruge koriste za prehranu i smještaj članovi udruge i to kao volonteri i donatori.

Dio kuće koristi se za smještaj i sastoji se od tri dvokrevetne sobe, jednog zahoda dok se veća prostorija u prizemlju koristi kao kuhinja i dnevni boravak, isto je fotografirano i priloženo uz zapisnik.

U poslovnim prostorijama udruge nije zatečena dokumentacija o registraciji udruge, te dokaz da je udruga ispunila uvjete propisane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. i Predsjednik udruge Stjepan Tafra izjavio je da nemaju kod sebe poslovnu dokumentaciju po pitanju udruge.

Dana 12. 08. 2021. godine u poslovnim prostorijama udruge u na otoku Biševo, Porat 13, Komiža, dolaskom na navedenu lokaciju inspektor je zatekao osim Stjepana Tafre, predsjednika udruge, sljedeće osobe i to:

...

Na upit inspektora o statusu gore navedenih osoba koje su zatečene na smještaju, Stjepan Tafra izjavio je da su sa svima sklopljeni ugovori o donaciji, ugovori o volontiranju i izjave o odricanju od odgovornosti.

Predsjednik Udruge elektronskom poštom je dana 28. 07. 2021. godine dostavio dopis sljedećeg sadržaja:

„Šaljem u privitku Statut udruge, te ovjereni izvadak iz Registra udruga i zapisnik s izvanredne skupštine Udruge na kojoj je usvojen plan i program za tekuću godinu, te su imenovani članovi novog Upravnog odbora.

Također šaljem motivacijska pisma, životopise, ugovore o donaciji, ugovore o volontiranju i izjave o odricanju odgovornosti za sudionike projekta koji su bili prisutni tijekom vašeg inspekcijskog nadzora.

Prilažem i program ovogodišnjeg Biševskog ljeta - BILjET 2021 i Ugovor o korištenju kuće i zemljišta“.

Također elektronskom poštom dana 28.07. 2021. godine dostavljen je dopis kojim udruga traži mišljenje Ministarstva kulture u kojem je navedeno između ostalog da:

„Udruga Biševo trenutno je u inspekcijskom nadzoru od strane turističke inspekcije, te nam je potrebno mišljenje ministarstva kulture u pogledu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20) Članka 6, stavka I, točka 10. koji glasi: „Pružanje usluga prehrane, pića i smještaja na koje se ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona (1) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na:

10. organiziranje smještaja za sudionike domaćih ili međunarodnih umjetničkih programa koji u vlastitim objektima organiziraju ustanove kulture, udruge i druge organizacije u kulturi, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za kulturu.“

O Udruzi Biševo

Udruga Biševo je nevladino i neprofitno udruženje stanovnika i zaljubljenika u otok nastalo kao reakcija na devastaciju otoka s ciljem očuvanja kulturne, povijesne i prirodne baštine te poticanja održivog razvoja ovog pučinskog bisera“..............

Izvršen je uvid i u privitku zapisnika je Ispis iz registra udruga, gdje je pod registarskim brojem 17004472, upisana Udruga za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa SPASIMO BIŠOVO, sa sjedištem u Porat 13, Komiža, OIB:59433942901. Osobe ovlaštene za zastupanje:

STJEPAN TAFRA ... PREDSJEDNIK
LADA KRALJEVIĆ ... DOPREDSJEDNICA
BONITA MATIJAŠEVIĆ ...TAJNICA

Navedene djelatnosti udruge:

Udruga nije registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti.

Izvršen je uvid u Ugovor o donaciji sklopljen 16.07.2021. godine sklopljen s ... na iznos od 913,00 kn, te sa ... također na iznos od 913,00 kn, kao i ugovore o volontiranju istih, a sklopljenih s udrugom Biševo.

Izvršenje uvid u Ugovor o donaciji sklopljen s ... dana 06. kolovoza 2021. godine na iznos od 515,00 kuna, Ugovor o donaciji sklopljen s ... dana 06. kolovoza 2021. godine na iznos od 515,00 kuna, i Ugovor o donaciji na iznos od 515,00 kuna, sklopljen 06.08.2021. godine sklopljen s ....

Na Internet stranicama udruge naveden je Program robinzonskih rezidencija za umjetnike na otoku Biševu, gdje je kod često postavljenih pitanja navodi

„Rezidencije su primamo namijenjene grupama umjetnika (maksimalno šest, optimalno troje). Na raspolaganju imamo trk sobe s tri bračna kreveta dimenzija 180x200, 140x200 i 140x190. Posjedujemo ijedan zračni madrac dimenzija 130x190. Nažalost ne možemo garantirati mjesto u samoj kući (osim ako nije unaprijed dogovoreno), ali uvijek postoji mogućnost kampiranja ili hammocka u vrtu.

TROŠKOVI

Jesu li pokriveni troškovi puta, hrane i smještaja?

Rezidencije su privatne i još uvijek nažalost nemamo podršku strukovnih organizacija i države. Putne troškove i troškove hrane snose rezidenti (ako nije najavljeno drugačije). Smještaj je besplatan. Od rezidenata se očekuje preporučena dnevna donacija od 50 - 100kn za participiranje u troškovima održavanja kuće“.

Na upit dali je za organiziranje smještaja za sudionike domaćih ili međunarodnih umjetničkih programa koji u vlastitim objektima organizira udruga pribavila prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za kulturu, Stjepan Tafra izjavio je da su zahtjev za dobivanje pozitivnog mišljenja od Ministarstva kulture zatražili i da je postupak u tijeku.

Člankom 6. stavkom 1. točkom 10. Zakona jp ugostiteljskoj djelatnosti, propisano je da se odredbe ovog Zakona ne primjenjuju na organiziranje smještaja za sudionike domaćih ili međunarodnih umjetničkih programa koji u vlastitim objektima organiziraju ustanove kulture, udruge i druge organizacije u kulturi, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za kulturu.

Odredbom članka 6. stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti propisano je da radnje pripremanja i usluživanja jela, pića i napitak te pružanja usluga smještaja, ako se obavljanje tih radnji ili usluga vrši u uvjetima i na način koji upućuju na obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a osoba koja ih obavlja ne može dokazati zakonitost svoga poslovanja, smatra se obavljanjem neregistrirane ugostiteljske djelatnosti.

Temeljem gore navedenog, plaćanjem donacija od strane osoba na smještaju a u svrhu participacije troškova održavanja kuće, utvrđuje se, temeljem ocjene svakog dokaza u cjelokupnom postupku da udruga obavlja ugostiteljsku djelatnost, odnosno pruža ugostiteljske usluge smještaja u građevini na adresi Porat 13, na otoku Biševo, a sastoji se od tri dvokrevetne sobe, bez rješenja o upisu u propisani registar tj. bez da je ista registrirana kod nadležnog tijela.

Zbog utvrđenog obavljanja ugostiteljske djelatnosti u prostoru Porat 13, Komiža, na otoku Biševo, a koja nije upisana u sudski ili drugi odgovarajući registar, viši turistički inspektor je dana 12. kolovoza 2021. godine u sklopu zapisnika o inspekcijskom nadzoru izrekao usmeno rješenje kojim je zabranio se Udruzi za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa SPASIMO BIŠOVO, sa sjedištem u Porat 13, Komiža, OIB:59433942901, daljnje obavljanje neregistrirane ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje usluga smještaja u objektu, građevini na adresi Porat 13, Komiža, ( tri dvokrevetne sobe), dok ne otkloni utvrđene nedostatke, odnosno istu ne upiše u sudski ili odgovarajući registar, a najkraće na rok od 30 dana od dana izdavanja usmenog rješenja, odnosno najkraće do 11. rujna 2021. godine.

Člankom 4. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine", br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20) određeno je da je ugostiteljska djelatnost u smislu ovog Zakona priprema hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.

Člankom 5. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, određeno je da ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici koji ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje te djelatnosti (u daljnjem tekstu: ugostitelj).

Člankom 19. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti određeno je da ugostitelj može obavljati ugostiteljsku djelatnost ako ishodi rješenje nadležnog ureda, odnosno Ministarstva da ugostiteljski objekt ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Člankom 20. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti određeno je da nadležno upravno tijelo, na zahtjev ugostitelja, rješenjem utvrđuje jesu li ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju te utvrđuje ispunjavanje uvjeta za posebni standard i dodjelu oznake kvalitete za ugostiteljske objekte iz skupina „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj", „Restorani" i „Barovi", a stavkom 2. da nadležno upravno tijelo, na zahtjev ugostitelja, rješenjem utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za vrstu i kategoriju ugostiteljskih objekata, osim za vrste navedene u članku 21. stavku 1. ovoga Zakona.

Temeljem navedenog okrivljeni su kao pravna osoba obavljali su ugostiteljsku djelatnost koja nije upisana u sudski ili drugi odgovarajući registar.

čime je počinjen prekršaj iz cl. 5. stavak 1. podstavak 1. Zakona o zabrani i sprječavanje obavljanja neregistrirane djelatnosti («Narodne novine» br.61/11 i 66/19), kažnjiv po čl. 10. stavak 1. za pravnu osobu i stavak 2. za odgovornu osobu.

Pri utvrđivanju protupravno stečene imovinske koristi je utvrđeno je da je ostvarena imovinska korist u iznosu od iznosi 2.359,00 kn (dvijetisućetristopedesetdevet kuna). Naime, ukupan iznos plaćenih donacija za smještaj utvrđenih u nadzoru je 3.370,00 kuna, a odbitkom 30% na troškove poslovanja od 1.011,00 kuna, utvrđeni iznos imovinske koristi je 2.359,00 kn te to predstavlja imovinsku korist ostvarenu prekršajem.

STOGA SE PREDLAŽE:

1. da se protiv okrivljenih provede prekršajni postupak,

2. da se izvrši uvid u obavijest izdanoj prema članku 109. a Prekršajnog zakona,

3. da se na glavnoj raspravi provedu slijedeći dokazi:

- izvrši uvid u zapisnik, u privitku,

- sasluša II okr. odgovorna osoba, zatim po potrebi sasluša ovaj inspektor,

4. da se okrivljeni proglasi krivim i kazni po zakonu,

5. da se oduzme imovinska korist ostvarena prekršajem u iznosu 2.359,00 kn

6. da se odluka o prekršaju dostavi podnositelju ovog optužnog prijedloga pozivom na oznaku KLASE i URBROJA naznačenih u zaglavlju ovog optužnog prijedloga

PRIVITAK:

1. Zapisnik o inspekcijskom nadzoru KLASA:; 334-09/21-02/3942; URBROJ: 443-02-03-07/21-2 privicima;

2. Obavijest izdana prema članku 109. a Prekršajnog zakona.

VIŠI TURISTIČKI INSPEKTOR
Ivan Klarić dipl. iur.

2.6 Odgovor Središnjeg ureda Sektora za drugostupanjski upravni postupak na tužbu Visokom upravnom sudu RH

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI INSPEKTORAT
Središnji ured Sektor za drugostupanjski upravni postupak

KLASA: 034-03/22-01/12 URBROJ: 443-01-17-01-22-9 Zagreb, 26. kolovoza 2022.

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Frankopanska 16 10 000 Zagreb

putem

UPRAVNOG SUDA U SPLITU
Put Supavla 1 21 000 Split

TUŽITELJ: Udruga za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa „SPASIMO BIŠEVO“, Porat 13, Biševo-Komiža, OIB: 59433942901

TUŽENIK: Republika Hrvatska, Državni inspektorat, Sektor za drugostupanjski upravni postupak, Zagreb, Šubićeva 29, OEB: 33706439962

radi poništenja rješenja tuženika KLASA: UP/II-334-09/21-02/13, URBROJ: 443-01-17-01-21-2, od 26. studenog 2021. (dalje u tekstu: utuženo rješenje)

ODGOVOR TUŽENIKA NA ŽALBU

Na temelju odredbe članka 71. stavka 3. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17 i 110/21- dalje u tekstu: ZUS), dostavlja se odgovor na žalbu podnesenu protiv presude Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 7 Usl-82/22-II, od 4. srpnja 2022.

Točni su navodi tužitelja daje presudom Upravnog suda u Splitu (dalje u tekstu: Sud) gornji poslovni broj odbijen tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja Državnog inspektorata, Sektora za drugostupanjski upravni postupak KLASA: UP/II-334-09/21-02/13, URBROJ: 443-01-17-01-21-2, od 26. studenog 2021.

Međutim, nisu točni navodi tužitelja o tome da je Sud počinio bitne povrede pravila sudskog postupka, da je pogrešno utvrdio činjenično stanje te da je pogrešno primijenio odredbe materijalnog prava. Naime, iz obrazloženja pobijane presude jasno proizlazi da je Sud, u skladu s odredbom članka 6. ZUS-a održao raspravu čime je strankama dana mogućnost da se izjasne o svim činjenicama i pravnim pitanjima koja su predmet upravnog spora te je radi pravilnog i zakonitog utvrđivanja činjeničnog stanja izveo sve dokaze uvidom u dokumentaciju koja se nalazi u spisu upravnog spora.

Slijedom svega navedenog, Sud je u sudskom postupku u predmetu obavljanja neregistrirane ugostiteljske djelatnosti ispravno zaključio da je tuženik pravilno utvrdio činjenično stanje i pravilno primijenio odredbe materijalnog propisa (Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti („Narodne novine“ broj 61/11 i 66/19, dalje u tekstu: ZZSOND)), kojim je propisano što se u smislu odredbi ZZSOND-a smatra obavljanjem neregistrirane djelatnosti, te da je tuženik pravilno postupio kad je tužitelju, u skladu s odredbom članka 9. stavka 1. podstavka 1. ZZSOND-a i stavka 2. ZZSOND-a, donio upravnu mjeru kojom je tužitelju zabranio obavljanje neregistrirane djelatnosti.

Osim toga, iz obrazloženja pobijane presude jasno proizlazi da tužitelj nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti niti je dostavio dokaz da je upisan u sudski ili drugi odgovarajući registar za obavljanje ugostiteljske djelatnosti već uslugu pružanja smještaja vrši u uvjetima i na način koji upućuju na obavljanje ugostiteljske djelatnosti kako je to propisano člankom 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20, dalje u tekstu: ZUD). Jednako tako, Sud ispravno zaključuje da se tužitelj neosnovano poziva na odredbu članka 6. stavka L točke 10. ZUD-a kojom je propisano izuzeće od primjene ZUD-a, jer nije prethodno pribavio (pozitivno) mišljenje Ministarstva kulture i medija (dalje u tekstu: Ministarstvo). Naime, Sud u obrazloženju pobijane presude ističe da je u očitovanju Ministarstva KLASA: 612-08/21-01/1691, URBROJ: 532-02-03-01/8-21-2 od 30. srpnja 2021., navedeno da s obzirom na to da se Udruga za zaštitu i održivi razvoj Biševa „Spasimo Biševo“ (ovdje tužitelj) ne koristi \ vlastitim objektima za pružanje ugostiteljske djelatnosti koji bi imali uporabnu dozvolu za smještaj sudionika domaćih i međunarodnih umjetničkih programa, to Ministarstvo ne može dati prethodno mišljenje u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke 10. ZUD-a.

Dalje, tuženik smatra da tužiteljev navod kako je pri provedbi inspekcijskog nadzora kao i u upravno sudskom postupku propušteno utvrditi točnu kvalifikaciju odnosno status učesnika programa, članova udruga i volontera te navod da se inspektor „ograničio“ isključivo na osobne podatke i vrijeme boravka na lokaciji tužitelja, ne može utjecati na drugačije rješavanje ove upravne stvari, jer u konkretnom slučaju status osoba na smještaju kod tužitelja 9 nije odlučan za primjenu odredbe članka 6. stavka 1. točke 10. ZUD-a.

Isto tako, neosnovan je navod tužitelja daje drugostupanjsko tijelo (ovdje tuženik) propustilo utvrditi točnu namjenu donacija sudionika programa. S tim u vezi, tuženik upućuje na obrazloženje utuženog rješenja u kojem je navedeno da je donacija ili darovanje davanje u novcu, stvarima ili uslugama primatelju i to bez ikakve naknade ili protučinidbe. Kako je tužitelj pružao usluge smještaja osobama koje ga daruju, što je protivno odredbi članka 479. stavka 1. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21), proizlazi da je to davanje u konkretnom slučaju imalo obilježje prividnog pravnog posla odnosno da donacije osoba koje su kod tužitelja bile na smještaju imaju obilježje obavljanja neregistrirane ugostiteljske djelatnosti, što je protivno cilju i svrsi donacije, te je protivno i odredbi članka 5. stavka 1. podstavka 1. ZZSOND-a.

Također, Sud u obrazloženju presude navodi da je neosnovan prigovor tužitelja kako je propušteno utvrditi točnu kvalifikaciju programa udruge koji se u predmetno vrijeme održavao na otoku Biševu, te je kao pravilan prihvatio zaključak tuženika daje projekte koje navodi u žalbi tužitelj ostvario u skladu sa svojim ciljevima radi kojih je i osnovan odnosno navedeni projekti nisu odlučni za primjenu izuzeća od ZUD-om propisanih uvjeta za ^ obavljanje ugostiteljske djelatnosti u smislu primjene članka 6. stavka 1. točke 10. ZUD-a.

Odredbom članka 4. ZUD-a propisano je, između ostalog, da je pružanje usluga smještaja ugostiteljska djelatnost, stoga tužitelj može pružati usluge smještaja samo u skladu s odredbom članka 5. stavka 1. ZUD-a. Iz navedenog proizlazi da tužitelj može obavljati ugostiteljsku djelatnost kada otkloni nedostatke utvrđene prvostupanjskim rješenjem odnosno ako se upiše u sudski ili odgovarajući registar, te na temelju rješenja nadležnog upravnog tijela, u skladu s odredbom članka 19. stavka 1. ZUD-a, ili uz prethodno mišljenje , Ministarstva kulture i medija, ako organizira smještaj u skladu s odredbom članka 6. stavka 1. točke 10. ZUD-a.

Dakle, Sud je u pobijanoj presudi ispravno zaključio da tužitelj nije mogao dokazati zakonitost svog poslovanja odnosno da tužitelj obavlja neregistriranu ugostiteljsku djelatnost sukladno odredbi članka 5. stavka 1. ZZSOND-a.

Nastavno na navedeno, tuženik smatra da je Sud nakon provedenog sudskog postupka, a na temelju utvrđenog činjeničnog stanja pravilno primijenio materijalni propis te donio zakonitu presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev tužitelja kojim je isti tražio poništenje drugostupanjskog rješenja tuženika. Osim navedenog, tuženik ističe da je u obrazloženju pobijanog drugostupanjskog rješenja te u odgovoru na tužbu detaljno obrazložio iz kojih razloga je tužitelju odbijena žalba. Na temelju naprijed iznesenih razloga tuženik

predlaže

da se žalba tužitelja izjavljena na prvostupanjsku presudu Suda odbije kao neosnovana.

Luciana Grdović
NAČELNICA


3. Očitovanja ministarstava i vladnih tijela

3.1. Očitovanje ministarstva kulture i medija

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

KLASA: 612-08/21-01/1691
URBROJ: 532-02-02-01/8-21-5

Zagreb, 16. studenoga 2021.

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
Sektor za pravne poslove

PREDMET: Udruga "Spalimo Bišovo" i mišljenje Ministarstva kulture i medija radi inspekcijskog nadzora, očitavanje traži se

Poštovani,

Ministarsko kulture i medija zaprimilo je dopis Udruge „Spasimo Bišovo“ od 27. srpnja 2021. godine, u kojem se navodi da je Udruga za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa „Spasimo Bišovo“ u inspekcijskom nadzoru od strane turističke inspekcije, a kojim se moli mišljenje ministarstva nadležnog za poslove kulture u pogledu članka 6. stavka I. točke 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti,Narodne novine", broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20) kojom je propisano da se odredbe ovoga članka ne primjenjuju na organiziranje smještaja za sudionike domaćih ili međunarodnih umjetničkih programa koji u vlastitim objektima organiziraju ustanove kulture, udruge i druge organizacije u kulturi, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za kulturu. Iz dokumentacije dostavljene u prilogu navedenog dopisa dostavljenom ovom Ministarstvu vidljivo je da cilj Udruge zaštita kulturno-povijesne i prirodne baštine otoka Biševa te stvaranje međunarodne platforme za poticanje novih samoodrživih zajednica na otoku.

Ovo Ministarstvo se na navedeno traženje očitovalo dopisom KLASA: 61208/21 01/1691, URBROJ: 532-02-0301 /8-212 od 30. srpnja 2021. u kojem se navodi da se Udruga za zaštitu i održivi razvoj Biševa „Spasimo Bišovo ne koristi vlastitim objektima za pružanje ugostiteljske djelatnosti koji bi imali uporabnu dozvolu za smještaj sudionika domaćih i međunarodnih umjetničkih programa te da Ministarstvo kulture i medija ne može dati prethodno mišljenje u smislu citiranoga članka 6. stavka 1, točke 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Nadalje, punomoćnica Udruge za zaštitu i razvoj otoka Biševa „Spasimo Bišovo" , odvjetnica Marija Mandić, se pisanim putem 12. studenoga 2021. obratila ovom Ministarstvu pritom obrazlažući ciljeve i djelatnosti Udruge, s popratnom dokumentacijom koja se dostavlja u privitku ovoga dopisa i navodeći da je Udruga dana 29. srpnja 2021. sklopila Ugovor o besplatnom korištenju nekretnine s gđom ..., a koji se također dostavlja u privitku, budući da na otoku Biševu nema smještajnih kapaciteta kao niti da je Udruga u mogućnosti kupiti vlastitu nekretninu. Navedeno je da se nekretnina iz predmetnog Ugovora može koristiti za smještaj sudionika programa koje Udruga provodi u smislu članka 6. stavka 1. točke 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Udruga trenutno provodi cjelogodišnji program "Biševo Island Artist Residency" te je osigurala smještaj za sudionike tog programa u nekretnini iz predmetnog ugovora te je punomoćnica Udruge od ovog Ministarstva zatražila izdavanje prethodnog mišljenja iz članka 6. stavka I. točke 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Slijedom navedenoga, molimo, da kao nadležno tijelo date mišljenje na to Što se smatra vlastitim objektom, odnosno može li se nekretnina koju Udruga koristi temeljem ranije navedenog Ugovora o besplatnom korištenju nekretnine smatrati vlastitim objektom u smislu članka 6. stavka 1. točke 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

S poštovanjem,

RAVNATELJ UPRAVE ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE

Davor Trupković


3.2. Očitovanje ministarstva turizma i sporta

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

KLASA: 334-07/21-01/21
URBROJ: 529-06-03/1-21-4

Zagreb, 13. prosinca 2021.

PREDMET: Udruga „Spasimo Bišovo“, korištenje kuće i zemljišta na Biševu, mišljenje, daje se

VEZA: Vaš dopis KLASA: 612-08/21-01/1691, URBROJ: 532-02-03-01/8-21-5 od 26. studenog 2021. godine

Temeljem dopisa od 26. studenog 2021. godine, u kojem tražite mišljenje ovoga tijela što se smatra vlastitim objektom, odnosno može li se nekretnina koju Udruga „Spasimo Bišovo“ koristi temeljem Ugovora o besplatnom korištenju nekretnine smatrati vlastitim objektom u smislu članka 6. stavka 1. točke 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21), navodimo sljedeće:

Člankom 6. stavkom 1. točkom 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti propisano je da se odredbe toga Zakona ne primjenjuju na organiziranje smještaja za sudionike domaćih ili međunarodnih umjetničkih programa koji u vlastitim objektima organiziraju ustanove kulture, udruge i druge organizacije u kulturi, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za kulturu.

Iz Ugovora o korištenju kuće i zemljišta, zaključenom 3. veljače 2021. godine između ... iz Splita i Udruge za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa „Spasimo Bišovo“, zastupanoj po predsjedniku Stjepanu Tafri, na kojem je 29. srpnja 2021. godine od v.d. javnog bilježnika Jagode Vuković u Splitu, A. B. Šimića 2, ovjeren potpis ..., dostavljenom uz dopis od 26. studenog 2021. godine, proizlazi da su Udruzi dani na besplatno korištenje kuća na Biševu, Porat 13, na čest.zem. 7130/3, k.o. Biševo, s okućnicom i vrtom, te čest.zem. 7045/98 i 7045/151, k.o. Biševo, u naravi vinograd i zemljište.

Prema rješenju o izvedenom stanju Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostave Vis KLASA: UP/I-361-02/13-10/0500, URBROJ: 2181/1-11-09/03-15-0007 od 26. svibnja 2015. godine, na čest.zem. 7130/3, 7130/4 i 7045/150, k.o. Komiža, ozakonjene su kuća Tafra i kuća Torre.

Uvidom u zemljišne knjige preko Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra za k.o. Komiža, čest.zem. za koje je zaključen Ugovor od 3. veljače 2021. godine te čest.zem. navedene u rješenju o izvedenom stanju od 26. svibnja 2015. godine, u suvlasništvu su više osoba. Tako je čest.zem. 7130/3, na kojoj se prema Ugovoru od 3. veljače 2021. godine nalazi kuća koju bi koristila Udruga „Spasimo Bišovo' u suvlasništvu ... u 1/8 dijela, ... u 1/8 dijela, ... u 1/8 dijela, ... u 1/8 dijela, ... u 1/16 dijela, ... u 1/16 dijela i ... u 3/8 dijela.

Iz navedenog proizlazi da kuća koju bi Udruga „Spasimo Bišovo‘‘ koristila za smještaj sudionika programa te članova i volontera Udruge, ne predstavlja vlastiti objekt Udruge „Spasimo Bišovo“ u smislu članka 6. stavka 1. točke 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

S poštovanjem,

RAVNATELJICA UPRAVE

Monika Udovičić


3.3. Očitovanje vladinog ureda za udruge

Poštovani,

obratili ste se Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske, stručnoj službi Vlade RH koja obavlja stručne poslove iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske u vezi sa stvaranjem uvjeta za suradnju i partnerstvo s nevladinim, neprofitnim sektorom, poglavito s udrugama u Republici Hrvatskoj. Slijedom navedenog, Ured nema nadležnost postupati u pitanjima iz dokumenata priloženih ovom mailu te se nadamo da ćete uspjeti pronaći rješenje nastale situacije s nadležnim tijelima.

Srdačan pozdrav,

Ljiljana Breulj Štimac, univ.spec.pol.
voditeljica Odjela


3.4. Odgovor ministarstva unutrašnjih poslova o cijenama usluga pri kojima se koriste njihova plovila

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_05_55_1212.html

RJEŠENJE

O UTVRĐIVANJU CIJENA POSEBNIH TROŠKOVA NASTALIH RADOM MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

Članak 7.

Cijena usluge pri kojoj se koriste plovila Ministarstva sastoji se od cijene troškova korištenja plovila i cijene sata angažiranja posade plovila.

Cijena korištenja plovila iznosi za:

1. patrolni brod – tip A                                 3.000 kn/h

2. patrolni brod – tip B                                 1.600 kn/h

3. patrolni brod – tip C                                 1.200 kn/h

4. angažiranje plovila koje čeka

na vezu ili na sidru                                         30% od gore navedene cijene.

Cijena sata angažiranja posade plovila iznosi za:

– zapovjednika ophodnog broda                   75 kn/h

– upravitelja stroja                                        72 kn/h

– policijskog službenika – mornara                43 kn/h.


3.5. Odgovor ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

UPRAVA ZA OBITELJ I SOCIJALNU POLITIKU

KLASA: 230-01/22-06/2
URBROJ: 524-08-02-02/4-22-4

Zagreb, 16. veljače 2022.

PREDMET: Upit o definiciji volontera - odgovor, dostavlja se

Poštovani,

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike zaprimilo je Vaš upit o tome jesu li volonteri turisti u vezi kojeg odgovaramo kako slijedi:

Volontiranjem se, sukladno članku 3. Zakona o volonterstvu (Narodne novine, broj 58/07, 22/13 i 84/21, u daljnjem tekstu: Zakon) smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili zajednice, a obavljaju ih osobe na način predviđen Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.

Vezano uz Vaše pitanje, izvještavamo Vas da svatko tko volontira sukladno odredbama Zakona, neovisno o tome je li turist ili nije, ima status volontera.

...

Na kraju želimo istaknuti da Ministarstvo podržava i cijeni angažman svih organizatora volontiranja i volontera koji dobrovoljno ulažu svoje slobodno vrijeme, znanje i vještine kako bi doprinijeli dobrobiti razvoja zajednice i društva u cjelini.

S poštovanjem,

RAVNATELJICA

Marija Barilić

3.6. Odgovor ministarstva kulture na dopis u vezi izdavanja mišljenja

KLASA: UP/l-612-01/21-01/0048
URBROJ: 532-02-03-01/1-22-3
Zagreb. 21. veljače 2022.

Ministarstvo kulture i medija, OIB 37836302645, na temelju članka 12 Zakona o ustrojstvu tijela državne uprave (.Narodne novine", broj 85/20), a u vezi s člankom 6 stavkom 1 točkom 10 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (.Narodne novine-, broj 85/15. 121/16 99/18 25/19. 98/19. 32/20. 42/20 i 126/21) te člankom 96. stavkom 1. Zakona o općem upravnom postupku (.Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21) povodom zahtjeva za izdavanje prethodnog mišljenja iz članka 6. stavka 1. točke 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Udruge .Spasimo Bišovo“, OIB 59433942901 iz Komiže. Porat 13 zastupane po Mariji Mandić odvjetnici, donosi

RJEŠENJE

Odbija se zahtjev Udruge „Spasimo Bišovo“ za izdavanjem prethodnog mišljenja iz članka 6. stavka 1 točke 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, temeljem kojeg mišljenja bi Udruga „Spasimo Bišovo“ bila izuzeta od primjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Obrazloženje

Udruga „Spasimo Bišovo“ podnijela je 12 studenoga 2021. godine putem odvjetnice Marije Mandić. Ministarstvu kulture i medija, zahtjev za izdavanjem prethodnog mišljenja iz članka 6. stavka 1 točke 10 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, temeljem kojeg mišljenja bi citirana Udruga bila izuzeta od primjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Uz zahtjev za izdavanjem prethodnog mišljenja dostavljen je i statut Udruge „Spasimo Bišovo“ te druga dokumentacija koja sadrži opis rada ove Udruge kao i poveznice na dosadašnje programe i inicijative Udruge za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa uz naprijed navedene dokumente, elektroničkim putem dostavljen je Ugovor o korištenju kuće i zemljišta, zaključen između ... kao vlasnice i Udruge „Spasimo Bišovo“ kao Korisnika naprijed navedenih nekretnina.

Tijekom postupka ovo Ministarstvo obratilo se Ministarstvu turizma i sporta sa zamolbom za mišljenjem može li se nekretnina koju Udruga koristi temeljem rani|e navedenog Ugovora o besplatnom korištenju nekretnine, smatrati vlastitim objektom u smislu članka 6 stavka 1. točke 10 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Ministarstvo turizma i sporta u svojem očitovanju od 13 prosinca 2021. KLASA 334-07/21-01/214, URBROJ 529-06-03/1-21-4. u bitnome navodi da nekretnina koju bi Udruga „Spasimo Bišovo" koristila za smještaj sudionika svojih programa te članova i volontera Udruga, ne predstavlja vlastiti objekt Udruge „Spasimo Bišovo" u smislu članka 6 stavka I točke 10 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Ministarstvo kulture i medija, na temelju članka 30. Zakona o općem upravnom postupku ( Narodne novine“, broj 47/09 I 110/21) pozvalo je zaključkom od 23 prosinca 2021. godine KLASA UP/l-612-0/21-01/0048. URBROJ 532 02-03 01/0 21-1. Udruga "Spasimo Bišovo" da se očituje o predmetnom mišljenju Ministarstva turizma i sportu od 13 prosinca 2021. godine.

U ostavljenom roku, Udruga „Spasimo Bišovo" očitovala se te je Ministarstvo kulture i Medija 31 siječnja 2022. godine zaprimilo dopis Udruge u kojemu se u bitnome navod· da Udruga u cijelosti ostaje kod svog zahtjeva za Izdavanje pozitivnog prethodnog mišljenja iz članka 6. stavka 1. točke 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koje joj je potrebno da bi na otoku Biševu mogla organizirati smještaj za sudionike umjetničkih i drugih programa koje Udruga provodi na otoku Biševu te da u suprotnom, Udruga neće biti u mogućnosti služiti svrsi zbog koje je osnovana i provoditi programe radi ostvarenja predviđene svrhe na otoku Biševu.

Člankom 4 stavkom 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti propisano je da je ugostiteljska djelatnost u smislu navedenoga Zakona pripremanje i usluživanje jela pića i napitaka i pružanje usluga smještaja. Člankom 6 stavkom 1. točkom 10. citiranoga Zakona propisano je da se odredbe navedenoga Zakona ne primjenjuju na organiziranje smještaja :a sudionike domaćih ili međunarodnih umjetničkih programa koje u vlastitim objektima organiziraju ustanove kulture, udruge ili druge organizacije u kulturi, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za kulturu.

Iz svega navedenog proizlazi da Udruga „Spasimo Bišovo“, organizira smještaj za sudionike svojih programa, ali da nema vlastiti objekt za smještaj sudionika svojih programa kao što je to propisano u članku 6 stavku 1 točki 10 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti te se ne može izuzeti iz primjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Slijedom svega navedenoga, a sukladno gore navedenome mišljenju Ministarstva turizma i sporta, kao nadležnog tijela za davanje stručnog mišljenja o primjeni odredbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, nisu ispunjeni svi propisani uvjeti za izdavanje pozitivnog prethodnog mišljenja Ministarstva kulture i medija iz članka 6 stavka 1 točke 10 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti te je stoga riješeno kao u izreci ovog rješenja.

MINISTRICA
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek


3.7. Odgovor pučke pravobraniteljice

REPUBLIKA HRVATSKA
PUČKI PRAVOBRANITELJ

PREDMET: Onemogućavanje djelovanja udruzi "Biševo" odgovor, daje se

Poštovana,

pučka pravobraniteljicaje zaprimila Vašu pritužbu u kojoj navodite daje inspekcijski postupak koji je 27. srpnja i 12. kolovoza 2021. godine proveden nad udrugom „Biševo“ od strane višeg turističkog inspektora Državnog inspektorata RH, nezakonit i suprotan Zakonu o udrugama te daje isti rezultirao odlukama kojima se onemogućava daljnje djelovanje udruge „Biševo“.

Ovim putem Vas obavještavamo da sukladno Zakonu o pučkom pravobranitelju (NN 76/12, dalje: Zakon), pučka pravobranitelj ica postupa po pritužbama na rad državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, a prema fizičkim osobama u slučajevima sumnje na diskriminaciju te zaštite prijavitelja nepravilnosti. Sukladno čl. 20. Poslovnika pučkog pravobranitelja (NN 99/13), pučka pravobraniteljica ne zastupa građane u upravnim i sudskim postupcima te ne pruža pravnu pomoć.

Iz dokumentacije koju ste nam dostavili proizlazi da je temeljem predmetnog inspekcijskog postupka doneseno rješenje, Klasa: UP/I-334-09/21-02/432, Ur.broj: 443-02-03-07/21-1 od 16. kolovoza 2021., na koje ste putem odvjetnika izjavili žalbu drugostupanjskom upravnom tijelu - Središnjem uredu Državnog inspektorata. Navedeno je tijelo rješenjem Klasa: UP/II-334- 09/21-02/13, Ur.broj: 443-01-17-01-21-2, od 26. studenog 2021., odbilo Vašu žalbu te ste poukom o pravnom lijeku upućeni na mogućnost pokretanja upravnog spora pred Upravnim sudom u Splitu.

Budući da pučka pravobranitelj ica, osim nepotrebnog odugovlačenja postupka kada je ovlaštena zatražiti očitovanje nadležnih tijela, nema zakonskih ovlasti preispitivati, odnosno ukidati pravomoćna rješenja i presude u upravnim i sudskim postupcima, sve primjedbe koje se odnose na postupovne i meritorne odluke upravnih tijela i sudova, nezadovoljna stranka može iznositi tijekom žalbenog i sudskog postupka koristeći se redovnim i izvanrednim pravnim lijekovima u zakonskim rokovima.

Slijedom navedenog, obavještavamo Vas da pučka pravobraniteljica ne može mijenjati rješenje Državnog inspektorata RH, već je to moguće isključivo korištenjem raspoloživih pravnih instrumenata, odnosno podnošenjem upravne tužbe Upravnom sudu, za koji se nadamo da ste ga pokrenuli. Stoga Vas pozivamo da nam se ponovno obratite ukoliko bi se u Vašem eventualno pokrenutom upravnom sporu, neopravdano dugo postupalo.

S poštovanjem,

Dijana Kesonja
ZAMJENICA PUČKE PRAVOBRANITELJICE


4. Sudske tužbe, žalbe i dopisi Udruge

4.1. Upravna tužba Udruge protiv državnog inspektorata

UPRAVNI SUD U SPLITU
Put Supavla 1 SPLIT

Tužitelj: Udruga za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa „SPASIMO BIŠOVO“
Porat 13, Biševo-Komiža, OIB: 59433942901, koju zastupa predsjednik: Stjepan Tafra, Komiža

Tuženik: DRŽAVNI INSPEKTORAT, Sektor za drugostupanjski upravni postupak
Zagreb, Šubićeva 29

TUŽBA

protiv rješenja Državnog inspektorata, Sektor za drugostupanjski upravni postupak

Klasa: UP/II-334-09/21-02/13
Urbroj : 443-01 -17-01 -21 -2 od 26.11.2021.

1. Pobijanim rješenjem (dostavljeno 15.12.2021.) odbija se žalba tužitelja - Udruge za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa „Spasimo Bišovo“ izjavljene protiv rješenja višeg turističkog inspektora Državnog inspektorata, Područnog ureda Split, Službe za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu, Klasa: UP/I-334-09/21-02/432, Ur.br. 443-02-03-07/21-01 od 16. kolovoza 2021., kojim je zabranjeno Udruzi za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa „Spasimo Bišovo“ sa sjedištem u Porat 13, Komiža, OIB: 59433942901, daljnje obavljanje neregistrirane ugostiteljske djelatnosti odnosno smještaja u objektu građevini na adresi Porat 13. Komiža (tri dvokrevetne sobe) dok ne otkloni utvrđene nedostatke, odnosno istu ne upiše u sudski ili odgovarajući registar, a najkraće na rok od 30 dana od dana izdavanja usmenog rješenja odnosno najkraće do dana 11. rujna 2021 .god.

Dokaz: pregled rješenja i žalbe na rješenje od 16. kolovoza 2021.

Žalba na navedeno rješenje od 16. kolovoza 2021. god. podnesena je zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, bitne povrede odredbi upravnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, posebno članka 5.st.2. Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, te više odredbi Zakona o općem upravnom postupku:

Načela zakonitosti uz čl.5. st.2. „U upravnim stvarima u kojima je javnopravno tijelo zakonom ovlašteno rješavati po slobodnoj ocjeni, odluka mora biti donesena u granicama dane ovlasti i sukladno svrsi radi koje je ovlast dana.“

Načela razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog insteresa iz čl.6. st.3.

„Pri vođenju postupka javnopravna tijela dužna su strankama omogućiti da što lakše zaštite i ostvare svoja prava, vodeći pri tome računa da ostvarivanje njihovih prava ne bude na štetu prava trećih osoba niti u protivnosti s javnim interesom.“

Nakon obavljenog inspekcijskog nadzora dana 27. srpnja i 12. kolovoza 2021. u sjedištu udruge na otoku Biševu, Porat 13, i elektroničke dostave 28. srpnja 2021. dokumentacije udruge i informiranja o dosadašnjim aktivnostima udruge, doneseno je usmeno rješenje uz zapisnik i predmetno rješenje kojim se zbog djelomičnog i selektivnog uzimanja u obzir od strane nadležnog inspektora podnesene dokumentacije udruge i ovlaštene osobe predsjednika udruge Stjepana Tafre, pogrešno utvrđuje boravak učesnika projekta udruge „Biševsko ljeto (Biševo Summer) 2021 - BILJET 2021. PUTNIK“ od 2.srpnja do 28. kolovoza, manifestacije u okviru programa udruge Biševo Island Art Residency - BIAR, kao „obavljanje neregistrirane ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje usluge smještaja u objektu građevini na adresi Porat 13. Komiža (tri dvokrevetne sobe).“, te se izriče zabrana takve ugostiteljske djelatnosti i nalaže registracija upis iste u u sudski ili odgovarajući registar.

Dokaz: uvid u upravni spis: pregled rješenja, zapisnika i dokumentacije dostavljene 28. srpnja, posebno projekta udruge „Biševsko ljeto (Biševo Summer) 2021 - BILJET 2021. PUTNIK“ od 2. srpnja do 28. kolovoza., Ugovor o korištenju kuće i zemljišta od 3.02.2021. broj IV-4441/2021 v.d. javni bilježnik Jagoda Vuković, Split.

Člankom 45. Zakona o prekršajima utvrđuje se kao osnovno načelo postupka obvezu tijela koje vodi prekršajni postupak da istinito i potpuno utvrdi sve činjenice značajne za donošenje pravilne i zakonite odluke, te s jednakom pažnjom utvrditi kako činjenice koje terete okrivljenika, tako i one koje mu idu u prilog. U pobijanom rješenju nadležno tijelo je propustilo utvrditi sve činjenice koje su odlučujuće, kao i činjenice i okolnosti koje potvrđuju izuzeće udruge sukladno članku 6. st.l. toč.4. i 10. od primjene čl.5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i ukazuju na pogrešnu primjenu čl.5. Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. Naime, zbog neprofitnog karaktera i šireg javnog značaja programa udruge o čemu je dostavljena službena dokumentacija, ovdje se sukladno cit. zakonu ne radi o neregistriranoj ugostiteljskoj djelatnosti radi ostvarenja novčane dobiti, već o organiziranom nužnom smještaju učesnika programa i članova udruge - umjetnika, znanstvenika i volontera tijelom realizacije umjetničkog programa u cilju zaštite i afirmacije prirodne i kulturne baštine otoka, zaustavljanja depopulacije otoka i negativnih učinaka masovnog tržišnog turizma. Projekt rezidencija ima svoju web stranicu na adresi https://bisevoislandartistresidency.org/ gdje su svi podaci javno i transparentno izneseni.

Dokaz: uvid u medijske prikaze programa udruge Biševo: https://bisevoislandartistresidency.org/

https://www.24sata.hr/news/bisevo-ima-11-stanovnika od 20.10.2020, https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3915500/nema-pitke-vode-nema-ducana-ima-11-otocana-bisevo-ie-osamliena-hrid-na-kraiu-sviieta-i-odlicna-sansa-za-novi-zivot/ od 1.11.2020.

Udruga za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa „Spasimo Bišovo“, upisana je u registar udruga RH od 25.04.2012. i djeluje na području održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode, kulture i umjetnosti.

Dokaz: pregled izvatka iz Registra udruga RH od 21.02.2020.

U okviru registrirane djelatnosti u suradnji sa domaćim i stranim udrugama i nadležnim institucijama, uključujući Ministarstvo kulture i medija, lokalnu zajednicu Grad Komiža i brojne donatore, udruga je realizirala niz projekata u okviru programa udruge Biševo Island Art Residency - BIAR. u okviru kojeg je ostvaren i projekt udruge ZipArh iz Zagreba za obavljanje arheološkog rekognosciranja otoka Biševa od 28. svibnja do 15. lipnja 2021., kao i projekt Biševsko ljeto 2021. PUTNIK“ od 2.srpnja do 28. kolovoza.

Dokaz: uvid u spis - pregled projekta Biševsko ljeto 2021 „Putnik“, ožujak 2021, rješenje Ministarstva kulture i medija, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Splitu od 11.5.2021., Ugovor o donaciji HEP-a od 4.06.2021.

Zbog donošenja predmetnog rješenja kojim se zabranjuje smještaj učesnika programa udruge žalitelj se obratio Ministarstvu kulture i medija, a koje je dostavilo očitovanje od 30.07.2021. god., koje potvrđuje da se Udruga za zaštitu i održivi razvoj Biševa „Spasimo Bišovo“ ne koristi vlastitim objektima za pružanje ugostiteljske djelatnosti koji bi imali uporabnu dozvolu za smještaj sudionika. Sukladno navedenom programu, ciljevima, sadržaju, učesnicima i dosadašnjim aktivnostima udruge u okviru projekta jasno je da se radi o propustu utvrđenja stvarnog činjeničnog stanja i zaštite javnog interesa kroz djelovanje civilne udruge uz navedene zakonske povrede, a što je propušteno utvrditi u pobijanom rješenju područnog ureda Državnog inspektorata.

Dokaz: očitovanje Ministarstvu kulture i medija od 30.07.2021. god.

2. Podnosi se tužba protiv gore navedenog dijela rješenja zbog svih razloga iz članka 3. stavak 1. toč. 1. i 2. Zakona o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17), pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede materijalnih i postupovnih odredbi, posebno odredbe o izuzeću udruge sukladno članku 6. st.l. toč.4. i 10. od primjene čl.5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti što ukazuje na pogrešnu primjenu čl.5. Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, kako u odnosu na konkretni slučaj, tako i u odnosu na sudsku praksu, načelo jednakosti pred zakonom, te prava na pošteno suđenje iz članka 29. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske.

Obrazloženje pobijanog drugostupanjskog rješenja je arbitrarno i nije sukladno podnesenim dokazima i pravilnoj ocjeni zaključka i primjenjenog prava od strane prvostupanjskog tijela, a koje se temelji na pogrešnoj primjeni čl.6. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (dalje: ZUD) o izuzeću od primjene odredbi ovog Zakona „između ostalog, na organiziranje smještaja za sudionike domaćih ili međunarodnih umjetničkih programa koji u vlastitim objektima organiziraju ustanove kulture, udruge i druge organizacije u kulturi, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za kulturu (podstavak 10.).“

Za potrebe pravilne primjene ove odredbe upravno tijelo propustilo je utvrditi:.

1. ) točnu kvalifikaciju programa Biševo Island Art Residency - BIAR. u okviru kojeg je ostvaren projekt udruge ZipArh iz Zagreba za obavljanje arheološkog rekognosciranja otoka Biševa od 28. svibnja do 15.lipnja 2021., kao i projekt Biševsko ljeto 2021. PUTNIK“ od 2. srpnja do 28. kolovoza 2021. koji ispunjava sve kriterije zakonske valorizacije izuzeća sadržaja od ugostiteljske djelatnosti.

Dokaz: Uvid u spis - pregled programa, zahtjevi tužitelja od 17.06.2020. god. i dr. nadležnim tijelima radi davanja mišljenja, očitovanje Ministarstva turizma od 19.06.2020., ponovljeni zahtjev Ministarstvu kulture od 12.11.2021. god.

Pozivanje II-st. tijela na očitovanje Ministarstva kulture i medija od 30.07.2021. god. kojim se zbog činjenice da se „tužitelj ne koristi vlastitim objektima za pružanje ugostiteljske djelatnosti koji bi imali uporabnu dozvolu za smještaj sudionika domaćih i međunarodnih umjetničkih programa, ne može dati prethodno mišljenje u smislu čl.6. st. 1 .toč. 10. ZUD-a ne isključuje mogućnost korištenja za smještaj sudionika tužitelju ustupljenog prostora smještajnog objekta na temelju Ugovora o korištenju kuće i zemljišta na adresi Porat 13. Biševo-Komiža. gdje je i registrirano sjedište udruge. Nije nužno da zgrada (mala kamena kuća u stvarnom vlasništvu majke predsjednika udruge) u kojoj je sjedište udruge bude u vlasništvu udruge, niti takva okolnost isključuje primjenu odredbe izuzeća ZUD-i kod provedbe neprofitnih programa u kulturi i umjetnosti, ne u svrhu stjecanja dobiti, jer bi suprotno značilo ograničavanje slobode udruživanja i djelovanja u okviru civilnog društva, jednakosti pred zakonom i načela razmjernosti u zaštiti prava, posebno u uvjetima u kojima djeluje tužitelj na otoku Biševu i što je u izravnoj suprotnosti sa člankom 24. Zakona o otocima.

Kod provedbe inspekcijskog nadzora i upravnog postupka propušteno je utvrditi:

2. ) točnu kvalifikaciju - status učesnika programa, članova udruga i volontera, koji su temeljni za primjenu odredbe zakonskog izuzeća ZUD-i, već se inspektor ograničio isključivo na osnovne osobne podatke i vrijeme boravka na lokaciji tužitelja.

Dokaz: popis učesnika programa, svjedočenje na okolnost učešća u programu udruge i donacija:

...

3. ) točnu namjenu donacija učesnika programa prema tužitelju - udruzi „Spasimo Bišovo“, koju Π-st upravno tijelo arbitrarno i pogrešno ocjenjuje kako „donacija ima obilježje obavljanja neregistrirane ugostiteljske djelatnosti, što je protivno cilju i svrsi donacije, te je protivna odredbi članka 5. stavka 1. podstavka 1. Zakona.“ Štoviše, prema ocjeni tuženika tužitelj je „pružao usluge smještaja osobama koje ga daruju, što je protivno odredbi članka 479. st.l. Zakona o obveznim odnosima, proizlazi da to darovanje u konkretnom slučaju ima obilježje prividnog pravnog posla.“ Ovdje se radi o proizvoljnoj ocjeni, što je razvidno na temelju priloženih dokaza, popisa 28 učesnika programa Biljet 2021, od kojih 14 sa donacijama u ukupnom iznosu 14.178,00 kn i donaciju HEP-a od 13.07.2021. u iznosu 9.000.00 kn, a posebno ranijeg obraćanja tužitelja nadležnim tijelima prije provedbe programa radi reguliranja boravka učesnika i prije spornog nadzora djelatnika tuženika. Ovakav pristup primjene cit. odredbi ZOO-a, ZUD-i i Zakona o udrugama bio bi prihvatljiv da se u konkretnom slučaju ne radi o javnom programu udruge na prostoru pučinskog otoka Biševa, verificiranom od strane Ministarstva kulture i drugih nadležnih upravnih tijela i koji po svom sadržaju ima širi društveni značaj, a što je zakonski osnov i svrha primjene odredbe o izuzeću ZOU-u. Radi utvrđenja točnog činjeničnog stanja u svezi inspekcijskog nadzora kojim se de facto onemogućava provođenje programa udruge, predlaže se od tuženika zatražiti na uvid prijavu temeljem koje je isti proveden, te očitovanje Ministarstva kulture i medija o značaju programa udruge.

Dokaz: pregled ugovora o donacijama (HEP od 4.06.2021. i dr.) i popis učesnika (28) programa Biljet 2021,, odgovori Ministarstva turizma i sporta od 19.06.2020., 4.08. i 18.08.2021., dopisi tužitelja od 27.07.2021., Ministarstva kulture i medija od 26.11.2021., svjedočenje donatora (kao pod 2.).

Unatoč tome, drugostupanjsko tijelo, iako se poziva na djelomično izvedene dokaze, selektivno i arbitrarno izvodi drugačiji zaključak, zbog čega je došlo do povrede temeljnih prava tužitelja i citiranih zakonskih odredbi.

Obzirom na navedeno, predlaže se Sudu donijeti presudu kojom se poništava kao neosnovano rješenje Državnog inspektorata, Sektor za drugostupanjski upravni postupak, Klasa: UP/II-334-09/21-02/13, Urbroj: 443-01-17-01-21-2 od 26.11.2021.god., a podredno predmet vratiti tijelu prvog stupnja na ponovni postupak, te obvezati tuženika da naknadi tužitelju trošak upravnog spora.

mr.sc. Ivo Grga,
odvjetnik u Splitu


4.2. Dopis ministarstvu kulture u vezi izdavanja mišljenja

Udruga za zaštitu i razvoj otoka Biševa "SPASIMO BIŠòVO", Porat 13, Komiža, OIB: 59433942901 (dalje: Udruga) ovim podneskom udovoljava zaključku Ministarstva kulture i medija donesenom u predmetu koji se vodi pod uvodno označenom klasom, a kojim je Udruga pozvana da se očituje o tome da li ostaje pri svom zahtjevu za izdavanje prethodnog mišljenja iz čl. 6., st. 1. toč. 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojeg je naslovnom tijelu podnijela 12.11.2021. godine. 

Istim zaključkom Udruga je pozvana da se očituje i o dostavljenom mišljenju Ministarstva turizma i sporta od 13.12.2021., Klasa: 334-07/21-01/214. 

1. Stranka obavještava naslovno tijelo da u cijelosti ostaje kod svojeg zahtjevaza izdavanje pozitivnog prethodnog mišljenja iz čl. 6., st. 1. toč. 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (dalje u tekstu: Prethodno mišljenje) od 12.11. 2021. koje joj je potrebno da bi na otoku Biševu mogla organizirati smještaj za sudionike umjetničkih i drugih programa koje Udruga provodi na otoku Biševu. 

U suprotnom, Udruga naprosto neće biti u mogućnosti služiti svrsi zbog koje je osnovana i provoditi programe radi ostvarenja predviđene svrhe na otoku Biševu.

Naime, kao što je navedeno i u zahtjevu Udruge za izdavanje Prethodnog mišljenja od 12.11.2021. godine, Udruga je osnovana s ciljem valorizacije i očuvanja sveobuhvatne baštine pučinskog otoka Biševa i upravljanja kulturnopovijesnim i prirodnim resursima otoka kroz primjenu strategije održivog razvoja i radi zaštite kulturnog i antropološkog identiteta otoka Biševo. 

2. Članovi Udruge nisu stanovnici otoka Biševa već osobe različitih profila struka i znanja koji žive u drugim dijelovima Republike Hrvatske i inozemstva, a koji svojim angažmanom pomažu da se ostvaruje svrha radi koje je Udruga osnovana. 

Većina programa koje Udruga organizira, zbog naravi tih programa, provodi se na otoku Biševu (primjerice: mapiranje penjačkih staza na otoku, evidentiranje i očuvanje povijesnih objekta i materijala na otoku kao npr. stara škola na Biševu, utvrđivanje potencijala otoka za astronomska promatranja i sl.) 

Prema tome, ukoliko Udruga želi provoditi programe i ciljeve zbog kojih je osnovana ona mora osigurati da na taj otok povremeno dođu i neko vrijeme borave (dok traje pojedini od programa koje Udruga organizira) njeni članovi kao i pojedinci – volonteri različitih znanja i profesija te volonteri koji pomažu u povedbi programa Udruge. 

4. Udruga je već u zahtjevu za izdavanje Prethodnog mišljenja naglasila da je Biševo otok koji je geografski i prometno teško dostupan (udaljen je od otoka Visa oko sat vremena plovidbe i na njega je moguće doći samo brodom koji plovi tri puta tjedno, osim u ljetnim mjesecima kad plovi jednom dnevno). To znači da nitko tko je došao na Biševo (pa tako ni bilo koji član Udruge ili volonter u organizaciji Udruge) ne može biti cijeli dan na Biševu već se kroz nekoliko sati (u ljetnim mjesecima) ili tek kroz nekoliko dana može vratiti na Vis. I to samo ukoliko vremenske prilike na moru dozvoljavaju plovidbu. Stoga se postavlja logično i praktično pitanje – gdje da član ili volonter Udruge bude smješten na Biševu u nekoliko dana koliko obično traju intenzivni programi Udruge?

5. Uprava Udruge je napravila sve od sebe i pronašla prostor koji se može koristiti besplatno za potrebe članova Udruge i volontere koji sudjeluju u provedbi programa Udruge, pa Udruga drži da je stav Ministarstva turizma i sporta od 13.12.2021., Klasa: 334-07/21-01/214 koje je doneseno u povodu zahtjeva Udruge (dalje u tekstu: Mišljenje MTS) protivno smislu Zakona o udrugama, Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakona o otocima, Ustavu RH i drugim propisima i naprosto otežava i gotovo onemogućava provedbu programa Udruge. 

Iz obrazloženja Mišljenja MTS može se zaključiti da je stav Ministarstva turizma i sporta da Udruga može smjestiti svoje članove i volontere samo u prostor koji je u vlasništvu Udruge što se čini kao potpuno pogrešno tumačenje odredbe čl. 6. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i njene svrhe. 

Udruga podsjeća da su udruge kao oblik civilnih organizacija neprofitne organizacije koje nemaju ogromnu količinu novca iz kojeg bi mogle financirati kupnju nekretnine na otoku, uostalom pa takav uvjet ne postoji niti za poduzetnike koji djeluju na profitnom tržištu a kamoli za udruge. Izvori financiranja Udruge su tek članarine članova Udruge i u manjoj mjeri donacije države odnosno javnih tijela. 

U konkretnom slučaju postoji i specifičnost kod realizacije programa Udruge budući da su oni vezani na otok Biševo koji je ograničeno prometno dostupan i ako će članovi Udruge / volonteri Udruge obavljati pojedine od programa Udruge oni moraju biti privremeno smješteni na tom otoku pa je Udruga upravo zbog toga aktivirala sve resurse i osigurala besplatan smještaj na Biševu za članove i volontere Udruge. 

6. Udruga ovdje također podsjeća i na činjenicu da se otok Biševo, prema čl. 9. i 10. Zakona o otocima smatra pučinskim otokom i otokom sa specifičnim položajem. Takva vrsta otoka se prema čl. 14. Zakona o otocima smatra otočnim prioritetnim područjem i država i jedinice lokalne samouprave su prema čl. 24. Zakona o otocima obvezne poticati razvoj civilnog društva na otocima i rad organizacija civilnog društva koje imaju sjedište i djeluju na području otoka (što Udruga koja je predmet ovog postupka ima). 

Prema čl. 25. Zakona o otocima razvoj civilnog društva spada u otočna programska područja i prema čl. 35. Zakona o otocima Republika Hrvatska je izrijekom obvezna poticatidjelatnosti od važnosti za gospodarski razvoj otoka, u što, između ostalog, spadaju idjelatnosti koje provode organizacije civilnog društva, umjetničke radionice, radionice za obnovu kulturne baštine i sl.

U Zakonu o otocima se nadalje navodi kako su Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave dužne raditi na očuvanju karakteristične prirodne i kulturne baštine otoka i poticati razvoj civilnog društva na otocima.

Iz svega prethodno navedenog Udruga drži da se uistinu ne može prihvatiti stav Ministarstva turizma i sporta izražen u Mišljenju MTS jer se na taj način „gramatičkim tumačenjem“ zakonskih odredbi i neuvažavanjem specifičnih okolnosti i ciljeva konkretne Udruge praktički može uzrokovati potpuni rad Udruge umjesto upravo suprotno - da se rad Udruge, kao faktora razvoja civilnog društva, potiče od strane države i lokalnih jedinica.

Na taj način postoji rizik da država faktično ugasi jedinu civilnu udrugu koja djeluje na otoku Biševu a koja je u svojem dosadašnjem radu organizirala i provela niz uspješnih programa (program “Pod zvijezdama” u okviru kojeg programa su pokrenute aktivnosti za proglašenje otoka Biševa međunarodnim parkom tamnog neba; program “BILjET 2021” koji se provodi s ciljem formiranja aktivne alternativne zajednice kreativaca koja potpomažu razvoj održive simbioza turizma i kulture; projekt “Arheološki terenski pregled otoka Biševa” s ciljem arheoloških pregleda i istraživanja otoka; projekt istraživanja i mapiranja penjačkih kapaciteta otoka u sklopu projekta "Put Ekspedicionizma" koji provodi alpinistička sekcija HPD Željezničar; Projekt "Biševo Island Artist Residency" u okviru kojeg Udruga organizira umjetničke manifestacije na otoku i u vezi s otokom te u tom smislu okuplja umjetnike — pisce, književnike, likovnjake i kipare, organizira edukativna predavanja koja vode Ita i Tonći Borovac iz Hrvatskog restauratorskog zavoda; provodi radionice crtanja za djecu u organizaciji studenata Akademije likovnih umjetnosti iz Zagreba i sl.).

Kada bi to bilo tako onda i cijeli dijelovi Zakona o otocima koji se odnose na poticanje razvoja civilnog društva ne bi imali smisla već bi predstavljali tek normativni optimizam. 

Mi se nadamo da smo ovim podneskom pojasnili da Udruga djeluje u specifičnom okolnostima, angažira se oko otoka koji je pučinski i rijetko nastanjen te da je Udruga sa svoje strane poduzela sve što je mogla da na otoku Biševu može smjestiti svoje članove i volontere koji tamo onda mogu provoditi programe Udruge koji do sada već jesu a u budućnosti bi mogli još i više doprinijeti uravnoteženom razvoju otoka Biševa i očuvanju njegovih kulturnih i drugih obilježja. 

Molimo stoga naslovno tijelo da Udruzi, uvažavajući specifičnosti u kojima Udruga djeluje, izda pozitivno prethodno mišljenje iz čl. 6., st. 1. toč. 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

U Zaprešiću, dana 28.01.2022.

Za Udrugu "SPASIMO BIŠòVO"
Maria Mandić, odvj.


4.3. Pitanje ministarstvu pravosuđa i uprave i Državnom zavodu za statistiku

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

KLASA: UP/l-008-01/22-01/1
URBROJ: 555-01-08-05-22-2

Zagreb, 14. veljače 2022.

Državni zavod za statistiku na temelju članka 23. stavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15), a povodom zahtjeva Stjepana Tafre od 9. veljače 2022., u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi

RJEŠENJE

Odbacuje se zahtjev Stjepana Tafre za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Obrazloženje

Stjepan Tafra podnio je 9. veljače 2022. Državnom zavodu za statistiku zahtjev za dostavom sljedećih informacija:

 • ukupan broj aktivnih udruga u Republici Hrvatskoj
 • ukupan broj aktivnih udruga u Republici Hrvatskoj koje u svom vlasništvu imaju barem jednu nekretninu.

Dio zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama u kojem se traži informacija o ukupnom broju aktivnih udruga u Republici Hrvatskoj ustupljen je na daljnje postupanje Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Odbacuje se zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama u dijelu u kojem se traži informacija o ukupnom broju aktivnih udruga u Republici Hrvatskoj koje u svom vlasništvu imaju barem jednu nekretninu zbog toga što Državni zavod za statistiku ne posjeduje traženu informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

Slijedom navedenoga, a u skladu s odredbom članka 23. stavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

GLAVNA RAVNATELJICA

Lidija Brković


4.4. Dopis pučkoj pravobraniteljici

PREDMET: onemogućavanje djelovanja druzi Biševo

Poštovana,

Udruga Biševo (dalje: Udruga) je neprofitna pravna osoba registrirana u Registru a po registarskim brojem 17004472, OIB 59433942901 sa sjedištem na adresi Porat 13, otok Biševo, 21495 Komiža.

Osnovna djelatnost Udruge upisane u Registar udruga je promicanje otoka Biševa kao kulturne destinacije; očuvanje identiteta otoka Biševa poticanjem razvoja civilnog društva i razvoja civilne zajednice; zaštita i očuvanje kulturnih krajolika i nematerijalnih kulturnih dobara te promocija i poticanje razvoja općekulturnih (kulturološka) događanja, zaštita okoliša i prirode, kulturne povijesne baštine otoka Biševa kroz različite akcije, projekte i kampanje; promicanje i unapređivanje kulture i umjetnosti; organiziranje savjetovanja, predavanja, tribina i drugih stručnih skupova o problemima od interesa Udruge; zaštita i promicanje povijesne kulturne baštine i nacionalnog identiteta; podnošenje alternativnih prijedloga, akcija podrške i prosvjednih akcija-podnošenjem peticija, predstavki, pisama nadležnim stručnim službama i tijelima, te poduzimanje Zakonom predviđenih mjera radi zaštite baštine i okoliša; ostvarivanje objektivnih i stručnih uvida u probleme zaštite okoliša; ostvarivanje objektivnih i stručnih uvida u probleme zaštite kulturne i povijesne baštine; organiziranje javnih tribina, promocija, radionica, festivala, rezidencija, umjetničkih programa; istraživanje društvenih okvira i pojava u kojima Udruga djeluje; izdavanje knjiga, časopisa i brošura iz područja svoje djelatnosti; strukovno povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova; promicanje održivog razvoja Republike Hrvatske; sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima, kongresima vezanim za ciljeve i način rada Udruge; utjecanje na zakonodavstvo (od inicijative preko sudjelovanja u donošenju Zakona do žalbe); edukacija za razvoj društvenog kapitala i održivog turizma; organiziranje kulturno umjetničkih događanja i aktivnosti; poticanje i njegovanje likovne umjetnosti, dizajna i arhitekture, fotografske umjetnosti, likovnog amaterizma i inovativne vizualne umjetnosti, organiziranje izložbi, seminara i radionica; poticanje i njegovanje filmske i video umjetnosti; prikupljanja arhivske građe, promocija eko muzeja; edukacija za održivi razvoj ruralnih područja, planiranje razvoja ruralnih područja; razvoj promicanja odgoja i obrazovanja, cjeloživotnog učenja i obrazovanja, izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje; zaštita i promicanje povijesne kulturne baštine i nacionalnog identiteta, odgoja i obrazovanja za održivi razvoj, zdravog načina života i očuvanja prirode; poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanje; jačanje uloge javnosti u ostvarivanju ustavnog prava na zdrav okoliš; promicanje društvene solidarnosti; poticanje participativne demokracije /sudjelovanje građana u odlučivanju; praćenje javnih politika i javno zagovaranje; poticanje razvoja lokalne zajednice; planiranje razvoja ruralnih područja; jačanje utjecaja organiziranog civilnog društva iz područja ekologije i zaštite okoliša; ostvarivanje i poticanje suradnje na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini s društvima, udruženjima, institucijama, tvrtkama, pojedinačnim građanima, sredstvima informiranja itd. koja obavljaju slične djelatnosti; promicanje održivog razvoja; promicanje i razvoj volonterstva; informiranje javnosti o radu Udruge. 

Nakon obavljenog inspekcijskog nadzora dana 27. srpnja i 12. kolovoza 2021. u sjedištu Udruge na otoku Biševu, Porat 13 doneseno je usmeno rješenje uz zapisnik i predmetno rješenje kojim se zbog djelomičnog i selektivnog uzimanja u obzir od strane nadležnog inspektora podnesene dokumentacije Udruge i ovlaštene osobe predsjednika Udruge Stjepana Tafre, pogrešno utvrđuje boravak sudionika projekta Udruge „Biševsko ljeto (Biševo Summer) 2021 - BILJET 2021. PUTNIK“ od 2.srpnja do 28. kolovoza, manifestacije u okviru programa Udruge Biševo Island Art Residency - BIAR, kao „obavljanje neregistrirane ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje usluge smještaja u objektu građevini na adresi Porat 13. Komiža (tri dvokrevetne sobe).“, te se izriče zabrana takve ugostiteljske djelatnosti i nalaže registracija upis iste u sudski ili odgovarajući registar.

Člankom 5. stavkom 1. Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti pripisano je da se obavljanjem neregistrirane djelatnosti smatraju se između ostalog sljedeće aktivnosti:

– kad pravna osoba obavlja djelatnost koja nije upisana u sudski registar ili drugi odgovarajući registar.

Međutim stavkom 2. istoga članka propisano je da se ne smatra obavljanjem neregistrirane djelatnosti obavljanje drugih djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski ili drugi odgovarajući registar nadležnog tijela, ako se one obavljaju u manjem opsegu ili se uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

Slijedom gore navedenih djelatnosti Udruge razvidno je da se Udruga između ostalog bavi i organizacijom različitih akcija, projekata i kampanja, promicanjem i unapređivanjem kulture i umjetnosti, organiziranjem savjetovanja, predavanja, tribina i drugih stručnih skupova o problemima od interesa Udruge, zaštitom okoliša i prirode, kulturne povijesne baštine otoka Biševa kroz različite akcije, projekte i kampanje; promicanjem i unapređivanjem kulture i umjetnosti; organiziranjem savjetovanja, predavanja, tribina i drugih stručnih skupova o problemima od interesa Udruge; organiziranjem javnih tribina, promocija, radionica, festivala, rezidencija, umjetničkih programa; organiziranjem kulturno umjetničkih događanja i aktivnosti; poticanjem i njegovanje likovne umjetnosti, dizajna i arhitekture, fotografske umjetnosti, likovnog amaterizma i inovativne vizualne umjetnosti, organiziranjem izložbi, seminara i radionica; poticanje i njegovanje filmske i video umjetnosti; promicanjem i razvojem volonterstva.

Dakle, povremeno noćenje volontera i članova Udruge na adresi sjedišta Udruge, a u svrhu ostvarivanja ciljeva i obavljanja registrirane djelatnosti Udruge nikako se ne može smatrati obavljanje ugostiteljske djelatnosti, na što imputira državni inspektor u svojem Rješenju, a posebno imajući u vidu odredbe članka 5. stavka 2. Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti.

Smještaj volontera u okviru programa radionica, festivala, rezidencija i umjetničkih programa je nužnost koja služi obavljanju djelatnosti koja je upisana u registar nadležnog tijela, jer se isto obavlja u manjem opsegu te se uobičajeno obavlja uz upisanu djelatnost, a zbog čega su volonteri koji su ujedno i članovi Udruge i potpisali Ugovor o volontiranju.

Također treba istaknuti da se umjetničke radionice, rezidencije, likovne kolonije obavljaju povremeno, a što ovisi o organizaciji. Ne postoji kontinuitet obavljanja istih pa tako niti noćenja volontera i članova Udruge u sklopu programa stoga niti bilo kakve gospodarske djelatnosti. Volonteri na adresi borave samo za vrijeme održavanja pojedinih programa.

Nadalje bih napomenula da je Statutom Udruge određeno da imovinu Udruge stječe novčanim sredstvima, uplatom članarina, dobrovoljnim prilozi i darovima, novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave te fondova.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu sa Zakonom.

Dakle zaključak državnog inspektora da se donacije namijenjene obavljanju osnovne djelatnosti Udruge od strane volontera i članova smatraju protuuslugom za noćenje, te imaju obilježje obavljanja neregistrirane ugostiteljske djelatnosti je promašen, nezakonit, te suprotan svrsi osnivanja Udruge kao neprofitne pravne osobe, iako se radi o zakonitom i statutom propisanu načinu stjecanja imovine Udruge. Nametanje registracija ugostiteljske djelatnosti koja se u ovom objektu ne obavlja je suprotna osnivanju ove Udruge.

Nadalje, nametanje osnivanja ugostiteljske djelatnosti suprotan je i načelu neovisnosti djelovanja Udruge, a koja je propisana člankom 6. Zakona o udrugama koji propisuje da se djelovanje udruge temelji na načelu neovisnosti što znači da udruga samostalno utvrđuje svoje područje djelovanja, ciljeve i djelatnosti, svoj unutarnji ustroj i samostalno obavlja djelatnosti koje nisu u suprotnosti s Ustavom i Zakonom.

Posebno se ističe da je sjedište Udruge na adresi Porat 13, otok Biševo, a nekretnina koja e nalazi na istome nije u vlasništvu Udruge već je sklopljen ugovor o korištenju kuće i zemljišta isključivo za neprofitni rad i djelovanje Udruge, a što proizlazi iz stavka 2. ugovora o korištenju kuće i zemljišta,

Stoga nekretnina koja se nalazi na toj adresi je privatno vlasništvo, te se i vlasniku nekretnine također nameće obveza registracije ugostiteljske djelatnosti iako ni sam vlasnik ne želi koristiti navedenu nekretninu u tu svrhu, a niti se ista koristi za ugostiteljsku djelatnost.

Dokaz: ugovor o korištenju kuće i zemljišta

Izjava vlasnika nekretnine

Stoga prijetnja inspektora koji je izašao na teren o pečaćenju ulaza u sjedište Udruge je suprotan članku 34. Ustava Republike Hrvatske o nepovredivosti doma

Kako bi potkrijepili da zaista ne radi o gospodarskoj djelatnosti prilažemo i financijske izvještaje iz kojih je vidljivo da volonteri uplaćuju donacije i članarine tijekom cijele godine, a da se dio djelatnosti financira iz javnih natječaja. Dakle ne postoji uzročno posljedična veza između donacija kojima se financira rad Udruge i plaćanja usluga za noćenje, a kako to imputira državni inspektor u svome Rješenju.

Rješenje inspektora kojim se zabranjuje daljnje obavljanje neregistrirane ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje usluga smještaja u objektu, građevini na adresi Porat 13, Komiža nema nikakve osnove i suprotan je osnovnoj djelatnosti Udruge, s obzirom na to da se takva djelatnost nikada nije niti obavljala, a smještaj volontera i članova Udruge koji sudjeluju u radu Udruge ne može se smatrati obavljanjem ugostiteljske djelatnosti niti im zabraniti dolazak.

Zakonom o otocima u glavi Poticanje razvoja civilnog društva na otocima u članku 24. propisano je u skladu s odrednicom Pametnog otoka, Ministarstvo potiče i stvara povoljno okruženje za razvoj civilnog društva na otocima, jačajući ulogu i kapacitete organizacija civilnog društva i podržavajući njihovo umrežavanje.

Cilj Zakona o udrugama je osigurati učinkovito djelovanje udruga sa svojstvom pravne osobe te stvoriti preduvjete za djelotvorno financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj. 

Ovakva postupanja državnog inspektorata suprotno je interesu za opće dobro koju provodi Udruga Biševo, te stvaranju povoljnog okruženja za razvoj civilnog društva, a koje promiče Zakon o otocima s obzirom na to da se posredno zabranjuje volonterima i članovima udruge davanje donacija Udruzi za obavljanje neprofitne registrirane djelatnosti jer se isto smatra ugostiteljskom djelatnosti odnosno protuuslugom za noćenje.

Ovakvim postupanjem državnog inspektora posredno se zabranjuje obavljanje osnovne djelatnosti Udruge jer ako članovi Udruge koji obavljaju umjetničke programe i radionice te kolonije neće moći besplatno noćiti u prostoru sjedišta Udruge, a na otoku nema dovoljno smještajnih kapaciteta tijekom ljetnih mjeseci, planirani programi neće se moći održavati, dakle posredno se zabranjuje i kulturni, umjetnički razvitak i razvitak civilnog društva na otoku Biševu.

U nastavku vam šaljem dosadašnje djelovanje Udruge za opću dobrobit društva i otoka Biševa:

2021. 

 • kulturna manifestacija Biševsko ljeto u suradnji s udrugom Kvart, udrugom Split Nomad Gallery i Kvaka 22
 • ,,Pod zvijezdama“ je jedinstven projekt koji objedinjuje različita STEM područja i grane umjetnosti u svrhu popularizacije znanosti. Glavni cilj projekta je proglašenje Biševa parkom tamnog neba, kojeg evaluira Međunarodna udruga tamnog neba IDA (International Dark-Sky Association). U sklopu projekta sudjeluju studenti Sveučilišta u Splitu i Zagrebu te Udruga Biševo i Hrvatski astronomski savez uz podršku Fizikalnog društva - Split, a nositeljice su studentice Odjela za fiziku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu (https://morski.hr/2021/07/24/inicijativa-za-proglasenje-otoka-biseva-medunarodnim-parkom-tamnog-neba/).
 • projekt pod nazivom "Arheološki terenski pregled otoka Biševa" kojemu je cilj pregledati otok koristeći se arheološkom metodologijom ekstenzivnog terenskog pregleda kako bi se pronašli i dokumentirali do sada nepoznati tragovi ljudskog boravka na Biševu kroz prošlost ili kako bi se zabilježilo postojeće stanje već otkrivenih arheoloških lokaliteta. Konačni cilj ovoga projekta je izraditi arheološku kartu Biševa koja će proširiti dosadašnje znanje o otoku, potaknuti buduća arheološka istraživanja i druge slične projekte znanstvenog ili popularno-znanstvenog značaja te potencijalno povećati turističku ponudu otoka. Projekt će se odvijati u organizaciji studenata Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s udrugom ZipArh (izvještaj u prilogu)
 • početak suradnje s Hrvatskim  savezom za yogu i udrugom Komikaze

2020.

 • Ekspedicija HPD Željezničar – Biševo (Projekt Put Ekspedicionizma): „Cilj je iz penjačke perspektive istražiti stijene otoka i time započeti proces stvaranja malog penjačkog vodiča za taj šarmantni i izolirani jadranski otok.“
 • Gosti predavači: dr.sc. Tonći Borovac: VIŠKI MOZAICI – PITANJA OČUVANJA, PREZENTACIJE I IDENTITETA i dr. sc. Ita Praničević Borovac:  BIŠEVSKI GRAFIT BRODA - KONTEKST I ZNAČENJE;
 • Žalba na uskraćivanje biračkih prava stanovnika otoka Biševa (https://www.24sata.hr/news/bisevo-jos-od-1991-bez-izbora-otok-koji-je-hrvatska-zaboravila-704460).
 • Etnološki i kulturnoantropološki uvid u život otočke zajednice: članovi kluba studenata etnologije i kulturne antropologije (KSEKA) stvorili su plan istraživanja pomoću kojeg bi, etnografskim metodama koje čine dubinski intervjui s članovima zajednice otoka Biševa, zahvatili kako ljudi žive na otoku, njihovu svakodnevicu, običaje i vjerovanja.
 • Ljetne umjetničke rezidencije u kojima sudjeluju Marin Remić (ilustrator, Zagreb), Mislav Lešić (slikar, Bošnjaci), Filip Pilj (grafičar,  Zagreb), Josipa Krolo (slikarica, Split), Lucija Mrzljak (animatorica, Zagreb), Denis Komljenović (fotograf, Vinkovci), Ana Dumančić (koordinatorica, Rijeka), Alma Štrkljević (fotografkinja, Split), Tina Spahija (modna dizajnerica, Split), Erol Beširević (ilustrator, Zagreb). (https://www.24sata.hr/news/bisevo-ima-11-stanovnika-jedan-od-njih-besplatno-ugoscuje-ljude-na-otoku-bili-smo-i-mi-super-je-723127)

2019.

 • Prva Makers otočna radionica: „Makeri“ su kreativni pojedinci koji koriste jednostavne tehnologije kako bi DIY (uradi sam) metodom stvorili nove uređaje, kao i za unaprijedili postojeće. Na „Makers otočnoj radionici“ na Biševu 2019. raznovrsna grupa „Makera“ će raditi zajedno, koristiti svoje jednostavne tehnološke vještine i kreativnost za rješavanje lokalnih pitanja (voda, otpad, kartiranje otoka) i prepustiti svoje projekte lokalnoj zajednici. Ovo je jedan mali pokušaj s velikom ljubavlju prema otoku da se Biševo obogati kreativnom energijom „Makera“, ostavi male tehnološke kreacije kako bi otočni život učinio boljim. Projekt je inicirala udruga FabLab iz Zagreba (https://www.bug.hr/dogadjaji/otocna-radionica-za-makere-na-bisevu-10001).
 • Preliminarno istraživanje faune mrava otoka Biševa u suradnji s Hrvatskim mirmekološkim društvom, prilikom čega su evidentirane dvije dosad nezabilježene vrste.
 • Mjerenje kvalitete noćnog neba na otoku Biševu u suradnji s astronomskim društvom Beskraj, Zvjezdarnicom Zagreb i udrugom Naše nebo.
 • 7. Besa festival: Sedmi po redu BESA festival, edukativno-kulturni projekt koji na Visu i njegovim okolnim otocima provodi Umjetnička organizacija Besa, održao se 19.-22.8. na Biševu. Ponudom raznovrsnih umjetničkih i permakulturnih sadržaja i lokalnom stanovništvu ali i posjetiteljima otoka, Besa svake godine pokušava obogatiti kulturnu ponudu te donijeti neke novitete u pristupu otočkom prostoru. Tako smo ove godine imali priliku ugostiti svestranu pašku izvođačicu Ana-Mariju Fabijanić, koja je izvela svoj performans "Improvizije" na plaži Porat na Biševu. 
 • Radionice crtanja za djecu u sklopu ljetnih rezidencija za umjetnike.
 • U suradnji s brojnim stručnjacima, pišemo elaborat o proglašenju otoka Biševa područjem značajnom krajobraza, te ga uručujemo Javnoj ustanovi More i krš.
 • Inicijativa izrade prostornog plana lokalne razine za otok Biševo u cjelini.
 • Zahtjev za provedbu nadzora zbog Izvješća o stanju u prostoru.

2018. 

2017.

 • Likovna kolonija je prvi put organizirana u ljeto 2017. godine, kad je na poziv organizatora na otok došlo sedam studenata 3., 4. i 5. godine Akademije likovnih umjetnosti (Diana Trohar, Sara Grubić, Agata Lučić, Vita Jončić, Ivan Barun, Filip Pilj, Josip Rončević) te 2 freelance ilustratora (Valentina Barić i Zihai Liu). Kroz 7 dana umjetnici su obilazili cijeli otok, skupljali materijale i pronalazili inspiraciju u prirodi, te stvarali umjetnička djela u maniri "assemblage". Ova vrsta stvaralaštva se pokazala i vrlo ekološki osviještenom, pošto su umjetnici pri prikupljanju materijala očistili okoliš i plaže, a pronađenim starim predmetima udahnuli novi život (https://vizkultura.hr/bisevo-otok-umjetnosti/).

4.5. Upravna tužba Udruge protiv ministarstva kulture i medija

UPRAVNI SUD U ZAGREBU
Avenija Dubrovnik 6 10020 Zagreb

Tužitelj: UDRUGA ZA ZAŠTITU I RAZVOJ OTOKA BIŠEVA "SPASIMO BIŠ0VO"
Porat 13, Komiža, OIB: 59433942901

Tuženik: REPUBLIKA HRVATSKA - MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
OIB: 52634238587

Predmet i posl.br.: rješenje Ministarstva kulture i medija, Klasa: UP/l-612-01/21-01/0048,
Urbroj: 532-02-03-01/1-22-3 od 21.02.2022.

TUŽBA

I. Temeljem članka 22. Zakona o upravnim sporovima tužitelj ovom tužbom osporava rješenje tuženika Klasa: UP/l-612-01/21-01/0048, Urbroj: 532-02-03-01/1-22-3 od 21.02.2022. koje je tužitelj zaprimio 04.03.2022. (dalje: Rješenje).

Pobijanim Rješenjem tuženo tijelo je odbilo zahtjev tužitelja za izdavanjem prethodnog mišljenja iz čl. 6., st. 1. toč. 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti čime je faktično odbijen zahtjev tužitelja da mu se omogući organiziranje smještaja u iznajmljenim prostorima za sudionike umjetničkih i drugih programa koje tužitelj provodi na otoku Biševu.

Naime, tužitelj je tuženiku, kao nadležnom tijelu, predao zahtjev da mu se izda prethodno mišljenje iz čl. 6., st. 1. toč. 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (dalje: Zahtjev za izdavanje prethodnog mišljenja) kako bi mogao na otoku Biševu smjestiti svoje članove i na otoku provoditi programe iz područja djelovanja udruge a da se na navedeni smještaj ne primjenjuju odredbe Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Tužitelj je u svojem Zahtjevu za izdavanje prethodnog mišljenja već isticao da se većina programa koje on organizira, zbog naravi tih programa, provodi neposredno na otoku Biševu (primjerice: mapiranje penjačkih staza na otoku, evidentiranje i očuvanje povijesnih objekta i materijala na otoku kao npr. stara škola na Biševu, utvrđivanje potencijala otoka za astronomska promatranja i si.)

Prema tome, ako tužitelj želi provoditi programe i ciljeve zbog kojih je osnovan on mora osigurati da na taj otok povremeno dođu i neko vrijeme borave (dok traje pojedini od programa koje tužitelj organizira) njegovi članovi kao i pojedinci - volonteri različitih znanja i profesija te volonteri koji pomažu u provedbi programa Udruge (tužitelja).

Tužitelj je već u Zahtjevu za izdavanje prethodnog mišljenja naglasio da je Biševo otok koji je geografski i prometno teško dostupan (udaljen je od otoka Visa oko sat vremena plovidbe i na njega je moguće doći samo brodom koji plovi tri puta tjedno, osim u ljetnim mjesecima kad plovi jednom dnevno). To znači da nitko tko je došao na Biševo (pa tako ni bilo koji član Udruge ili volonter u organizaciji Udruge) ne može biti cijeli dan na Biševu već se kroz nekoliko sati (u ljetnim mjesecima) ili tek kroz nekoliko dana može vratiti na Vis. I to samo ako vremenske prilike na moru dozvoljavaju plovidbu. Stoga se postavlja logično i praktično pitanje - gdje da član ili volonter Udruge bude smješten na Biševu u nekoliko dana koliko obično traju intenzivni programi Udruge?

DOKAZ: saslušanje tužitelja

Uvid u Zahtjev za izdavanje prethodnog mišljenja - u spisu Po potrebi drugi dokazi

Uprava tužitelja se zbog toga maksimalno angažirala i pronašla prostor koji se može koristiti besplatno za potrebe smještaja članova Udruge i volontere koji sudjeluju u provedbi programa Udruge (tužitelj ga ima pravo u potpunosti koristiti temeljem ugovora o korištenju kuće i zemljišta s ...) pa se u tom smislu navedeni iznajmljeni prostori mogu smatrati „vlastitim“ prostorima.

DOKAZ: preslik Ugovora o korištenju kuće i zemljišta od 03.02.2021.

II. U tijeku postupka donositelj pobijanog Rješenja je zatražio mišljenje Ministarstva turizma i sporta o tome da li se unajmljena nekretnina može smatrati „vlastitim“ prostorom o čemu se navedeno Ministarstvo negativno izjasnilo u mišljenju od 13.12.2021., Klasa: 334-07/21-01/214 (dalje u tekstu: Mišljenje MTS).

Tužitelj ističe da je Mišljenje MTS, na kojem mišljenju je donositelj Rješenja i utemeljio ovdje pobijano Rješenje, nezakonito jer je protivno smislu Zakona o udrugama, Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakona o otocima, Ustavu RH i drugim propisima i to mišljenje faktično onemogućava provedbu programa Udruge (tužitelja).

DOKAZ: mišljenje Ministarstva turizma i sporta od 13.12.2021., Klasa: 334-07/21-01/214 - u spisu

Iz obrazloženja Mišljenja MTS može se zaključiti da je stav Ministarstva turizma i sporta da tužitelj može smjestiti svoje članove i volontere samo u prostor koji je u njegovom zemljišnoknjižnom vlasništvu što je evidentno potpuno pogrešno tumačenje odredbe čl. 6. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i njene svrhe.

Tužitelj podsjeća da su udruge kao oblik civilnih organizacija neprofitne organizacije koje nemaju ogromnu količinu novca iz kojeg bi mogle financirati kupnju nekretnine na otoku, uostalom pa niti poduzetnici koji djeluju na profitnom tržištu nisu dužni imati vlastitu nekretninu u koju će smjestiti svoje djelatnike, pa se to tim više ne može nametati niti udrugama kao organizacijskim subjektima koji su potpuno neprofitni subjekti i ne raspolažu velikim financijskim potencijalom. Izvori financiranja udruga (pa tako i tužitelja) su tek članarine članova Udruge i u manjoj mjeri donacije države odnosno javnih tijela.

U konkretnom slučaju postoji i specifičnost kod realizacije programa tužitelja budući da su oni vezani na otok Biševo koji je ograničeno prometno dostupan i ako će članovi Udruge / volonteri Udruge (tužitelja) obavljati pojedine od programa Udruge oni moraju biti privremeno smješteni na tom otoku pa je tužitelj upravo zbog toga aktivirao sve resurse i osigurao besplatan smještaj na Biševu za članove i volontere Udruge.

Tužitelj ovdje također podsjeća i na činjenicu da se otok Biševo, prema čl. 9. i 10. Zakona o otocima smatra pučinskim otokom i otokom sa specifičnim položajem. Takva vrsta otoka se prema čl. 14. Zakona o otocima smatra otočnim prioritetnim područjem i država i jedinice lokalne samouprave su prema čl. 24. Zakona o otocima obvezne poticati razvoj civilnog društva na otocima ž rad organizacija

civilnog društva koje imaju sjedište i djeluju na području otoka (što Tužitelj koja je predmet ovog postupka ima).

Prema čl. 25. Zakona o otocima razvoj civilnog društva spada u otočna programska područja i prema čl. 35. Zakona o otocima Republika Hrvatska je izrijekom obvezna poticati djelatnosti od važnosti za gospodarski razvoj otoka, u što, između ostalog, spadaju i djelatnosti koje provode organizacije civilnog društva, umjetničke radionice, radionice za obnovu kulturne baštine i si.

U Zakonu o otocima se nadalje navodi kako su Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave dužne raditi na očuvanju karakteristične prirodne i kulturne baštine otoka i poticati razvoj civilnog društva na otocima.

Iz svega prethodno navedenog proizlazi da se uistinu ne može prihvatiti stav Ministarstva turizma i sporta izražen u Mišljenju MTS jer se tako „gramatičkim tumačenjem“ zakonskih odredbi i neuvažavanjem specifičnih okolnosti i ciljeva konkretne Udruge (tužitelja) praktički može uzrokovati potpuno onemogućavanje rada Udruge umjesto upravo suprotno - da se rad Udruge, kao faktora razvoja civilnog društva, potiče od strane države i lokalnih jedinica u smislu prethodno citiranih zakona.

Tako postoji rizik da država faktično ugasi jedinu civilnu udrugu koja djeluje na otoku Biševu

a koja je u svojem dosadašnjem radu organizirala i provela niz uspješnih programa {program “Pod zvijezdama” u okviru kojeg programa su pokrenute aktivnosti za proglašenje otoka Biševa međunarodnim parkom tamnog neba; program “BILjET 2021” koji se provodi s ciljem formiranja aktivne alternativne zajednice kreativaca koja potpomažu razvoj održive simbioza turizma i kulture; projekt “Arheološki terenski pregled otoka Biševa” s ciljem arheoloških pregleda i istraživanja otoka; projekt istraživanja i mapiranja penjačkih kapaciteta otoka u sklopu projekta "Put Ekspedicionizma" koji provodi alpinistička sekcija HPD Željezničar; Projekt "Biševo Island Artist Residency" u okviru kojeg Tužitelj organizira umjetničke manifestacije na otoku i u vezi s otokom te u tom smislu okuplja umjetnike — pisce, književnike, likovnjake i kipare, organizira edukativna predavanja koja vode Ita i Tonći Borovac iz Hrvatskog restauratorskog zavoda; provodi radionice crtanja za djecu u organizaciji studenata Akademije likovnih umjetnosti iz Zagreba i si.).

DOKAZ: preslik materijala o provedbi programa Udruge (tužitelja) na Biševu

III. Obrazloženje ovdje pobijanog Rješenja je u bitnome „šturo“ i svodi se na to da donositelj Rješenja u njemu navodi da tužitelj nema vlastiti objekt za smještaj sudionika svojih programa i da se zbog toga ne može u smislu čl. 6., st. 1., toč. 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti izuzeti od primjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Donositelj Rješenja nije uopće izvršavao samostalni uvid u javne registre i utvrđivao pitanje vlasništva ili druga pitanja već se u svemu priklonio Mišljenju MTS bez da je mišljenje koje je dalo MTS na bilo koji način dodatno preispitivao. Time je odluku faktično donijelo tijelo (MTS) koje uopće nije nadležno za davanje mišljenja iz čl. 6., st. 1., toč. 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Držimo da je navedena (nesamostalna) procedura donošenja pobijanog Rješenja protivna zakonskim propisima, jer je zakonodavac izrijekom obvezao Ministarstvo kulture i medija da donese predmetno Rješenje (i da pri tome vjerojatno evaluira i aspekte koje će donošenje takvog rješenja imati na kulturna pitanja) jer bi u suprotnom donošenje navedenih odluka zakonski bilo prepušteno samostalnoj odluci Ministarstva turizma i sporta.

Pored toga, tužitelj ističe da je strogo „gramatičko“ mišljenje koje je Ministarstvo turizma i sporta izrazilo u Mišljenju MTS, a koje je donositelj Rješenja u cijelosti preuzeo u spornom Rješenju, protuustavno i protivno smislu Zakona o udrugama, Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakona o otocima i drugim propisima.

Takvim tumačenjem sporne odredbe 6., st. 1., toč. 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti evidentno se diskriminira sve one udruge koje nemaju nekretnine u svom vlasništvu, što je velika većina udruga, ako se uzme u obzir koliki su uobičajeni prihodi udruga i koliki je njihov potencijal za stjecanje

nekretnina. Takvo tumačenje protivno je i ustavnom načelu slobode i jednakosti (čl. 3. Ustava RH), načelu kojim se zabranjuje ograničavanje bilo kakvih sloboda ili prava (čl. 16. Ustava RH) a prema kojem ustavnom načelu svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju.

Opisano tumačenje odredbe 6., st. 1., toč. 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koje je izraženo u Mišljenju MTS i pobijanom Rješenju protivno je i Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i pripadajućim protokolima (dalje: Konvencija) - primjerice čl. 14.1. Konvencije kojim je regulirana zabrana diskriminacije, čl. 11.1. Konvencije kojim je regulirana sloboda okupljanja i udruživanja i drugima.

Ili. Slijedom svega navedenoga, tužitelj osporava Rješenje iz toč. I. ove tužbe u cijelosti te iz tog razloga ustaje ovom tužbom i predlaže da naslovni sud, nakon provedenog postupka, donese sljedeću:

PRESUDU

 1. Poništava se rješenje Ministarstva kulture i medija, Klasa: UP/l-612-01/21-01/0048, Urbroj: 532-02-03-01/1-22-3 od 21.02.2022. u cijelosti.
 2. Nalaže se tuženiku, Republici Hrvatskoj, Ministarstvu kulture i medija, OIB: 52634238587 da tužitelju, UDRUZI ZA ZAŠTITU I RAZVOJ OTOKA BIŠEVA "SPASIMO BIŠ0VO", Porat 13, Komiža,
 3. Utvrđuje se da se odredbe Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ne primjenjuju na organiziranje smještaja za sudionike domaćih ili međunarodnih umjetničkih programa koje UDRUGA ZA ZAŠTITU I RAZVOJ OTOKA BIŠEVA "SPASIMO BIŠ0VO", Porat 13, Komiža, OIB: 59433942901 organizira u kući koja se nalazi na otoku Biševu, na nekretnini koja je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Splitu, ZK Odjel Split, k.o. Komiža, upisana u zk.ul. 1055, kao kč.br.: 7130/3 te okućnici i vrtu uz kuću koji su upisani u zk.ul. 1055, k.o. Komiža, kao kč.br.: 7045/151 i 7045/98.
 4. Nalaže se tuženiku, Republici Hrvatskoj, Ministarstvu kulture i medija, OIB: 52634238587 da tužitelju, UDRUZI ZA ZAŠTITU I RAZVOJ OTOKA BIŠEVA "SPASIMO BIŠ0VO", Porat 13, Komiža, OIB: 59433942901 naknadi troškove ovog postupka kako su niže specificirani.

U Zagrebu, 04.04.2022.

4.6. Žalba Visokom upravnom sudu u Zagrebu protiv presude i rješenja Upravnog suda u Splitu

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB

Tužitelj: Udruga za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa „SPASIMO BIŠOVO“ 

Porat 13, Biševo-Komiža, OIB: 59433942901,

koju zastupa predsjednik: Stjepan Tafra, Komiža, Trg kralja Tomislava 3

-  punomoćnik: mr.sc. Ivo Grga, odvjetnik u Splitu, Ivana Gundulića 26A

Tuženik: DRŽAVNI INSPEKTORAT, Sektor za drugostupanjski upravni postupak

Zagreb, Šubićeva 29

Ž  A  L  B  A

protiv presude i rješenja       - 2 x

Upravnog suda u Splitu

Posl.broj: 7 UsI-82/2022-11

od 4. srpnja 2022. godine

Podnosi se žalba protiv gore navedene presude zbog svih razloga iz članka 66. stavak 1. toč. 1., 2. i 3. Zakona o upravnim sporovima, odnosno zbog bitne povrede pravila sudskog postupka, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.

Dana 13. srpnja 2022. god. zaprimljena je presuda Upravnog suda u Splitu, posl.broj: 7 UsI-82/2022-11 od 4. srpnja 2022. godine, koja glasi: 

„Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Državnog inspektorata RH, Središnjeg ureda, Sektora za drugostupanjski upravni postupak Klasa: UP/II-334-09/21-02/13, Urbroj: 443-01-17-01-21-2 od 26.11.2021.“ 

Rješenjem se odbija zahtjev za naknadu troškova upravnog spora.

1. Pobijanim rješenjem tuženika odbija se žalba tužitelja - Udruge za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa „Spasimo Bišovo“ izjavljene protiv  rješenja višeg turističkog inspektora Državnog inspektorata, Područnog ureda Split, Službe za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu, Klasa: UP/I-334-09/21-02/432, Ur.br. 443-02-03-07/21-01 od 16. kolovoza 2021., kojim je zabranjeno Udruzi za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa „Spasimo Bišovo“  sa sjedištem u Porat 13, Komiža, OIB: 59433942901, daljnje obavljanje neregistrirane ugostiteljske djelatnosti odnosno smještaja u objektu građevini na adresi Porat 13. Komiža (tri dvokrevetne sobe) dok ne otkloni utvrđene nedostatke, odnosno istu ne upiše u sudski ili odgovarajući registar, a najkraće na rok od 30 dana od dana izdavanja usmenog rješenja odnosno najkraće do dana 11. rujna 2021.god.

Dokaz: pregled rješenja i žalbe na rješenje od 16. kolovoza 2021.

Žalba na navedeno rješenje od 16. kolovoza 2021. god. podnesena je  zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, bitne povrede odredbi upravnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, posebno članka 5.st.2. Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, te više odredbi Zakona o općem upravnom postupku: 

Načela zakonitosti uz čl.5. st.2.  „U upravnim stvarima u kojima je javnopravno tijelo zakonom ovlašteno rješavati po slobodnoj ocjeni, odluka mora biti donesena u granicama dane ovlasti i sukladno svrsi radi koje je ovlast dana.“

Načela razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa iz čl.6. st.3.

„Pri vođenju postupka javnopravna tijela dužna su strankama omogućiti da što lakše zaštite i ostvare svoja prava, vodeći pri tome računa da ostvarivanje njihovih prava ne bude na štetu prava trećih osoba niti u protivnosti s javnim interesom.“

Nakon obavljenog inspekcijskog nadzora dana 27. srpnja i 12. kolovoza 2021. u sjedištu udruge na otoku Biševu, Porat 13, i elektroničke dostave 28. srpnja 2021. dokumentacije udruge i informiranja o dosadašnjim aktivnostima udruge, doneseno je usmeno rješenje uz zapisnik i predmetno rješenje kojim se zbog djelomičnog i selektivnog uzimanja u obzir od strane nadležnog inspektora podnesene dokumentacije udruge i ovlaštene osobe predsjednika udruge Stjepana Tafre, pogrešno utvrđuje boravak učesnika projekta udruge „Biševsko ljeto (Biševo Summer) 2021 – BILJET 2021. PUTNIK“ od 2.srpnja do 28. kolovoza, manifestacije u okviru programa udruge Biševo Island Art Residency – BIAR,  kao „obavljanje neregistrirane ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje usluge smještaja u objektu građevini na adresi Porat 13. Komiža (tri dvokrevetne sobe).“, te se izriče zabrana takve ugostiteljske djelatnosti i nalaže registracija upis iste u u sudski ili odgovarajući registar. 

Dokaz: uvid u upravni spis: pregled rješenja, zapisnika i dokumentacije dostavljene 28. srpnja, posebno projekta udruge „Biševsko ljeto (Biševo Summer) 2021 – BILJET 2021. PUTNIK“ od 2. srpnja do 28. kolovoza., Ugovor o korištenju kuće i zemljišta od 3.02.2021. broj IV-4441/2021 v.d. javni bilježnik Jagoda Vuković, Split. 

Člankom 45. Zakona o prekršajima utvrđuje se kao osnovno načelo postupka obvezu tijela koje vodi prekršajni postupak da istinito i potpuno utvrdi sve činjenice značajne za donošenje pravilne i zakonite odluke, te s jednakom pažnjom utvrditi kako činjenice koje terete okrivljenika, tako i one koje mu idu u prilog. U pobijanom rješenju nadležno tijelo je propustilo utvrditi sve činjenice koje su odlučujuće, kao i činjenice i okolnosti koje  potvrđuju izuzeće udruge u smislu članka 6. st.1. toč.4. i 10. od primjene čl.5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i ukazuju na pogrešnu primjenu čl.5. Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. Naime, zbog neprofitnog karaktera i šireg javnog značaja programa udruge o čemu je dostavljena službena dokumentacija, ovdje se sukladno cit. zakonu ne radi o neregistriranoj ugostiteljskoj djelatnosti radi ostvarenja novčane dobiti, već o organiziranom nužnom smještaju učesnika programa i članova udruge – umjetnika, znanstvenika i volontera tijelom realizacije umjetničkog programa u cilju zaštite i afirmacije prirodne i kulturne baštine otoka, zaustavljanja depopulacije otoka i negativnih učinaka masovnog tržišnog turizma.

Drugačije tumačenje čl.5. i čl.6.st.1. ZUD-a isključivo u odnosu na kriterij vlasništva objekta za smještaj učesnika programa udruge, bez uzimanja u obzir društvenog značaja programa značilo bi nejednakost u odnosu na vlasnički osnov izuzeća, koji čini povredu temeljnih prava jednakosti pred zakonom i slobode udruživanja i djelovanja građanskih udruga.

Projekt rezidencija ima svoju web stranicu na adresi https://bisevoislandartistresidency.org/ gdje su svi podaci javno i transparentno izneseni. 

Dokaz: uvid u medijske prikaze programa udruge Biševo: 

https://www.24sata.hr/news/bisevo-ima-11-stanovnika od 20.10.2020, https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3915500/nema-pitke-vode-nema-ducana-ima-11-otocana-bisevo-je-osamljena-hrid-na-kraju-svijeta-i-odlicna-sansa-za-novi-zivot/? od 1.11.2020.

Udruga za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa „Spasimo Bišovo“, upisana je u registar udruga RH od 25.04.2012. i djeluje na području održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode, kulture i umjetnosti. 

Dokaz: pregled izvatka iz Registra udruga RH od 21.02.2020.

U okviru registrirane djelatnosti u suradnji sa domaćim i stranim udrugama i nadležnim institucijama, uključujući Ministarstvo kulture i medija, lokalnu zajednicu Grad Komiža i brojne donatore,  udruga je realizirala niz projekata u okviru programa udruge Biševo Island Art Residency – BIAR, u okviru kojeg je ostvaren i projekt udruge ZipArh iz Zagreba za obavljanje arheološkog rekognosciranja otoka Biševa od 28. svibnja do 15.lipnja 2021. , kao i projekt Biševsko ljeto 2021. PUTNIK“ od 2.srpnja do 28. kolovoza. 

Dokaz: uvid u spis - pregled projekta Biševsko ljeto 2021 „Putnik“, ožujak 2021, rješenje Ministarstva kulture i medija, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Splitu od 11.5.2021., Ugovor o donaciji HEP-a od 4.06.2021. 

Zbog donošenja predmetnog rješenja kojim se zabranjuje smještaj učesnika programa udruge žalitelj se obratio Ministarstvu kulture i medija, a koje je dostavilo očitovanje od 30.07.2021. god., koje potvrđuje da se Udruga za zaštitu i održivi razvoj Biševa „Spasimo Bišovo“ ne koristi vlastitim objektima za pružanje ugostiteljske djelatnosti koji bi imali uporabnu dozvolu za smještaj sudionika. Sukladno navedenom programu, ciljevima, sadržaju, učesnicima i dosadašnjim aktivnostima udruge u okviru projekta jasno je da se radi o propustu utvrđenja stvarnog činjeničnog stanja i zaštite javnog interesa kroz djelovanje civilne udruge uz navedene zakonske povrede, a što je propušteno utvrditi u pobijanom rješenju područnog ureda Državnog inspektorata, kao i u pobijanoj presudi Upravnog suda u Splitu. 

Dokaz: očitovanje Ministarstvu kulture i medija od 30.07.2021. god.

2. Upravna tužba protiv gore navedenog dijela rješenja podnesena je 13.01.2022. zbog svih razloga iz članka 3. stavak 1. toč. 1. i 2. Zakona o upravnim sporovima (NN 20/10143/12152/14, 94/16, 29/17), pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede materijalnih i postupovnih odredbi, posebno odredbe o izuzeću udruge sukladno članku 6. st.1. toč.4. i 10. od primjene čl.5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti što ukazuje na pogrešnu primjenu čl.5. Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, kako u odnosu na konkretni slučaj, tako i u odnosu na sudsku praksu, načelo jednakosti pred zakonom, te prava na pošteno suđenje iz članka 29. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske. 

Obrazloženje pobijane presude, kao i drugostupanjskog rješenja je arbitrarno i nije sukladno podnesenim dokazima i pravilnoj ocjeni zaključka i primjenjenog prava od strane prvostupanjskog tijela, a koje se temelji na pogrešnoj primjeni čl.6. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (dalje: ZUD) o izuzeću od primjene odredbi ovog Zakona „između ostalog, na organiziranje smještaja za sudionike domaćih ili međunarodnih umjetničkih programa koji u vlastitim objektima organiziraju ustanove kulture, udruge i druge organizacije u kulturi, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za kulturu (podstavak 10.).“  

Sud je pogrešno ocijenio temeljno pitanje termina i kvalifikacije smještaja učesnika programa udruge u objektu koji nije u vlasništvu udruge, što nesporno prema čl.6. stavak 1. ZUD o ne obuhvaća izuzeće primjene ovog zakona, ali stavlja sve udruge koje nemaju smještajni objekt u svom vlasništvu u neravnopravan položaj pred zakonom, štoviše, imajući u vidu širi društveni značaj djelatnosti udruge stavlja većinu udruga koje nemaju nekretnine u neravnopravan i diskriminirajući položaj temeljem vlasničkog statusa  u odnosu na zakonsko izuzeće privilegiranih udruga sa vlasničkim statusom. Svrha zakonske odredbe o izuzeću od primjene nije ograničenje primjene na udruge s vlastitim smještajnim objektima, već omogućavanje i potpora provođenja aktivnosti od društvenog značaja, a što je sud u potpunosti zanemario. 

Za potrebe pravilne primjene ove odredbe Sud je propustilo utvrditi:. 

1.) točnu kvalifikaciju programa Biševo Island Art Residency – BIAR, u okviru kojeg je ostvaren projekt udruge ZipArh iz Zagreba za obavljanje arheološkog rekognosciranja otoka Biševa od 28. svibnja do 15.lipnja 2021. , kao i projekt Biševsko ljeto 2021. PUTNIK“ od 

2. srpnja do 28. kolovoza 2021. koji ispunjava sve kriterije zakonske valorizacije izuzeća sadržaja od ugostiteljske djelatnosti.

Dokaz: Uvid u spis - pregled programa i donacija Ministarstva kulture, HEP-a i dr.,

zahtjevi tužitelja od 17.06.2020. god. i dr. nadležnim tijelima radi davanja mišljenja, očitovanje Ministarstva turizma od 19.06.2020., ponovljeni zahtjev Ministarstvu kulture od 12.11.2021. god.

Pozivanje Suda na očitovanje Ministarstva kulture i medija od 30.07.2021. god. kojim se zbog činjenice da se „tužitelj ne koristi vlastitim objektima za pružanje ugostiteljske djelatnosti koji bi imali uporabnu dozvolu za smještaj sudionika domaćih i međunarodnih umjetničkih programa, ne može dati prethodno mišljenje u smislu čl.6. st.1.toč.10.. ZUD-a“ ne isključuje mogućnost korištenja za smještaj sudionika tužitelju ustupljenog prostora smještajnog objekta na temelju Ugovora o korištenju kuće i zemljišta na adresi Porat 13. Biševo-Komiža, gdje je i registrirano sjedište udruge. Nije nužno da zgrada - mala kamena kuća bez uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (nema vodovodne mreže),  u kojoj je sjedište udruge bude u vlasništvu udruge, niti bi takva okolnost trebala isključivati primjenu odredbe izuzeća ZUD-i kod provedbe neprofitnih programa u kulturi i umjetnosti, ne u svrhu stjecanja dobiti,  jer bi suprotno značilo ograničavanje slobode udruživanja i djelovanja u okviru civilnog društva, jednakosti pred zakonom i načela razmjernosti u zaštiti prava, posebno u uvjetima u kojima djeluje tužitelj na otoku Biševu i što je u izravnoj suprotnosti sa člankom 3. i 24. st.1. Zakona o otocima (NN 116/18 – 70/21).

Poticanje razvoja civilnog društva na otocima

Članak 24.

(1) U skladu s odrednicom Pametnog otoka iz članka 22. stavka 1. točke 9. ovoga Zakona, Ministarstvo potiče i stvara povoljno okruženje za razvoj civilnog društva na otocima, jačajući ulogu i kapacitete organizacija civilnog društva i podržavajući njihovo umrežavanje.

(2) Ministar donosi Program poticanja razvoja civilnog društva na otocima za organizacije civilnog društva koje su osnovane u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje civilno društvo te imaju sjedište i djeluju na području otoka, a koji uključuje modele poticanja organizacija civilnog društva koje provodi Ministarstvo.

(3) Ministarstvo dodjeljuje financijske potpore organizacijama civilnog društva na otocima kroz Program iz stavka 2. ovoga članaka.

(4) Sredstva za ostvarivanje financijske potpore iz stavka 3. ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu na proračunskoj stavci Ministarstva, a dodjeljuju se organizacijama civilnog društva iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Pravilnik o provedbi Programa poticanja razvoja civilnog društva na otocima donosi ministar.

Kod provedbe inspekcijskog nadzora i upravnosudskom postupku propušteno je nadalje utvrditi:

2.) točnu kvalifikaciju – status učesnika programa, članova udruga i volontera, koji su temeljni za primjenu odredbe zakonskog  izuzeća ZUD-i, već se inspektor ograničio isključivo na osnovne osobne podatke  i vrijeme boravka na lokaciji tužitelja.

Dokaz: popis učesnika programa, svjedočenje na okolnost učešća u programu udruge i donacija:  ..., 

Sud nije prihvatio, što je povreda prava na pošteno suđenje zbog načela jednakosti dokaznih sredstava. 

3.)  točnu namjenu donacija učesnika programa prema tužitelju – udruzi „Spasimo Bišovo“, 

koju II-st upravno tijelo i Sud arbitrarno i pogrešno prihvaća i ocjenjuje kako „donacija ima obilježje obavljanja neregistrirane ugostiteljske djelatnosti, što je protivno cilju i svrsi donacije, te je protivna odredbi članka 5. stavka 1. podstavka 1. Zakona.“  Štoviše, prema ocjeni tuženika tužitelj je „pružao usluge smještaja osobama koje ga daruju, što je protivno odredbi članka 479. st.1. Zakona o obveznim odnosima, proizlazi da to darovanje u konkretnom slučaju ima obilježje prividnog pravnog posla.“ Ovdje se radi o proizvoljnoj konstrukciji, što je razvidno na temelju priloženih dokaza, popisa 28 učesnika programa Biljet 2021, od kojih 14 sa donacijama u ukupnom iznosu 14.178,00 kn i donaciju HEP-a od 13.07.2021. u iznosu 9.000,00 kn,  a posebno ranijeg obraćanja tužitelja nadležnim tijelima prije provedbe programa radi reguliranja boravka učesnika i prije spornog nadzora djelatnika tuženika. Ovakav pristup primjene cit. odredbi ZOO-a, ZUD-i , Zakona o udrugama i Zakona o otocima bio bi prihvatljiv da se u konkretnom slučaju ne radi o javnom programu udruge na prostoru pučinskog otoka Biševa, verificiranom od strane Ministarstva kulture i drugih nadležnih upravnih tijela koji po svom sadržaju ima širi društveni značaj, a što je zakonski osnov i svrha primjene odredbe o izuzeću ZOU-u. Radi utvrđenja točnog činjeničnog stanja u svezi inspekcijskog nadzora kojim se de facto i de iure onemogućava provođenje programa udruge, predlaženo je od tuženika zatražiti na uvid prijavu temeljem koje je isti proveden, te očitovanje Ministarstva kulture i medija o značaju programa udruge, što je sud odbio zbog navodne „anonimne prijave“, iako je isto u suprotnosti sa propisom o potpisu prijave nadležnoj državnoj inspekciji.

Dokaz: pregled ugovora o donacijama (HEP od 4.06.2021. i dr.) i popis učesnika (28) programa Biljet 2021,, odgovori Ministarstva turizma i sporta od 19.06.2020., 4.08. i 18.08.2021., dopisi tužitelja od 27.07.2021., Ministarstva kulture i medija od 26.11.2021., svjedočenje donatora (kao pod 2.), uvid u spis.

Unatoč tome, Sud kao i drugostupanjsko upravno tijelo, iako se poziva na djelomično izvedene dokaze, selektivno i arbitrarno izvodi drugačiji zaključak, zbog čega je došlo do povrede temeljnih prava tužitelja i citiranih zakonskih odredbi. 

Obzirom na navedeno, predlaže se žalbenom Sudu donijeti odluku kojom se pobijana presuda poništava kao neosnovana, kao i rješenje Državnog inspektorata, Sektor za drugostupanjski upravni postupak, Klasa: UP/II-334-09/21-02/13, Urbroj: 443-01-17-01-21-2 od 26.11.2021.god., a podredno  predmet vratiti tijelu prvog stupnja na ponovni postupak, te obvezati tuženika da naknadi tužitelju trošak upravnog spora.

Split, 19. srpnja 2022.

4.7. Odgovor Ministarstva kulture na upravnu tužbu

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
KLASA: 034-02/22-01/0019
URBROJ: 532-02-03-02-02/1-22-2
Zagreb, 1. lipnja 2022.

UPRAVNI SUD U SPLITU
Put Supavla 1

Veza: 7 Usl-1096/22-2

Tužitelj: Udruga za zaštitu i razvoj otoka Biševa „Spasimo Biševo“, Komiža, Porat 13, zastupano po odvjetnici Mariji Mandić iz Zaprešića, Ulica hrvatske mladeži 6

Tuženi: Ministarstvo kulture i medija

ODGOVOR NA TUŽBU

2 primjerka protiv rješenja od 21. veljače 2022.

Klasa: UP/l-612-01/21-01/0048

Urbroj: 532-02-03-01/1-22-3

u predmetu izdavanja prethodnog mišljenja

U svezi s rješenjem Upravnog suda u Splitu od 16. svibnja 2022. godine, broj 7 Usl-1096/22-2, Ministarstvo kulture i medija dostavlja sve spise koji se odnose na ovaj upravni spor te ističe slijedeće:

Tužbeni navodi tužitelja u potpunosti su neosnovani. Pobijanim rješenjem odbija se zahtjev Udruge „Spasimo Bišovo“ za izdavanjem prethodnog mišljenja iz članka 6. stavka 1. točke 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, temeljem kojeg mišljenja bi Udruga „Spasimo Bišovo“ bila izuzeta od primjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

U tijeku upravnog postupka Ministarstvo kulture i medija je razmotrilo gore navedeni zahtjev tužitelja, uz koji je dostavljen i statut Udruge „Spasimo Bišovo“ te druga dokumentacija koja sadrži opis rada ove Udruge kao i poveznice na dosadašnje programe i inicijative Udruge za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa. Uz naprijed navedene dokumente, elektroničkim putem dostavljen je Ugovor o korištenju kuće i zemljišta, zaključen između ... kao vlasnice i Udruge „Spasimo Bišovo“ kao Korisnika naprijed navedenih nekretnina.

Za potrebe provođenja predmetnog postupka ovo Ministarstvo obratilo se Ministarstvu turizma i sporta sa zamolbom za mišljenjem može li se nekretnina koju Udruga koristi temeljem ramije navedenog Ugovora o besplatnom korištenju nekretnine, smatrati vlastitim objektom u smislu članka 6. stavka 1. točke 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Navedeno Ministarstvo u svojem očitovanju KLASA: 334-07/21-01/214, URBROJ: 529-06-03/1-21-4 od 13. prosinca 2021. godine, u bitnome navodi da nekretnina koju bi Udruga „ Spasimo Bišovo" koristila za smještaj sudionika svojih programa te ¿lanova i volontera Udruga, ne predstavlja vlastiti objekt Udruge „Spasimo Bišovo" u smislu članka 6. stavka 1. točke 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Ministarstvo kulture i medija, na temelju članka 30. Zakona o općem upravnom postupku (,Narodne novine", broj 47/09 i 110/21) pozvalo je zaključkom KLASA: UP/l-612-0 /21-01/0048, URBROJ: 532-02-03-01/8-21-1 od 23. prosinca 2021. godine, Udrugu „Spasimo Bišovo", da se očituje o predmetnom mišljenju Ministarstva turizma i sporta od 13. prosinca 2021. godine. U ostavljenom roku, Udruga „Spasimo Bišovo" se očitovala te je Ministarstvo kulture i media 31. siječnja 2022. godine zaprimilo dopis Udruge u kojemu se u bitnome navodi da Udruga u cijelosti ostaje kod svog zahtjeva za izdavanje pozitivnog prethodnog mišljenja iz članka 6. stavka 1. točke 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koje joj je potrebno da bi na otoku Biševu mogla organizirati smještaj za sudionike umjetničkih i drugih programa koje Udruga provodi na otoku Biševu te da u suprotnom, Udruga neće biti u mogućnosti služiti svrsi zbog koje je osnovana i provoditi programe radi ostvarenja predviđene svrhe na otoku Biševu.

Ističe se da ie prema odredbi članka 4. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, ugostiteljska djelatnost u smislu navedenoga Zakona pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja. Sukladno članku 6. stavku 1. točki 10. citiranoga Zakona, propisano je da se odredbe navedenoga Zakona ne primjenjuju na organiziranje smještaja za sudionike domaćih ili međunarodnih umjetničkih program koje u vlastitim objektima organiziraju ustanove kulture, udruge ili druge organizacije u kulturi, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog a kulturu.

Uvidom u cjelokupnu zaprimljenu dokumentaciju nedvojbeno je utvrđeno da Udruga „Spasimo Bišovo“, organizira smještaj za sudionike svojih programa, ali da nema vlastiti objekt za smještaj sudionika svojih programa kao što je to propisano u članku 6. stavku 1. točki 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti te se ne može izuzeti iz primjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Ovo Ministarstvo je stajališta da izuzimanje od primjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti na temelju mišljenja tijela državne uprave nije u primjeni toga Zakona dobro razrađeno zakonodavno rješenje, te ga stoga treba primjenjivati restriktivno u skladu s izričitom zakonskom odredbom. Posebno bi bilo neprihvatljivo ako bi se prihvatilo ekstenzivno tumačenje i njezina primjena kako to traži tužitelj jer bi u tom slučaju od primjene Zakona bile izuzete brojne pravne osobe koje bi se dodatno registrirale za područje kulture te bi i svrha samog Zakona i ove odredbe bila dovedena u pitanje.

Slijedom svega navedenoga, a sukladno gore navedenome mišljenju Ministarstva turizma i sporta, kao nadležnog tijela za davanje stručnog mišljenja o primjeni odredbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, nisu ispunjeni svi propisani uvjeti za izdavanje pozitivnog prethodnog mišljenja Ministarstva kulture i medija iz članka 6. stavka 1. točke 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Iz svih navedenih razloga, Ministarstvo kulture i medija u svemu ostaje kod svoga rješenja i predlaže Upravnom sudu u Splitu da tužbu odbije.

DRŽAVNI TAJNIK
Krešimir Partl

5. Sudske odluke

5.1. Općinski prekršajni sud u Splitu - zapisnik o glavnoj raspravi 1. lipnja 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U SPLITU

Stalna služba u Visu
Ravnica Matice hrvatske 5, Vis    
Poslovni broj: Pp-9597/2021

ZAPISNIK O GLAVNOJ RASPRAVI

održanoj dana 1. lipnja 2022. godine pred Općinskim prekršajnim sudom u Splitu, Stalna služba u Visu

Nazočni od suda:

Sudac: Senka Acalinović

Zapisničar: Dinka Ribarić

Tužitelj: Državni inspektorat, Područni ured Split, Služba za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu

I    okrivljeni: Udruga za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa SPASIMO BIŠOVO,

II    okrivljenik: STJEPAN TAFRA 

Branitelj: Ivo Grga, odvjetnik iz Splita

Prekršajno djelo: članka 10. st. 1. Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti

Započeto u 09,45 sati.

Utvrđuje se da su pristupili:

I okrivljeni: Udruga za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa SPASIMO BIŠOVO po zastupniku Stjepanu Tafra, dostava poziva uredno iskazana

II okrivljenik STJEPAN TAFRA, dostava poziva uredno iskazana

...

Sutkinja otvara glavnu raspravu, čime ona počinje i objavljuje predmet postupka.

Čita se Optužni prijedlog Klasa UP/I-334-09/21-02/432, Urbroj 443-02-03-07/21-2 od dana 23.08.2021.g.

Nakon što je optužni prijedlog pročitan, na upit sutkinje okrivljenici izjavljuju da su isti razumijeli. Zatim se okrivljenici poučavaju da se mogu očitovati o svim činjenicama i dokazima koji ih terete, te iznijeti sve činjenice i dokaze koji im idu u korist (čl. 85. st. 2. Prekršajnog zakona).

II Okrivljenik Stjepan Tafra: "Našu obranu ćemo iznijeti bez prisustva branitelja Ivo Grga, odvjetnika iz Splita"

Potom upitan predstavnik okrivljene pravne osobe Udruga za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa SPASIMO BIŠOVO i okrivljena odgovorna osoba Stjepan Tafra, da se izjasni o osnovanosti optužnog prijedloga i krivnji izjavljuje: ne osjećamo se krivima.

Prelazi se na ispitivanje I okrivljenika:

Predstavnik I okrivljene pravne osobe Udruga za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa SPASIMO BIŠOVO Stjepan Tafra, daje svoju obranu u ime pravne osobe i u ime odgovorne osobe jer je jedina osoba upisana u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu ovlaštena za zastupanje i predstavljanje te pravne osobe, pa izjavljuje:

Nije točno da smo dana 27. 7. i 12. 8. 2021. u Udruzi za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa SPASIMO BIŠOVO sa sjedištem u Porat 13, Biševo, Komiža u objektu na predmetnoj adresi obavljali ugostiteljsku djelatnost pružanja usluga smještaja u tri dvokrevetne sobe bez rješenja o upisu u propisani registar tj. bez da je ista djelatnost registrirana kod nadležnog tijela. Udruga za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa SPASIMO BIŠOVO je neprofitna organizacija i ne obavlja nikakvu gospodarsku djelatnost, već se samo bavi zaštitom kulturne i prirodne baštine otoka Biševa. Kritične prigode su se nalazili volonteri kojima nije uopće naplaćena usluga smještaja, već su dali donacije za participiranje troškova programa u kojima su sudjelovali, dok im je smještaj bio besplatan u prostorijama udruge. Prilažem izvadak iz registra udruga RH, SD Županije, Službe za opću upravu, Ispostave Supetar od 21. 2. 2020. kao izvod iz protekle  godine smo ugostili arheologe i dajem na uvid preliminarni izvještaj o arheološkom terenskom pregledu otoka Biševa. Također dajem na uvid odgovor Ministarstva rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Uprave za obitelj i socijalnu politiku od dana 16. 2. 2020. na upit o definiciji volontera. Upravnom sudu podnijeli smo tužbu protiv Državnog inspektorata, kao i tužbu protiv Ministarstva kulture i medija kao i zahtjev za provedbu nadzora zbog izvješće o stanju prostora Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od 16. 9. 2019. - odgovor. Uopće ne pružamo ugostiteljsku djelatnost pružanja usluga smještaja već se samo bavimo neprofitnim poslovima i program financiramo donacijama. Dajem na uvid i program udruge za proteklu godinu. Troškove održavanja objekta financira sama udruga iz vlastitih sredstava koje pribavlja donacijama, a ne gospodarskom djelatnošću, a kuća je u vlasništvu ... koju je ona dala na korištenje udruzi za što postoji ugovor o korištenju nekretnine.

To je sve što mogu navesti u svojoj obrani.

Sud donosi

rješenje

Današnja rasprava je dovršena, sud će uputiti zamolnicu Općinskom prekršajnom sudu u Splitu za ispitivanje Ivana Klarića, Krešimira Bošnjaka i Dragana Kalinića viših turističkih inspektora Državnog inspektorata.

Dovršeno u 10,20 sati.

5.2 Zapisnik Upravnog suda u Splitu

REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U SPLITU

ZAPISNIK

sastavljen 24. lipnja 2022. godine kod Upravnog suda u Splitu

Prisutni od suda:
Mirela Valjan-Harambašić (sutkinja)
Maja Colić (zapisničarka)

Upravni spor:

Tužitelj:
Udruga za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa "Spasimo Biševo"

Tuženik:
Državni inspektorat Republike Hrvatske, Sektor za drugostupanjski upravni postupak

Radi:
zabrane obavljanja neregistrirane ugostiteljske djelatnosti

Sudac otvara raspravu u 13:10 sati i objavljuje predmet raspravljanja.

Rasprava je javna.

Utvrđuje se da su pristupili:

Za tužitelja : opunomoćenik tužitelja Ivo Grga, odvjetnik u Splitu, prema punomoći koja prileži u spisu

Za tuženika: opunomoćenica Dalila Vukušić, prema generalnoj punomoći pohranjenoj u uredu predsjednice ovog suda

Utvrđuje se da je kod ovog suda 28. veljače 2022. zaprimljen odgovor na tužbu, zajedno uz spis upravnog tijela, a koji odgovor na tužbu je dostavljen tužitelju.

Opunomoćenik tužitelja navodi kako u cijelosti ustraje u navodima tužbe i tužbenog zahtjeva. Posebno ističe da je činjenično stanje pogrešno utvrđeno kako je razvidno iz dokumentacije dostavljene uz tužbu i podnesak konkretno namjena donacija učesnika programa udruge koji se u predmetno vrijeme održavao na otoku Biševu. Na ovu okolnost, postojanja programa tužitelja, a koja je potpuno zanemarena kako u odgovoru na tužbu, tako i tijekom inspekcijskog nadzora prilaže jedan od dokumenata iz tog programa koji je održan uz donacije i financiranje Ministarstva kulture, HEP-a i dijela učesnika. Opunomoćenik tužitelja predlaže saslušanje svjedoka navedenih u tužbi, a na okolnost utvrđivanja jesu li isti plaćali smještaj ili su davali donacije. Opunomoćenik tužitelja ističe kako se radi o neprofitnoj udruzi kojoj je cilj očuvanje i valorizacija prirodnih ) i kulturnih vrijednosti na otoku Biševu.

Opunomoćenica tuženika navodi kako u cijelosti ustraje u navodima iz odgovora na tužbu i obrazloženja osporenog rješenja. Protivi se izvođenju dokaza saslušanjem svjedoka kao suvišan. U odnosu na navode opunomoćenika tužitelja iznesene danas na ročištu ukazuje da je odredbom članka 57. Zakona o državnom inspektoratu propisano kao službena tajna identitet podnositelja predstavke. Inspekcijski nadzor turističkog inspektora obavlja se po službenoj dužnosti," ä ne po zahtjevu stranke. Predstavke koje je inspektor u ovom konkretnom postupku zaprimio u rad nisu zahtjev podnositelja predstavke o kojem onda inspektor treba donijeti nekakvo rješenje ili zaključak. Ovakve predstavke imaju svojstvo indicije za pokretanje inspekcijskog postupka, a koji se od strane turističke inspekcije Državnog inspektorata uvijek obavlja po službenoj dužnosti. Stoga je navod punomoćnika tužitelja kako bi saznanje o identitetu podnositelje predstavke možda obrazložio kako navodi punomoćnik tužitelja "pogrešno utvrđeno činjenično stanje", apsolutno netočan. U odnosu na činjenicu koja se i na ovom ročištu ističe o donacijama koje su učesnici predmetnog ljetnog programa dali tužitelju valja istaći da je u prvostupanjskom postupke neprijeporno utvrđeno da tužitelj pruža usluge smještaja u objektima koji nisu u vlasništvu tužitelja kao udruge. Slijedom navedenog, a uzimajući u obzir očitovanje Ministarstva kulture od 30. srpnja 2021. neprijeporno je da se na utvrđenu djelatnost ne može primijeniti izuzetak propisan člankom 6. stavak. 1. ' točke 4. i 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Dodatno se ističe kako je upravo tužitelj tijekom trajanja prvostupanjskog postupka zatražio predmetno očitovanje Ministarstva kulture. Zaključno, donacije odnosno sponzorstva koje su tužitelju dani od strane Ministarstva kulture ne smije se tumačiti kao legaliziranje zakonom nedopuštene djelatnosti. U odnosu na danas ponovljeni prijedlog punomoćnika tužitelja za izvođenjem dokaza saslušanjem svjedoka predlaže istog odbiti budući je u prvostupanjskom postupku inspektor izvršio uvid u sve ugovore o donaciji odnosno volontiranje svjedoka koji se predlažu saslušati. Smatra stoga da je činjenično stanje u potpunosti utvrđeno.

Opunomoćenik tužitelja u odnosu na iskaz punomoćnika tuženika ističe da je navođenje usluge davanja smještaja termin koji se ne može primijeniti sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti na konkretnu situaciju. Razlozi za to navedeni su u tužbi i tijekom upravnog postupka. Okolnost daje Ministarstva kulture dalo očitovanje u odnosu na izuzeće od primjene podvođenja pod obveze iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti temeljem činjenice da objekt, kuća u kojoj su bili smješteni učesnici programa nije u vlasništvu tužitelja ne podrazumijeva da se radi o davanju usluge smještaja sukladno'. Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti kako pogrešno navodi opunomoćenik tuženika. Stoga se ustraje u prijedlogu za saslušanje svjedoka koji su donirali provedbu ovog programa,

Uređujuće sutkinja a povodom prijedloga tužitelja da se od tuženika zatraži prijavi temeljem koje je proveden inspekcijski nadzor, utvrđuje da spisu tuženika prileži prijava s naznakom daje prijavitelj anoniman.

Sudac donosi

rješenje

Odbija se prijedlog tužitelja za saslušanjem svjedoka ... na predložene okolnosti kao suvišan.

Pristupa se izvođenju dokaza.

Pregledavaju se isprave priložene spisu kao i spis upravnog tijela koji je dostavljen ovom sudu uz odgovor na tužbu.

Daljnjih prijedloga za izvođenje dokaza nema.

Dokazni postupak dovršen.

Rasprava zaključena.

Ročište radi objave presude određuje se za dan ^srpnja 2022. u 14,00 sati, što prisutne stranke primaju na znanje i služi im umjesto pisanog poziva, uz naznaku da će se ročište radi objave presude održati neovisno o tome jesu li stranke pristupile na ročište.

Dovršeno u 13:45 sati.

5.3 Presuda Upravnog suda u Splitu u upravnom sporu protiv tuženika Državnog inspektorata Republike Hrvatske, Središnjeg ureda

REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U SPLITU
Put Supavla 1

U IME REPUBLIKE HRVATSKE

PRESUDA
I

R J E Š E NJ E

Upravni sud u Splitu, po sutkinji tog suda Mireli Valjan-Harambašić, te Maji Colić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Udruge za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa "Spasimo Biševo", Komiža, Porat 13, zastupanog po predsjedniku Udruge Stjepanu Tafri, Komiža. Trg kralja Tomislava 3, a on zastupan po opunomoćeniku Ivi Grgi, odvjetniku u Splitu. Ivana Gundulića 26A, protiv tuženika Državnog inspektorata Republike Hrvatske, Središnjeg ureda. Sektora za drugostupanjski upravni postupak, Zagreb, Šubićeva 29, zastupanog po opunomoćenici Dalili Vukušić, službenoj osobi, radi zabrane obavljanja neregistrirane ugostiteljske djelatnosti, nakon usmene i javne rasprave, zaključene 24. lipnja 2022., objavom odluke temeljem ČL 61. st 5. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10. 143/12, 152/14. 94/16. 29Π7 i 110/21), 4. srpnja 2022.,

presudio je

Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Državnog inspektorata Republike Hrvatske Središnjeg ureda, Sektora za drugostupanjski upravni postupak Klasa: UP/ll-334-09/21-02/13, Urbroj: 443-01-17-01-21-2 od 26. studenog 2021.

i

riješio je

Odbija se zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora, kao neosnovan.

Obrazloženje

 1. Osporenim rješenjem tuženika Klasa UP/ll-334-09/21-02/13, Urbroj: 443-01-17-01-21-2 od 26. studenog 2021. odbijena je kao neosnovana žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja višeg turističkog inspektora Državnog inspektorata, Područnog ureda Split, Službe za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu, Klasa: UP/l-33-^-09/21-04/432, Urbroj: 443-02-03-07/21-1 od 16. kolovoza 2021.
 2. Citiranim prvostupanjskim rješenje" Tužitelju je zabranjeno daljnje obavljanje neregistrirane ugostiteljske djelatnosti oo-:s-o pružanje usluga smještaja u objektu, građevini na adresi: Porat 13, Komiža (tri krevetne sobe) dok ne otkloni utvrđene nedostatke, odnosno istu ne upiše u suds- odgovarajući registar, a najkraće na rok od 30 dana od dana izdavanja usmenog rješenja, odnosno najkraće do 11. rujna 2021.
 3. Tužitelj je podnio tužbu protiv osporenog rješenja tuženika, pobijajući zakonitost istog zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog sranja, bitne povrede odredbi postupka, te zbog pogrešne primjene materijalnog prava. Tako tužitelj ukazuje na odredbu članka 6. st. 1. točke 4. i 10. Zakona o ugostiteljskim djelatnosti o izuzeću udruge od primjene članka 5. Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, te smatra da je pogrešno primijenjen čl. 5. Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, kako u odnosu na konkretni slučaj, tako i u odnosu na sudsku praksu, načelo jednakosti pred zakonom, te prava na pošteno suđenje iz članka 29, stavak 1. Ustava Republike Hrvatske. Nadalje, tužitelj je u podnesenoj tužbi ustvrdio da je prvostupanjsko rješenje od strane nadležnog inspektora doneseno temeljem djelomičnog i selektivnog uzimanja u obzir podnesene dokumentacije udruge i ovlaštene osobe predsjednika udruge Stjepana Tafre, a kojim je pogrešno utvrđen boravak učesnika projekta udruge "Biševsko ljeto (Biševo Summer) 2021- BILJET 2021, PUTNIK" od 2. srpnja do 28. kolovoza manifestacije u okviru programa udruge Biševo Island art residency-BIAR. kao "Obavljanje neregistrirane ugostiteljske djelatnosti", odnosno pružanja usluge smještaja u objektu građevini na adresi: Porat 13, Komiža (tri dvokrevetne sobe). S tim u svezi tužitelj predlaže da se izvrši uvid u upravni spis i da se pregledaju rješenja, zapisnik i dokumentacije dostavljena 28. srpnja 2021., a osobito projekt udruge Biševsko ljeto (Biševo Summer) 2021-E LJET 2021. PUTNIK od 2. srpnja do 28. kolovoza. Ugovor o korištenju kuće i zemljišta od 3 veljače 2021., broj ovjere: IV-4441/2021, v.d. javni bilježnik Jagoda Vuković, Split Tužitelj se poziva i na članak 45. Zakona o prekršajima, te je ustvrdio da je nadležno tijelo propustilo utvrditi sve činjenice koje su odlučujuće, kao i činjenice i okolnosti koje potvrđuju izuzeće udruge sukladno članku 6. st. 1. točki 4. i 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti od primjene čl. 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i ukazuju na pogrešnu primjenu čl. 5. Zakona o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. Pojašnjava da se zbog neprofitnog karaktera i šireg javnog značaja programa udruge, o čemu je dostavljena službena dokumentacija, sukladno citiranom zakonu, ne radi o neregistriranoj ugostiteljskoj djelatnosti radi ostvarenja novčane dobiti, već o organiziranom smještaju učesnika programa i članova udruge umjetnika, znanstvenika i volontera tijekom realizacije umjetničkog programa u cilju zaštite i afirmacije prirodne i kulturne baštine otoka, zaustavljanja depopulacije otoka i negativnih učinaka masovnog tržišnog turizma. Projekt rezidencija ima svoju web stranicu na adresi: https://bisevoislandartistresidency.org, gdje su svi podaci javno i transparentno izneseni. Utoliko se poziva na medijske prikaze programa udruge Biševo: https://bisevoislandartistresidency.org https://www.24sata.hr/news/bisevo-ima-11-stanovnika od 20.10.2020, https://www.rtl.hr.vijesti-hr novosti hrvatska 3915500/nema-pitke-vode-nema-ducana-ima-11 -otocana-bisevo-je-osamljena-hrid-na-kraju-svijeta-i-odlicna-sansa-za-novi-zivot? od 1.11.2020. Udruga za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa "Spasimo Biševo", upisana je u registar udruga Republike Hrvatske od 25. travnja 2012. i djeluje na području održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode, kulture i umjetnosti, te je tužitelj uz tužbu priložio i izvadak iz Registra udruga RH od 21. veljače 2020.
 4. Ističe i kako je u okviru registrirane djelatnosti u suradnji sa domaćim i stranim udrugama i nadležnim institucijama, uključujući Ministarstvo kulture i medija, lokalnu zajednicu Grad Komiža i brojne donatore udruga realizirala niz projekata u okviru programa udruge Biševo Island Art Residency-BIAR, u okviru kojeg je ostvaren i projekt udruge ZipArh iz Zagreba za obavljanje arheološkog rekognosciranja otoka Biševa od 28. svibnja do 15 lipnja 2021. -=c i projekt Biševsko ljeto 2021. PUTNIK" od 2. srpnja do 28. kolovoza 2021., te tužitelj predlaže da se izvrši pregled projekta Biševsko ljeto 2021 Putnik", ožujak 202' rješenja Ministarstva kulture i medija, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Splitu od 11. svibnja 2021., Ugovor o donaciji HEP-a od 4. čija 2021. Zbog donošenja predmetnog rješenja kojim se zabranjuje smještaj učesnika programa udruge, tužitelj se obratio Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske, a koje je dostavilo očitovanje od 30. srpnja 2021., koje potvrđuje da se Udruga za zaštitu i održivi razvoj Biševa "Spasimo Biševo" ne koristi vlastitim objektima za p'.žanje ugostiteljske djelatnosti koji bi imali uporabnu dozvolu za smještaj sudionika. Sukladno navedenom programu, ciljevima, sadržaju, učesnicima, dosadašnjim aktivnostima udruge u okviru projekta, jasno je da se radi o propustu utvrđenja stvarnog činjeničnog stanja i zaštite javnog interesa kroz djelovanje civilne udruge, uz navedene zakonske povrede, a što je propušteno utvrditi u pobijanom rješenju. Tužitelj navodi i da je obrazloženje osporenog rješenja arbitrarno i da nije sukladno podnesenim dokazima pravilnoj ocjeni zaključka i primijenjenog prava od strane prvostupanjskog tijela, a koje se temelji na pogrešnoj primjeni članka 6. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (dalje: ZUD) o izuzeću od primjene odredbi ovog Zakona, između ostalog, na organiziranje smještaja za sudionike domaćih ili međunarodnih umjetničkih programa koji u vlastitim objektima organiziraju ustanove kulture, udruge i druge organizacije u kulturi, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za kulturu (podstavak 10).
 5. Smatra i da pozivanje tuženika na očitovanje Ministarstva kulture i medija od 30. srpnja 2021., kojim se zbog činjenice da se tužitelj ne koristi vlastitim objektima za pružanje ugostiteljske djelatnosti koji bi imali uporabnu dozvolu za smještaj sudionika domaćih i međunarodnih umjetničkih programa, ne može dati prethodno mišljenje u smislu čl. 6. st. 1. toč.10. ZUD-a, ne isključuje mogućnost korištenja za smještaj sudionika tužitelju ustupljenog prostora smještajnog objekta na temelju Ugovora o korištenju kuće i zemljišta na adresi: Porat 13. Biševo-Komiža, gdje je i registrirano sjedište udruge. Nije nužno da zgrada (mala kamena kuća u vlasništvu majke predsjednika udruge) u kojoj je sjedište udruge bude u vlasništvu udruge, niti takva okolnost isključuje primjenu odredbe izuzeća ZUD-i kod provedbe neprofitnih programa u kulturi i umjetnosti, a ne u svrhu stjecanja dobiti, jer bi suprotno značilo ograničavanje slobode udruživanja i djelovanja u okviru civilnog društva, jednakosti pred zakonom i načela razmjernosti u zaštiti prava, posebno u uvjetima u kojima djeluje tužitelj na otoka Biševu i što je u izravnoj suprotnosti sa člankom 24. Zakona o otocima. Kod provedbe inspekcijskog nadzora i upravnog postupka propušteno je utvrditi točnu kvalifikaciju - status učesnika programa, članova udruga i volontera, koji su temeljni za primjenu odredbe zakonskog izuzeća ZUD-i. već se inspektor ograničio isključivo na osnovne osobne podatke i vrijeme boravka na lokaciji tužitelja. Kao dokaz predlaže izvršiti uvid u popis učesnika programa, svjedočenje na okolnost učešća u programu udruge i donacija ..., te točne namjene donacija učesnika programa prema tužitelju - udruzi "Spasimo Biševo", koju tuženik arbitrarno i pogrešno ocjenjuje kako donaciju koja ima obilježje obavljanja neregistrirane ugostiteljske djelatnosti, što je protivno cilju i svrsi donacije, kao i odredbi članka 5. stavka 1. podstavka 1. Zakona.
 6. U odnosu na ocjenu tuženika da je tužitelj pružao usluge smještaja osobama koje ga daruju, što je protivno odredbi članka 479. st. 1. Zakona o obveznim odnosima, te da to darovanje u konkretnom slučaju ima :: obilježje prividnog pravnog posla, tužitelj je ustvrdio da se radi o proizvoljnoj ocjeni, š:: e razvidno na temelju priloženih dokaza: popisa 28. učesnika programa Biljet 202* od kojih 14 sa donacijama u ukupnom iznosu 14.178,00 kn i donaciju HEP-a od 13. srpnja 2021. u iznosu 9.000,00 kn, a posebno ranijeg obraćanja tužitelja nadležnim ti tijelima prije provedbe programa radi reguliranja boravka učesnika i prije spornog nadzora djelatnika tuženika. Ovakav pristup primjene citiranih odredbi ZOO-a, i ZUD-i i Zakona o udrugama bio bi prihvatljiv, da se u konkretnom slučaju ne radi o javne- programu udruge na prostoru pučinskog otoka Biševa, verificiranom od strane Ministarstva kulture i drugih nadležnih upravnih tijela, koji po svom sadržaju ima širi društveni značaj, a što je zakonski osnov i svrha primjene odredbe o izuzeću ZUD-u, radi utvrđenja točnog činjeničnog stanja u svezi inspekcijskog nadzora kojim se de facto onemogućava provođenje programa udruge, predlaže da se od tuženika zatraži na -vid prijava temeljem koje je proveden inspekcijski nadzor, te očitovanje Ministarstva kulture i medija o značaju programa udruge, a kao dokaz predlaže pregled ugovora o donacijama (HEP od 4.06.2021. i dr.). Predlaže i da se izvrši uvid u popis učesnika (28) programa Biljet 2021,, odgovore Ministarstva turizma i sporta od 19. lipnja 2320., 4. kolovoza 2021. i 18. kolovoza 2021, dopise tužitelja od 27. srpnja 2021. Ministarstvu kulture i medija od 26. studenog 2021., svjedočenje donatora. Unatoč tome, drugostupanjsko tijelo, iako se poziva na djelomično izvedene dokaze, selektivno arbitrarno izvodi drugačiji zaključak, zbog čega je došlo do povrede temeljnih prava tužitelja i citiranih zakonskih odredbi. Obzirom na navedeno, predlaže da Sud poništi osporeno rješenje od 26. studenog 2021. i da predmet vrati prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak. Tužitelj je zatražio i naknadu troškova upravnog spora za sastav tužbe po odvjetniku u iznosu od 2.500,00 kuna.
 7. Tuženik je u dostavljenom odgovoru na tužbu naveo da je u postupku koji je prethodio donošenju prvostupanjskog rješenja inspektor utvrdio da je tužitelj pružao usluge smještaja u objektu, građevini na adresi: Porat 13, u Komiži. Isto tako, utvrđeno je da se obavljanje tih radnji ili usluga vršilo u uvjetima i na način koji upućuje na obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a (ovdje) tužitelj koji ih je obavljao nije mogao dokazati zakonitost svog poslovanja, odnosno da je udruga "Spasimo Biševo" u odnosu na istu upisana u sudski ili odgovarajući registar. Iz navedenog proizlazi da je tužitelj pružanjem usluga smještaja odnosno obavljanjem ugostiteljske djelatnosti bez upisa u sudski ili odgovarajući registar obavljao neregistriranu ugostiteljsku djelatnost (članak 6. stavak 2. ZUD-a). Tuženik smatra da navodi tužitelja o pogrešnoj primjeni odredbe članka 5. ZUD-a, posebno odredbe o izuzeću od primjene toga članka, koja je sadržana u članku 6. stavku 1. točkama 4. i 10 ZUD-a, nisu osnovani. Naime, kao što je i navedeno u obrazloženju osporenog rješenja, odredba članka 6. stavka 1. točke 4. ZUD-a odnosi se na pružanje usluga prehrane (toplog obroka) napitaka i bezalkoholnih pića, što prvostupanjskim rješenjem nije zabranjeno, dok se odredba članka 6. stavka 1. točka 10. ZUD-a, odnosi na organiziranje smještaja za sudionike domaćih ili međunarodnih umjetničkih programa koji u vlastitim objektima organiziraju ustanove kulture, udruge i druge organizacije u kulturi uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za kulturu. Navodi tužitelja o pogrešnoj primjeni odredbe članka 5. ZUD-a, koji smatra da se u konkretnom slučaju radi o izuzeću od navedene odredbe, odnosno o nužnom smještaju sudionika programa i članova udruga tijekom realizacije umjetničkog programa nisu osnovani, budući da tužitelj ne ispunjava uvjete za primjenu odredbe članka 6. stavka 1. točke 10. ZUD-a.
 8. Nastavno tome, tuženik smatra da nisu točni navodi tužitelja iz kojih proizlazi da je osporeno rješenje, "arbitrarno i nije sukladno podnesenim dokazima". Vezano uz navod tužitelja da je za potrebne pravilne primjene odredbe članka 6. stavka 1. točke 10. ZUD-a, tuženik propustio utvrditi točnu kvalifikaciju programa Biševo Island Art Residency - Biar, u okviru kojega je ostvaren projekt udruge ZipArh iz Zagreba za obavljanje arheološkog rekognosciranja Biševa od 28. svibnja do 15. lipnja 2021., kao i projekt "Biševsko ljeto 2021 Putnik" od 2. srpnja do 28, kolovoza 2021., tuženik ističe da je tužitelj navedene projekte ostvario u skladu sa svojim ciljevima radi kojih je i osnovan, te da projekti nisu odlučni za primjenu izuzeća od ZUD-om propisanih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u smislu primjene članka 6. stavka 1. točke 10. ZUD-a. Vezano uz : -žanje usluga smještaja osobama koje su platile donaciju za participiranje u Testovima održavanja kuće, upućuje na obrazloženje osporenog rješenja u kojem je navedeno da je donacija ili darovanje davanje u novcu, stvarima ili usluge smješka osobama koje ga daruju, ukazuje da je isto protivno odredbi članka 479. stavka ' Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 126/21), jer proizlazi da je to davanje u konkretnom slučaju imalo obilježje prividnog pravnog posla, odnosno da donacije osoba koje su kod tužitelja bile na smještaju imaju obilježje obavljanja neregistrirane ugostiteljske djelatnosti, što je protivno cilju i svrsi donacije, te je protivno i odredbi članka 5. stavka 1. podstavka 1. Zakona. Sloga tužiteljeve navode kako je pri provedbi inspekcijskog nadzora i upravnog postupka propušteno utvrditi točnu namjenu donacija učesnika programa prema udruzi "Spasimo Biševo" tuženik smatra neosnovanim. Tuženik ocjenjuje da navod tužitelja o tome da je tuženik propustio utvrditi točan status sudionika programa, članova udruga i volontera, te navodi da se inspektor "ograničio" isključivo na osobne podatke i vrijeme boravka na lokaciji tužitelja, kao i dokumentaciju koju je tužitelj priložio uz tužbu korespondencija s Ministarstvom turizma i sporta od 19. lipnja 2020. , 4. kolovoza 2021.), ne mogu utjecati na drugačije rješavanje ove pravne stvari, jer u konkretnom slučaju status osoba na smještaju kod tužitelja nje odlučan za primjenu odredbe članka 6. stavka 1. točke 10. ZUD-a. Naime, odredbom članka 4. ZUD-a propisano je, između ostalog, da je pružanje usluga smještaja ugostiteljska djelatnost stoga tužitelj može pružati usluge smještaja samo u skladu s odredbom članka 5. stavka 1. ZUD-a. Iz navedenog proizlazi da tužitelj može obavljati ugostiteljsku djelatnost kada ukloni nedostatke utvrđene prvostupanjskim rješenjem odnosno ako se upiše u sudski ili odgovarajući registar, te na temelju rješenja nadležnog upravnog tijela, u skladu s odredbom članka 19. stavka 1. ZUD-a ili uz prethodno mišljenje Ministarstva kulture i medija, ako organizira smještaj u skladu s odredbom članka 6. stavka 1. točke 10. ZUD-a. Slijedom svega navedenog, tuženik ostaje kod navoda iz obrazloženja osporenog rješenja, te je žalbu žalitelja, ovdje tužitelja, odbio jer je u žalbenom postupku nesporno utvrđeno da je na temelju činjeničnog stanja pravilno primijenjen materijalni propis, da prvostupanjsko rješenje sadrži utvrđeno činjenično stanje, jasne i konkretne razloge koji su bili odlučujući pri ocjeni pojedinih dokaza, te konkretne razloge zbog kojih je doneseno prvostupanjsko rješenje i da se u postupku koji je prethodio donošenju navedenog rješenja vodilo računa o pravilima postupka, odnosno da je isto u cijelosti zakonito i pravilno. Tuženik predlaže da Sud odbije tužbeni zahtjev kao neosnovan.
 9. Sud je 24. lipnja 2022. održao javnu raspravu, te je strankama, u skladu s odredbom članka 6. ZUS-a dana mogućnost izjasniti se o zahtjevima i navodima drugih stranaka te o svim činjenicama i pravnim pitanjima koja su predmet upravnog spora, na koju raspravu su pristupili opunomoćenik tužitelja i opunomoćenica tuženika.
 10. Opunomoćenik tužitelja u cijelosti je ustrajao u navodima iz tužbe i tužbenog zahtjeva. Ponovio je da je činjenično stanje pogrešno utvrđeno, pozivajući se na namjenu donacija učesnika programa udruge koji se u predmetno vrijeme održavao na otoku Biševu. Na ovu okolnost, postojanja programa tužitelja, a koja je potpuno zanemarena, kako u odgovoru na tužbu tako i tijekom inspekcijskog nadzora, priložio je jedan od dokumenata iz tog programa koji je održan uz donacije i financiranje Ministarstva kulture, HEP-a i dijela učesnika. Opunomoćenik tužitelja predložio je saslušanje svjedoka navedenih u tužbi, a na okolnost utvrđivanja jesu li isti plaćali smještaj ili su davali donacije. Opunomoćenik tužitelja istaknuo je kako se radi o neprofitnoj udruzi kojoj je cilj očuvanje i valorizacija prirodnih i kulturnih vrijednosti na otoku Biševu.
 11. Opunomoćenica tuženika u odnosu na činjenicu koju tužitelj ističe o donacijama koje su učesnici predmetnog ljetnog programa dali tužitelju, ističe da je u prvostupanjskom postupku neprijeporno utvrđeno da tužitelj pruža usluge smještaja u objektima koji nisu u vlasništvu tužitelja kao udruge. Slijedom navedenog, a uzimajući u obzir očitovanje Ministarstva kulture od 30. srpnja 2021., koje je tužitelj zatražio tijekom trajanja prvostupanjskog postupka neprijeporno je da se na utvrđenu djelatnost ne može primijeniti izuzetak propisan člankom 6. stavak.1. točke 4. i 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Zaključno, navodi da se donacije, odnosno sponzorstva koja su tužitelju dana od strane Ministarstva kulture ne smije tumačiti kao legaliziranje zakonom nedopuštene djelatnosti. Usprotivila se prijedlogu za izvođenjem dokaza saslušanjem svjedoka, budući je u prvostupanjskom postupku inspektor izvršio uvid u sve ugovore o donaciji, odnosno volontiranju osoba koje se predlaže saslušati. Smatra stoga da je činjenično stanje u potpunosti utvrđeno.
 12. Opunomoćenik tužitelja, nakon izlaganja opunomoćenice tuženika, ustvrdio je daje navođenje usluge davanja smještaja termin koji se ne može primijeniti sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti na konkretnu situaciju, pozivajući se na razloge iznesene u tužbi i tijekom upravnog postupka. Okolnost da je Ministarstvo kulture dalo očitovanje u odnosu na izuzeće od primjene podvođenja pod obveze iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti temeljem činjenice da objekt, kuća u kojoj su bili smješteni učesnici programa nije u vlasništvu tužitelja ne podrazumijeva da se radi o davanju usluge smještaja sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, kako pogrešno navodi opunomoćenica tuženika.
 13. Sud je odbio prijedlog tužitelja za provođenjem dokaza saslušanjem u svojstvu svjedoka ..., na okolnost utvrđivanja jesu li isti plaćali smještaj ili su davali donacije, kao suvišan, jer se zakonita i pravilna odluka može donijeti i bez provođenja predloženog dokaza.
 14. Sud je izveo dokaze uvidom u svu dokumentaciju koja se nalazi u spisu upravnog postupka u kojem je doneseno osporeno rješenje, te uvidom u dokumentaciju koja se nalazi u spisu upravnog spora.
 15. Na temelju razmatranja svih pravnih i činjeničnih pitanja, sukladno odredbi članka 55. stavak 3. ZUS-a, ovaj Sud utvrdio je da tužbeni zahtjev tužitelja nije osnovan.
 16. Odredbom članka 4 stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj: 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21 - dalje u tekstu: ZUD), propisano je da je ugostiteljska djelatnost u smislu toga Zakona, pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja, dok je odredbom članka 5. stavka 1. ZUD-a propisano da ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati trgovačka društva, zadruge i obrtnici koji ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje te djelatnosti.
 17. Odredbom članka 6. stavkom 1. točkom 10. ZUD-a, propisano je da se odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju na organiziranje smještaja za sudionike domaćih ili međunarodnih umjetničkih programa koji u vlastitim objektima organiziraju ustanove kulture, udruge i druge organizacije u kulturi, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za kulturu.
 18. Nadalje, odredbom članka 6. stavim 2. ZUD-a, propisano je da se radnje pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka te pružanja usluga smještaja, ako se obavljanje tih radnji ili usluga vrši u uvjetima a i na način koji upućuju na obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a osoba koja ih obavlja ne može dokazati zakonitost svoga poslovanja, smatra obavljanjem neregistrirane ugostiteljske djelatnosti.
 19. Sukladno odredbi članka 5. stavak 1. podstavka 1. Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (Narodne novine", broj: 61/11 i 66/19 dalje u tekstu: Zakona), obavljanjem neregistrirane djelatnosti smatraju se, između ostalog, sljedeće aktivnosti: kad pravna osoba obavlja djelatnost koja nije upisana u sudski registar ili drugi odgovarajući registar.
 20. Prema podacima u spisu predmeta dostavljenim uz tužbu proizlazi da je na adresi sjedišta tužitelja obavljen inspekcijski nadzor dana 27. srpnja 2021., na otoku Biševo, u objektu na adresi: Porat 13, u predmetu nadzora obavljanja neregistrirane ugostiteljske djelatnosti, koji je proveden po službenoj dužnosti, a povodom anonimne prijave nepravilnosti od 26. srpnja 2021., u kojoj je navedeno da Stipe Taira, ovdje osoba ovlaštena za zastupanje tužitelja, pruža usluge smještaja bez dozvole.
 21. O provedenom nadzoru sastavljen je zapisnik, Klasa: 334-09/21-02/3942, Urbroj: 443-02-03-07/21-2 od 27. srpnja 2021., u kojem se navodi daje na ulazu u zemljište -okućnicu istaknut natpis: Biševo Island Artist Residency. Na navedenoj lokaciji nalazi se građevina, u naravi kuća koja se sastoji od prizemlja, kata i okućnice, Dolaskom na navedenu lokaciju, inspektor je zatekao šest osoba, među kojima i Stjepana Tafru (predsjednika udruge), koji je izjavio da se dio kuće koristi za smještaj, a sastoji se od tri dvokrevetne sobe, zahoda, jedne veće prostorije koja se koristi kao kuhinja i dnevni boravak, što je sve fotografirano od strane višeg turističkog inspektora, a koje fotografije prileže spisu tuženika. Kako je predsjednik Udruge izjavio da na navedenoj adresi nema poslovnu dokumentaciju, istom je naložena dostava dokumentacije i rješenja o upisu u registar udruga, statut i druge potrebne dokumentacije.
 22. Nakon toga dana 12. kolovoza 2021. u poslovnim prostorijama Udruge nastavljen je inspekcijski nadzor od strane viših turističkih inspektora (tri), kada je zatečeno šest osoba, zajedno s predsjednikom udruge. Stjepan Tafra izjavio je da su sa osobama koje se nalaze na smještaju sklopljeni ugovori o donaciji, ugovori o volontiranju i izjave o odricanju od odgovornosti, nakon čega je viši turistički inspektor konstatirao na zapisnik da je 28. srpnja 2021. dostavljen statut udruge, ovjereni izvadak iz registra udruga, kao i druga dokumentacija, koja je pobliže navedena u zapisniku, nakon čega je utvrđeno da tužitelj nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti, a pregledom Internet stranica udruge utvrđeno je da je u istima naveden Program robinzonskih rezidencija za umjetnike na otoku Biševu. U zapisniku se, između ostalog, navodi i daje izvršen uvid u Ugovor donaciji sklopljen sa Petrom Aleksić 16. srpnja 2021. na iznos od 913,00 kuna, te sa Tinom Dragović, također na iznos od 913,00 kuna kao i ugovore o volontiranju istih sklopljenih sa tužiteljem. Pozvan da se očituje, Stjepan Tafra, predsjednik udruge, izjavio je da ne obavlja ugostiteljsku djelatnost, nakon čega je doneseno usmeno rješenje o zabrani tužitelju daljnjeg obavljanja neregistrirane ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanje usluga smještaja u objektu, građevini na adresi: Porat 13, Komiža (tri dvokrevetne sobe) dok ne otkloni utvrđene nedostatke, odnosno istu ne upiše u sudski ili odgovarajući registar, a najkraće na rok od 30 dana od dana izdavanja usmenog rješenja, odnosno najkraće do 11. rujna 2021. Nakon toga sastavljena je i dopuna zapisnika dana 13. kolovoza 2021., a u odnosu na dostavljene Ugovore o volontiranju i podnesak Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske od 30 srpnja 2021., nakon čega je doneseno prvostupanjsko rješenje od 16. kolovoza 2021.
 23. U dostavljenom očitovanju Ministara kulture i medija Republike Hrvatske, Klasa: 612-08/21-01/1691, Urbroj: 532-02-03-01/8-21-2 od 30. srpnja 2021., a vezano za dopis kojim ovlaštena osoba za zastupa-je tužitelja traži od Ministarstva mišljenje u pogledu primjene članka 6. stavka 1. točke 10. ZUD-a, navedeno je da s obzirom na to da se Udruga za zaštitu i održivi razvoj Biševa "Spasimo Biševo", ovdje tužitelj, ne koristi vlastitim objektima za pružanje ugostiteljske djelatnosti koji bi imali uporabnu dozvolu za smještaj sudionika domaćih međunarodnih umjetničkih programa, to Ministarstvo ne može dati prethodno mišljenje u smislu citiranog članka 6. stavka 1. točke 10. ZUD-a. U odnosu na Ugovor o korištenju kuće i zemljišta od 3. veljače 2021., ovjerenog kod javnog bilježnika Jagode Vuković, Split, broj ovjere: OV-4441/2021 od dana 29. srpnja 2021., Sud ističe da isti ne može zamijeniti suglasnost Ministarstva kulture i sporta, kako je to propisano člankom 6. stavkom 1. točkom 10 ZUD-a.
 24. Uvidom u ispis iz Registra Udruga na dan 26. srpnja 2021., kao i uvidom u izvadak iz registra udruga Republike Hrvatske od 21. veljače 2020., razvidno je da je sjedište tužitelja: Komiža, Porat 13, daje područje djelovanja udruge pod nazivom: Udruga za zaštitu i održivi razvoj otoka Biševa "Spasimo Biševo", održivi razvoj, zaštita okoliša i prirode, kultura i povijest, te ista nije registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti.
 25. S obzirom na utvrđeno činjenično stanje iz kojeg nesporno proizlazi da je tužitelj u objektu, građevini na adresi: Porat 13. Komiža, pružao usluge smještaja (tri dvokrevetne sobe), pravilno je tuženik utvrdio da na opisani način tužitelj obavlja ugostiteljsku djelatnost, a kako je to propisano odredbom članka 4. ZUD-a. Pri tome se tužitelj neosnovano poziva na odredbu članka 6. stavak 1. točku 10. ZUD-a kojoj je propisano izuzeće od primjene ZUD-a, jer tužitelj prethodno nije pribavio (pozitivno) mišljenje Ministarstva za kulturu i medije, dok značaj programa udruge ne može nadomjestiti tako propisano mišljenje Ministarstva.
 26. U odnosu na primjenu odredbe članka 6. stavak 1. točku 4. ZUD, pravilno tuženik ističe da tužitelju nije izrečena zabrana pružanje usluga prehrane.
 27. Nadalje, budući uvidom u izvadak iz registra udruga proizlazi da tužitelj nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti, niti je dostavio dokaz da je upisan u sudski ili drugi odgovarajući registar za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, to suprotno tvrdnjama tužitelja, podaci spisa upućuju na pravilnost zaključka tuženika da se usluga pružanja smještaja vrši u uvjetima i na način koji upućuju na obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Osim činjenice da su osobe koje su koristile uslugu smještaja tužitelju uplaćivale donacije, te su bile pozvane uplaćivati i dnevne donacije u iznosu od 50,00 do 100,00 kuna na ime participacije u troškovima održavanja kuće, na isto upućuje i sadržaj dopisa Ministarstva turizma Klasa: 334-08/20-01/107, Urbroj: 529-05-02-01-01/1-20-2 od 19. lipnja 2020., vezano za plaćanje turističke pristojbe, u kojem se navodi da obveza plaćanja turističke pristojbe ovisi o vrsti smještajnog objekta u kojem će boraviti studenti Akademije likovnih umjetnosti.
 28. S obzirom da tužitelj nije mogao dokazati zakonitost svoga poslovanja, pravilno je utvrđeno kako isti obavlja neregistriranu ugostiteljsku djelatnost, sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti.
 29. Neosnovan je prigovor tužitelja da je zanemaren program udruge koji se u predmetno vrijeme održavao na otoku Biševu. jer se tuženik u odnosu na taj žalbeni navod, u obrazloženju rješenja očitovao da isto nije od utjecaja na drugačije rješavanje predmetne uprave stvari, jer se program ostvaruje sukladno sa ciljevima radi kojih je udruga osnovana, koji zaključak u cijelosti kao pravilan prihvaća i ovaj sud.
 30. Slijedom svega iznesenog, tuženik je pravilno utvrdio relevantno činjenično stanje i pravilno je primijenio materijalno pravo, a u predmetnom upravnom postupku nisu počinjene bitne povrede odredbi postupka.
 31. Zbog navedenog je osporena odluka ocijenjena zakonitom pa je na temelju članka 57. stavka 1. ZUS-a presuđeno kao u izreci presude.
 32. Kako je tužitelj izgubio spor u cijelosti snosi sve troškove u skladu s člankom 79. stavkom 4. ZUS-a, radi čega je valjalo odbiti zahtjev tužitelja za naknadom troškova ovog upravnog spora.

U Splitu. 4. srpnja 2022.

Sutkinja

Mirela Valjan-Harambašić

5.4. Presuda Upravnog suda u Splitu u upravnom sporu protiv tuženika Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske

REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U SPLITU
Split, Put Supavla 1

U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E
P R E S U D A

Upravni sud u Splitu, po sutkinji tog suda Mireli Valjan-Harambašić, te Anđi Klišanin, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Udruge za zaštitu i razvoj otoka Biševa "Spasimo Biševo", Komiža, Porat 13, zastupanog po opunomoćeniku Ivi Grgi, odvjetniku u Splitu, Ivana Gundulića 26A, protiv tuženika Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Zagreb, Runjaninova 2, zastupanog po opunomoćenici Marijani Popović Sučić, službenoj osobi, radi zahtjeva za izdavanjem prethodnog mišljenja, nakon usmene i javne rasprave, zaključene 6. listopada 2022., objavom odluke temeljem čl. 61. st. 5. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17 i 110/21),

p r e s u d i o j e

I Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja kojim predlaže poništenje rješenja tuženika Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-612-01/21-01/0048, Urbroj: 532-02-03-01/1-22-3 od 21. veljače 2022.

II Odbija se zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora, kao neosnovan.

Obrazloženje

1. Osporenim rješenjem tuženika Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-612-01/21-01/0048, Urbroj: 532-02-03-01/1-22-3 od 21. veljače 2022. odbijen je zahtjev tužitelja za izdavanjem prethodnog mišljenja iz članka 6. stavka 1. točke 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, temeljem kojeg mišljenja bi Udruga "Spasimo Biševo", ovdje tužitelj, bio izuzet od primjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

2. Tužitelj je pravovremeno podnio tužbu protiv osporenog rješenja tuženika, u kojoj navodi da je tuženiku, kao nadležnom tijelu, predao zahtjev da mu se izda prethodno mišljenje iz čl. 6. st. 1. toč. 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (dalje: Zahtjev za izdavanje prethodnog mišljenja) da se na navedeni smještaj ne primjenjuju odredbe Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kako bi mogao na otoku Biševu smjestiti svoje članove i na otoku provoditi programe iz područja djelovanja udruge. Iznosi kako se uprava tužitelja maksimalno angažirala i pronašla je prostor koji se može koristiti besplatno za potrebe smještaja članova Udruge i volontera, koji sudjeluju u provedbi programa Udruge, a koji prostor tužitelj ima pravo koristiti temeljem Ugovora o korištenju kuće i zemljišta s ..., pa se u tom smislu navedeni iznajmljeni prostori mogu smatrati vlastitim prostorima.

3. Tužitelj ističe da je nezakonito mišljenje Ministarstva turizma i sporta na kojem je donositelj rješenja utemeljio osporeno rješenje, jer je protivno smislu Zakona o udrugama, Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakona o otocima, Ustavu RH i drugim propisima, a koje mišljenje faktično onemogućava provedbu programa Udruge, ovdje tužitelja. Iz obrazloženja mišljenja može se zaključiti da je stav Ministarstva turizma i sporta da tužitelj može smjestiti svoje članove i volontere samo u prostor koji je u njegovom zemljišnoknjižnom vlasništvu, za što je ustvrdio da je pogrešno tumačenje odredbe čl. 6. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i njene svrhe. Iz svega prethodno navedenog proizlazi da se ne može prihvatiti stav Ministarstva turizma i sporta izražen u spomenutom mišljenju, jer se na taj način gramatičkim tumačenjem zakonskih odredbi i neuvažavanjem specifičnih okolnosti ciljeva Udruge praktički može uzrokovati onemogućavanje rada Udruge, umjesto upravo suprotno da se rad Udruge, kao faktora razvoja civilnog društva, potiče od strane države i lokalnih jedinica u smislu prethodno navedenih zakona. Obrazloženje osporenog rješenja je "šturo" i svodi se na to da donositelj rješenja u istom navodi da tužitelj nema vlastiti objekt za smještaj sudionika svojih programa i da se zbog toga ne može u smislu čl. 6. st. 1. toč. 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti izuzeti od primjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Ustvrdio je da tuženik nije izvršio samostalni uvid u javne registre i nije utvrđivao pitanje vlasništva ili druga pitanja, već se u svemu priklonio mišljenju Ministarstva turizma i sporta, bez da je to mišljenje na bilo koji način dodatno preispitivao. Time je odluku faktično donijelo Ministarstvo turizma i sporta, koje nije nadležno za davanje mišljenja iz čl. 6. st. 1. toč. 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Tužitelj drži da je navedena nesamostalna procedura donošenja pobijanog rješenja protivna zakonskim propisima, jer je zakonodavac izrijekom obvezao Ministarstvo kulture i medija da donese predmetno rješenje i da pri tome evaluira aspekte koje će donošenje takvog rješenja imati na kulturna pitanja, jer bi u suprotnom donošenje navedenih odluka zakonski bilo prepušteno samostalnoj odluci Ministarstva turizma i sporta. Takvim tumačenjem sporne odredbe 6. st. 1. toč. 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti evidentno se diskriminira sve one udruge koje nemaju nekretnine u svome vlasništvu, što je velika većina udruga, ako se uzme u obzir koliki su uobičajeni prihodi i koliki je njihov potencijal za stjecanje nekretnina. Takvo tumačenje protivno je i ustavnom načelu slobode i jednakosti (čl. 16. Ustava RH), prema kojem načelu svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju. Opisano tumačenje odredbe 6. st. 1. toč. 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koje je izraženo u mišljenju Ministarstva turizma i sporta i osporenom rješenju, protivno je i Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i pripadajućim protokolima (dalje: Konvencija) – primjerice čl. 14.1. Konvencije kojim je regulirana zabrana diskriminacije, čl. 11.1. Konvencije kojim je regulirana sloboda okupljanja i udruživanja. Predlaže da Sud poništi rješenje Ministarstva kulture i medija, Klasa: UP/I-612-01/21-01/0048, Urbroj: 532-02-03-01/1- 22-3 od 21. veljače 2022. i da utvrdi da se odredbe Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ne primjenjuju na organiziranje smještaja za sudionike domaćih ili međunarodnih umjetničkih programa koje Udruga za zaštitu i razvoj otoka Biševa "Spasimo Biševo" organizira u kući koja se nalazi na otoku Biševu, na nekretnini koja je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Splitu, k.o. Komiža, upisana u zk.ul. 1055, kao k.č.broj: 7130/3, te okućnici i vrtu uz kuću koji su upisani u zk.ul. 1055, k.o. Komiža, kao k. ć. broj: 7045/151 i 7045/98. Tužitelj je zatražio i naknadu troškova upravnog spora.

4. Tuženik je u dostavljenom odgovoru na tužbu naveo da je u tijeku upravnog postupka Ministarstvo kulture i medija razmotrilo predmetni zahtjev tužitelja, uz koji je dostavljen i statut Udruge "Spasimo Biševo", te drugu dokumentaciju koja sadrži opis rada ove Udruge, kao i poveznice na dosadašnje programe i inicijative Udruge za zaštitu i održivi razvoj Biševa. Uz naprijed navedene dokumente, elektroničkim putem dostavljen je Ugovor o korištenju kuće i zemljišta, zaključen između ... kao vlasnice i Udruge "Spasimo Biševo" kao korisnika naprijed navedenih nekretnina. Za potrebe provođenja predmetnog postupka tuženik se obratio Ministarstvu turizma i sporta sa zamolbom za mišljenjem može li se nekretnina koju Udruga koristi temeljem ranije navedenog Ugovora o besplatnom korištenju nekretnine, smatrati vlastitim objektom u smislu članka 6. stavka 1. točke 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Navedeno Ministarstvo u svojem očitovanju Klasa: 334-07/21-01/214, Urbroj: 529-06- 03/1-21-4 od 13. prosinca 2021., u bitnome navodi da nekretnina koju je Udruga "Spasimo Biševo" koristila za smještaj sudionika svojih programa te članova i volontera Udruga, ne predstavlja vlastiti objekt Udruge "Spasimo Biševo" u smislu članka 6. stavka 1. točke 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Uvidom u cjelokupnu zaprimljenu dokumentaciju nedvojbeno je utvrđeno da Udruga "Spasimo Biševo", organizira smještaj za sudionike svojih programa, ali da nema vlastiti objekt za smještaj sudionika svojih programa kao što je propisano člankom 6. stavkom 1. točkom 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, te se ne može izuzeti iz primjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Tuženik je stajališta da izuzimanje od primjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti na temelju mišljenja tijela državne uprave nije u primjeni toga Zakona dobro razrađeno zakonodavno rješenje, te ga stoga treba primjenjivati restriktivno u skladu s izričitom zakonskom odredbom. Posebno bi bilo neprihvatljivo ekstenzivno tumačenje i njezina primjena kako to traži tužitelj, jer bi u tom slučaju od primjene Zakona bile izuzete brojne pravne osobe koje bi se dodatno registrirale za područje kulture te bi i svrha samog Zakona i ove odredbe bila dovedena u pitanje. Slijedom svega navedenoga, a sukladno gore navedenom mišljenju Ministarstva turizma i sporta, kao nadležnog tijela za davanje stručnog mišljenja o primjeni odredbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, nisu ispunjeni svi propisani uvjeti za izdavanje pozitivnog prethodnog mišljenja Ministarstva kulture i medija iz članka 6. stavka 1. točke 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Predlaže da Sud odbije tužbeni zahtjev tužitelja.

5. Sud je 6. listopada 2022. održao javnu raspravu, te je strankama, u skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17 i 110/21 - dalje: ZUS-a) dana mogućnost izjasniti se o zahtjevima i navodima drugih stranaka te o svim činjenicama i pravnim pitanjima koja su predmet upravnog spora, na koju raspravu su pristupili opunomoćenik tužitelja i opunomoćenica tuženika.

6. Sud je odbio prijedlog opunomoćenika tužitelja za saslušanjem Stjepana Tafre i ..., saslušanjem ovlaštene osobe tuženika i nadležnog inspektora koji je vodio inspekcijski nadzor u drugom postupku, te prijedlog za saslušanjem donatora Udruge ... kao suvišan, jer se zakonita i pravilna odluka može donijeti i bez provođenja predloženog dokaza.

7. Iz istog razloga Sud je odbio i prijedlog tužitelja za pribavom i uvidom u spis ovog suda, poslovni broj: Usl-82/22.
8. Sud je izveo dokaze uvidom u svu dokumentaciju koja se nalazi u spisu upravnog postupka u kojem je doneseno osporeno rješenje, te uvidom u dokumentaciju koja se nalazi u spisu upravnog spora.

9. Na temelju razmatranja svih pravnih i činjeničnih pitanja, sukladno odredbi članka 55. stavak 3. ZUS-a, ovaj Sud utvrdio je da tužbeni zahtjev tužitelja nije osnovan.

10. Predmet spora je, sukladno odredbi čl. 3. ZUS-a, ocjena zakonitosti osporavanog rješenja tuženika.

11. Predmetni postupak pokrenut je zahtjevom tužitelja od 12. studenog 2021. za izdavanjem prethodnog mišljenja iz članka 6. stavka 1. točke 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj: 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21 - dalje u tekstu: ZUD), temeljem kojeg mišljenja bi Udruga "Spasimo Biševo", ovdje tužitelj, bio izuzet od primjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

12. Člankom 6. stavkom 1. točkom 10. ZUD, propisano je da se odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju na organiziranje smještaja za sudionike domaćih ili međunarodnih umjetničkih programa koji u vlastitim objektima organiziraju ustanove kulture, udruge i druge organizacije u kulturi, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za kulturu.

13. Tuženik je prije donošenja prethodnog mišljenja iz članka 6. stavka 1. točke 10. ZUD-a, zatražio očitovanje Ministarstva turizma i sporta o tome da li se nekretnina koju tužitelj koristi temeljem Ugovora o besplatnom korištenju nekretnina od 3. veljače 2021., može smatrati vlastitim objektom, o čemu je zaprimljeno očitovanje navedenog tijela Klasa: 334-07/21-01/214, Urbroj: 529-06-03/1-21-4 od 13. prosinca 2021. da predmetna nekretnina ne predstavlja vlastiti objekt tužitelja, u kojem očitovanju se pojašnjava da je ..., koja je s tužiteljem sklopila Ugovor o korištenju kuće i zemljišta od 3. veljače 2021., upisana kao suvlasnica iste u 1/8 dijela, a koje očitovanje je tuženik dostavio tužitelju na odgovor.

14. Imajući u vidu takvo očitovanje, tuženik je ocijenio da tužitelj organizira smještaj za sudionike svojih programa, ali da nema vlastiti objekt za smještaj sudionika svojih programa, slijedom čega je tuženik zaključio da se tužitelj ne može izuzeti od primjene odredbi ZUD-a, te je odbio izdati prethodno (pozitivno) mišljenje iz članka 6. stavka 1. točke 10. ZUD-a.

15. Imajući u vidu odredbu članak 6. stavak 1. točku 10. ZUD, pravilno je u očitovanju Ministarstva turizma i sporta od 13. prosinca 2021. navedeno da predmetna nekretnina koja je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Splitu, k.o. Komiža, upisana u zk.ul. 1055, kao kč.br: 7130/3, te okućnica i vrt uz kuću koji su upisani u zk.ul. 1055, k.o. Komiža, kao k. ć. broj: 7045/151 i 7045/98, ne predstavlja vlastiti objekt tužitelja, jer ..., koja je tužitelju predmetnu nekretninu spomenutim Ugovorom dala na korištenje, nije vlasnica iste u cijelosti, iz čega slijedi da tužitelj nije dokazao da ima valjan pravni osnov za korištenje te nekretnine, a ne da tužitelj nije vlasnik istog.

16. U takvoj činjeničnoj i pravnoj situaciji, osnovano je tuženik odbio izdati prethodno (pozitivno) mišljenje iz članka 6. stavka 1. točke 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, temeljem kojeg bi tužitelj bio izuzet od primjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

17. Neosnovan je paušalni prigovor tužitelja kako je u konkretnom slučaju tuženik postupio diskriminatorno. Naime, da bi se moglo utvrditi da je neko postupanje diskriminatorno (izravno ili neizravno) takvo postupanje mora uspostavljati razliku među adresatima na temelju neke od osnova za diskriminaciju propisanih Zakonom o diskriminaciji ("Narodne novine", broj: 85/08. i 112/12.) uz dodatnu pretpostavku da takva razlika nema razumno i objektivno opravdanje, što u konkretnom predmetu nije slučaj.

18. Budući je osporeno rješenje doneseno od strane nadležnog tijela, to niti prigovor tužitelja kako je očitovanje o statusu predmetne nekretnine pribavljeno od drugog tijela, nije od utjecaja na zakonitost osporenog rješenja, niti na donošenje drugačije odluke u ovoj upravnoj stvari.
19. Radi toga je, na temelju odredbe članka 57. stavka 1. ZUS-a, valjalo odbiti tužbeni zahtjev tužitelja kao neosnovan te odlučiti kao u točki I. izreke

20. Obzirom da je sud odbio tužbeni zahtjev tužitelja, u skladu s odredbom članka 79. stavka 4. ZUS-a, odbijen je i zahtjev tužitelja za naknadu troška ovog upravnog spora, te je odlučeno kao u točki II izreke.

U Splitu, 14. listopada 2022.

Sutkinja

Mirela Valjan-Harambašić


Povezani sadržaj

Pomozite podržati budućnost umjetničkih rezidencija na otoku Biševu »

x